قالب وبلاگ


www.hamaghoushi.blogfa.com
 

لمس و ماساژ تحریکی

انجام ماساژ تحریکی بصورت یک عمل منظم در روابط جنسی یکی از مؤثرترین راههای افزایش ارتباط فیزیکی و احساسیست. عشق ورزی و نوازشهای گرم دستها بر روی پوست، طریقی که دستها بر روی بدن میچرخند، و لمس آرام عضلات و بافتها همگی با زبان بیصدای لمس، گویای حس درونی شما نسبت به یکدیگر است.

یک ماساژ شهوانی یا تحریکی قادر است در رها کردن شما و شریک جنسیتان از فشارهای روزانه کمک کرده، فرصتی گرانبها جهت استراحت و لذت بردن از با هم بودن برایتان بوجود آورد. ممکن است ماساژ جهت کاهش درد و کشش شریکتان انجام شود. بمنظور آزاد کردن وی از فشارها، اضطراب، و سردرد شما میتوانید ماساژ صورت را انجام دهید، و یا میتوانید جهت کاهش دردهای عضلانی وکششها ماساژ را بر نوازش کمر، شانه ها، و گردن متمرکز نمائید. شما میتوانید شریک خود را با دادن یک ماساژ لطیف پا یا دست نوازش کنید.
انجام ماساژ ممکن است بصورت امر جنسی درآمده، جریانی از نوازشها و مالش را از بالای سر تا نوک انگشتان پا پدید آورد. یک ماساژ میتواند شامل تنوعی از نوازشهای لطیف، سست و آرام، تا مالشهای محکم وحرکات قوی باشد. زیبایی ماساژ در آنست که حرکات آن شبیه نتهای موسیقی و یا حرکات موسیقی، آنقدر متنوع است که میتواند همیشه شما را در پاسخگوئی خلاق به تغییر نیازها و حالات شریکتان توانا سازد.
این امر ممکن است بصورت مقدمه ای برای مواجهه جنسی گردد که بدین طریق تمامی بدن برای لذت بردن آمادگی بیشتری یافته واحساس شهوت میکند. ماساژ تحریکی به ایجاد اعتماد فیزیکی وروانی کمک میکند زیرا یکی از طرفین خود را در احاطه دستهای دیگری قرار میدهد. در حین ماساژ، شخص ماساژ دهنده باید احترام به نیازها و پاسخهای درونی طرف مقابل را بیاموزد.

لمس به عنوان یک نیروی درمانی

مهمترین عامل درمانی در هر ماساژی، قدرت لمس با عشق است. حس لمس بعنوان مادر تمامی احساسات شناخته میشود، و اولین حسی است که در جنین انسان و سایر گونه ها رشد میکند، و همچنین اولین حسی است که بقیه حس ها برمبنای آن رشد میکنند. حس لامسه در پوست جای میگیرد، عضو معجزه آسائی که تمامی بدن را میپوشاند، بوسیله پایانه های عصبی بیشمار که به مجموعه ای مختلف از فشارها که از حس درد تا لذت متغیر است پاسخ میدهد. پوست پیامهائی را که حاوی اطلاعاتی از دنیای پیرامون ماست از طریق سیستم اعصاب مرکزی به مغزمیفرستد.

عشق درمانی( 1)
ماساژ، نوعی عشق ورزی و روندی درمانیست که موجب آزاد شدن کششهای بدن و فشارهای روحیست، همچنین ماساژ به فرد اجازه میدهد تا با آزادی بیشتری از رابطه دو طرفه دلخواه لذت ببرد. چنانچه دو طرف یکدیگر را به نوبت ماساژ دهند، هر دو میتوانند لذت تقسیم نقش را در دادن و گرفتن خوشی فرا گیرند.

تغذیه احساسی(2 )
ماساژ وسیله مناسبی جهت برقرار کردن رابطه فیزیکی در زمانیست که شهوت یکی از طرفین کم است، و یا زمانی که اختلالی جنسی و یاشرائط فیزیکی خاصی وجود دارد که باعث محدودیت و یا ممانعت از رابطه جنسی کامل بین دو طرف میگردد. با ادامه لمس طرف مقابل، احساسات اولیه که درپی تماسهای فیزیکی به جنبش در آمده ادامه میابد، و موجب جلوگیری از بروز حس ناامیدی وایجاد نیاز و حس تنهائی خواهد شد. نوازشها میتوانند کششهای عضلانی را از تمامی مناطقی از بدن که در رابطه با پاسخگوئی جنسی هستند آزاد کرده، و به شریک شما کمک کند تا ا حساس سرزندگی ونشاط کرده بتواند احساسات جنسی خود را درک کند.

یک لمس همراه با عشق که اطمینان مجدد و نشاط به پوست می دهد ، نهایتاً احساس خوب و لذت بخشی به تمام بدن القاء خواهد کرد.
لمس و مالش یک حالت اولیه از روند تغذیه روانی – تنی یا سایکوسوماتیک (Psychosomatic) بدن، روح، روان، در طول زندگی ماست . مالشهای مناسب آمیخته با عشق به صورت در آغوش گرفتن ، نوازش کردن، ناز کردن یکدیگر و بوسیدن در مراحل اولیه پیشرفت سالم یک کودک در حال رشد حیاتی اند .
در طی این احساسات پوستی مطبوع ، کودک قادر است حس علاقه به خود را تشخیص داده ، و حس درک و احترام به بدن خود را بیاموزد .
محرومیت از تماسهای لمسی در دوران اولیه کودکی مکن است رشد فیزیکی و احساسی را به تعویق انداخته ، به صورت بالقوه منجر به مشکلات سلامتی، رفتاری، و جنسی در سالهای بعد گردد . کمبود نوازش و لمس حتی در دوران بزرگسالی قادر است حس شادابی و حیات و راحتی را از فرد بگیرد . این امر غالباً خود را به صورت عدم توانایی در اثر گذاری و اثر پذیری کافی نشان می دهد .

لمس همراه با عشق، در طول ماساژ، به بهبود زخمهای کهنه عاطفی که خاطرات در بدن بر جای گذاشته اند کمک کرده، حس مثبت و جدیدی از اعتماد و پاسخگویی به احساسات فیزیکی را تثبیت می نماید .
وقتی زوجها تجاربی در فنون مالش بدست می آورند که اغلب برایشان تازگی دارد درمیابند که ماساژ دادن به اندازه ماساژ گرفتن ارضاء کننده است . این بدین دلیل است که بواسطه لمس و بکارگیری حواس دیگر، شما دریچه ای به اعماق احساسات خود باز کرده و قصد تحت تأثیر قرار دادن آنها را دارید .

در طول یک ماساژ، شما میتوانید، سرخوش، لطیف، محکم، خلاق، و عاشقانه باشید. به محض شناختن و درک اندام دیگر ، آگاهی شما از نیازهای فیزیکی خودتان آغاز می گردد .
در هر حال ، این مسأله حائز اهمیت است که تنها زمانی ماساژ داده شود که نیاز به انجام آن حس می شود ، زیرا این یک عمل حسی است و ماساژ که با استفاده از دستها صورت می گیرد ، همیشه درونی ترین احساسات شما را انتقال می دهد .

لمس بهبودی بخش
بگذارید ماساژ به صورت یک عمل منظم در روابطتان درآید . شرکاء جنسی باید یاد بگیرند که چگونه تمام احساسات بدن را بوسیله افزایش حساسیت پوست به تحریک خارجی و همچنین حس درونی گسترش داده و اعتماد به نفس خود را بیشتر کرده و به چگونگی رشد و بهبود مالشها اعتماد کنند.

انـتـقـال محبت
بوسیله گشودن قلبتان و ریختن مهربانی در دستان خود هنگامی که هر قسمت از بدن شریکتان را نوازش میکنید ، شما قادر خواهید بود یک حس عمیق رشد عشق و اهمیت دادن را به وی انتقال دهید که افزایش احساسات فیزیکی راحتی و علاقه به خود را باعث می گردد. ماساژ ارتباط عاطفی را زیاد کرده و باعث رشد آن به طریقی منحصر به فرد خواهد شد .

حرکات روان
در یک ماساژ صمیمانه و پر احساس ، دستان و ساعد خود و سایر قسمتهای بدنتان را جهت نوازش پوست بکار برده ، اجازه دهید این نوازشها همانند آب بر روی تمام سطح بدن جریان یابد . گاهی اینطور به نظر میرسد که دو بدن در یکدیگر ذوب شده و در هم ادغام می شود ، و مرزهای فیزیکی بین شما حل می گردد .

به همین اندازه اهمیت دارد که بدانی آیا ماساژی که قصد دارید انجام دهید تنها به عنوان یک نوازش حسی یا آرام بخشی و یا باز گرداندن نشاط است و یا اینکه تنها برای کسب تحریک جنسی به عنوان مقدمه عشقبازی می باشد .
به طور طبیعی اگر توافق دو طرفه وجود داشته باشد ، یک ماساژ می تواند از یک حالت به حالت دیگر تبدیل شود ( توضیح مترجم : از حالت نوازش حسی به تحریک جنسی ). اما سوء استفاده از موقعیت ، به منظور فریفتن و گمراه سازی طرف مقابل در صورتی که هیچ علامت واضحی حاکی از رضایت وی دریافت نکرده اید اشتباه است . اگر قصد از انجام ماساژ تنها تسکین ، راحتی ، و آرامش بخشی باشد و یا شریک شما راضی به انجام عمل جنسی نباشد ، در آنصورت بهتر است که از تماس مستقیم با اندام تناسلی و یا سایر نواحی تحریک شونده که می توانند یک پاسخ جنسی ناخواسته را در هر یک از شما برانگیزد اجتناب کنید.

برای کسانی که در روابط جنسی به طور غالب نقش دهنده اصلی را دارند و اغلب به طور نا خود آگاه کنترل واقعی را در دست گرفته و فرصتهای عشقی و رابطه متقابل شریک خود را انکار می کنند ، فراگیری دریافت ماساژ میتواند نقشی بسیار کمک کننده داشته باشد . گرفتن ماساژ یکی از اندک مواردی در زندگیست که طی آن تمامی آنچه نیاز دارید کاملاً حالت پذیرندگی و دریافت دارد . حتی در عشقبازی نیز اغلب یک اثر متقابل دائمی وجود دارد .
برای آنکه خودتان را به صورت بی حرکت و کاملاً آماده دریافت ماساژ درآورید ، باید خود را تا حد بالایی از اعتماد و شکنندگی به روی شریکتان بگشائید ، و این امر ، به خودی خود ، هدیه ایست که شما می توانید به وی تقدیم کنید. حتماً این کار را به صورت نوبتی انجام دهید تا هم گیرنده و هم دهنده ماساژ شوید و هر دو شما می توانید تمامی جنبه های آنرا بیاموزید .

مالشها در یک ماساژ
اگر قصد شما از ماساژ ، رضایت و لذت دو طرفه باشد ، حالت اطمینان مالشها در دستان شما و میزان حساس بودن دستهایتان به بدن شریکتان از ضروریات است . اما با نوازشها ، فشارها و لمسهای مختلف ، هدف از این عمل(ماساژ) را به یکدیگر نشان دهید . ماساژ را کاملاً همانند یک بازی انجام دهید ، آن را لذت بخش نمایید و حالت خوب و دلنشین موجود را برای هم بازگو کنید به یکدیگر شانس کشف و فراگیری تکنیکها را بدهید بدون آنکه حالت امری داشته باشید و در عوض اگر با آنچه بر روی بدنتان می گذرد حس راحتی ندارید این احساس خود را به شفافی به شریکتان بگویید
یک سری قواعد ابتدایی جهت انجام مالشها و نوازشها وجود دارد که باید فراگرفته شوند ، و این قواعد باعث پیشرفت تجربه و افزایش فنون دو طرفه در ماساژ می گردند . بواسطه آموختن چگونگی کاربرد حرکات مختلف و فشارها ، قادر خواهید بود که ماساژ مناسب به منظورهای مختلف را انجام دهید . همچنین شما می توانید توانایی خود در فنون ماساژ را با مطالعه کتابهای مخصوص این عمل و یا شرکت در کلاسهای ماساژ به همراه شریکتان بالا ببرید .
اولین قدم ، چرب کردن موضع ماساژ است . مقدار کمی روغن را در کف یک دست ریخته و سپس هر دو دست را بهم بمالید تا قبل از گستردن آن بر روی بدن بوسیله حرکات نرم و ملایم و با بکار بردن بخش نرم کف دست آن را گرم کرده باشید .
جهت تسهیل لغزش با احساس دستها بر روی پوست ، مقدار کمی روغن بکار برید. این نوازشهای کرخ کننده به شما کمک می کند تا ....

مقدمه عشقبازی
اگر هر دو شما پی برده اید که ماساژ ، مقدمه ای با شکوه برای عشقبازیست ، آنگاه یکبار که تمایل جنسی زیادی داشته و تمام بدنتان در حالت آرامش است ، می توانید با نوازش قسمت تحریک شونده شریکتان موجب افزایش حالت جنسی وی شوید.

انتخاب روغنها
یک روغن گیاهی سبک و ترجیحاً تصفیه نشده مانند روغن دانه انگور ، روغن کافشه( گلرنگ ) و با روغن آفتابگردان را جهت چرب کردن انتخاب کنید . باید بتوان به این روغن سبک ، روغنهای غنی تر مانند روغن بادام ، روغن آووکادو و یا روغن جوجوبا را افزود.
سعی کنید حالت تسکینی ، عاشقانه و تحریکی روغنهای اصلی را بیاموزید ، بدین سان شما قادر خواهید بود ، ترکیبی خشبو جهت تسریع حس تحریکی در ماساژتان پدید آورید . روغن تهیه شده را در یک کاسه سرامیکی و یا یک بطری ریخته که به شما اجازه می دهد مقادیر لازم روغن را در دستتان بریزید . قبل از کاربرد روغن آنرا کمی گرم کنید . در کنار خود دستمال یا حوله ای به منظور پاک کردن دستهای خود و یا روغنهای ریخته شده داشته باشید . در صورتیکه شریک شما مالیدن روغن بر روی پوست خود را دوست ندارد ، از لوسیون های بدن که حالت مغذی برای پوست دارند استفاده کنید . پودر تاک هم می توان بکار برد ، اگرچه خشک بودن آن مانع انجام حرکت لغزان و روان در یک ماساژ احساسی صحیح خواهد بود .

گرمای مایع
حرکات روان شما در حین گستردن روغن بر روی پوست ، سبب گرم شدن عضلات و تسهیل جریان گردش خون شده و بافتهای بدن را برای سایر مالشها آماده می کند . در این مرحله از ماساژ نباید عجله کرد ، چون به هر دو شما فرصت آرامش می دهد . توجه خود را معطوف یکدیگر کنید.

دنبال کردن برجستگیها
تمامی تنشها را از دستانتان خارج کنید تا بتوانند بر روی برآمدگیها و فرورفتگیهای بدن شریکتان ماهرانه بلغزند و سُر بخورند و ذوب شوند و بدین طریق تفسیر واضحتری از فرم و ساختمان بدن هم برای شما و هم برای او به ارمغان آورند .

تماس نزدیک
با قرار گرفتن به صورت باز بر روی کمر شریکتان می توانید به راحتی وی را احاطه کرده و تمامی سطح پشت وی را به وسیله یک حرکت مالشی طولانی و جارو مانند دستان خود در طول شانه ها و پشت وی مالش دهید . نزدیکی فیزیکی شما ، بر جنبه تحریکی ماساژ می افزاید ، اما مراقب باشید وزن بدنتان را در یک محل متمرکز نکنید .

حرکات دورانی
حرکت در ماساژ تحریکی باید ملایم و دورانی بوده هرگز نباید به طور ناگهانی در نیمه بدن ختم شوند . همیشه دستان خود را در حول برآمدگی های بدن به نرمی حرکت دهید .

... تمامی تنش هائی را که ممکن است داشته باشد، از یاد ببرد و برای احساس لمس دستان شما پذیرا و آماده تر شود.
شما تنها با بکار بردن مالشهای نرم و آرام به شکل حرکات متداوم و روانی که تمامی قسمتهای بدن را در بر مسگیرند، میتوانید یک ماساژ احساسی و آرامش بخش را بوجود آورید. با به حرکت در آوردن دستهایتان از ناحیه کمر به سمت ساقها و به شکل حرکات ساده نوازشگرانه و یا، هنگامی که قسمت جلوئی بدن را از ناحیه ران به سمت شکم مالش میدهید، شما قادرید تا یک حس یگانگی و کمال را در بدن شریکتان پدید آورید.

مالشهای بادبزنی و دایره ای
مالشهای بادبزنی و دایره ای باعث خارج شدن تنش و آزاد کردن فشارها از بافتهای نرم بدن گشته، یک حرکت هیپنوتیزم کننده و یک جریان دلپذیر و لذت بخش را در یک ماساژ حسی بهمراه میآورند.
مالشهای دایره ای برای کلیه مناطق با سطح گسترده در بدن مانند، کمر و کناره های قفسه سینه، ران ها، شکم و سینه بکار میروند. رمز اثر این مالشها آنست که آنها را بطور غیر منقطع و بدون وقفه بر روی پوست بدن بصورت پیچشی انجام دهید تا آنکه آماده ادامه ماساژ و دنبال کردن آن با حرکت بعدی شوید. حرکات دایره ای در سه مرحله در سمت چپ نشان داده شده اند.

مالش های بادبزنی
حرکات بادبزنی میتوانند به سمت بالا و یا پائین انجام شوند. در یک حرکت رو به پائین وقتی که دستان شما به قاعده کمر رسید، با لغزاندن دستها به سمت بالا و در طول لبه های قفسه دنده ها، به بالای ستون مهره ها باز گردید.

ماساژ بادبزنی
1- جهت انجام حرکت بادبزنی رو به بالا، هر دو دست خود را بشکل صاف و در جهت سر، در دو طرف انتهای پائینی ستون مهره ها قرار دهید.

بادبزنی رو به بیرون
2- قبل از آنکه حرکت بادبزنی رو به بیرون را در کناره های بدن انجام دهید، هر دو دست خود را برای یک فاصله 15 سانتیمتری به سمت بالا حرکت دهید.

مالش های لغزشی رو به پائین
3- هر دو دست خود را به نرمی به سوی کناره های بدن برده و به سمت پائین بکشید. سپس قبل از آنکه دوباره مالش های رو به بالا را انجام دهید با یک چرخش در مچ ها، دستان خود را به سمت مرکز کمر بلغزانید.

مالش های دایره ای
1- جهت انجام ماساژ بصورت مالش های دایره ای، هر دو دست را صاف و بطور موازی بر روی بدن قرار دهید، بطوریکه انگشتان دستها حالت دور شونده از هم داشته باشند. وجود فاصله ای در حدود 10 سانتیمتر بین دستان شما کافیست. در حالیکه دست راست حالت تقدم دارد، با یک فشار یکنواخت بر روی کمر، مالش را در جهت حرکت عقربه های ساعت انجام دهید، البته باید دست راست در جلوی دست چپ حرکت کند.

حرکت برداشتن و عبور کردن
2- دست راست خود را به آرامی از روی بدن برداشته، بر روی دست چپ که در حال مالش کمر بصورت چرخشی است به شکل ضربدر نگاه دارید.

تکمیل حرکت دایره ای
3- در حالیکه دست شما در حال تکمیل حرکت دایره ای است، دست راست شما جهت انجام یک حرکت نیم دایره ای پائین میاید، سپس بار دیگر دست راست را بلند کرده تا به دست چپ اجازه عبور دهید.
حال این ترکیب را تکرار کنید.

مالشهای بادبزنی بصورت رو به بالا و با فشارهای یکنواخت بر روی کف دو دست صورت گرفته و برای ماساژ در بیشتر قسمتهای بدن بکار میرود. یک مالش بادبزنی باید بوسیله حرکت مداوم و بدون وقفه رو به بالا با مالش بعدی ادامه یابد، که بدین وسیله به جریان خون به سمت قلب کمک میکند. وقتی که دستان شما به بالای عضوی از بدن رسید، آنها را بصورت بادبزنی به سمت خارج و لبه های اندام حرکت دهید و سپس آنها را دوباره برای انجام تکرار حرکت در کنار هم بگذارید. مالشهای بادبزنی بر روی قسمت پائینی کمر در سه بخش توضیح داده میشوند.

مالشهای قدرتی
مالشهای قدرتی به ماساژهای حسی شما تنوع بخشیده، موجب لذت بخش شدن آن میگردد. این مالشها دارای یک اثر طراوت بخشی بر روی بدن بوده، جریان خون را تسهیل میکند، وهمچنین شل شدن عضلات گرفته و سفت را در پی داشته و بافتها را از سموم بدام افتاده در بافت خلاصی میبخشد. شریک شما از تأثیر تحریکی و حسی فشارهای مختلف موجود در این مالشها لذت میبرد. پس از آنکه ماهیچه ها گرم و شل شدند، مالشهای اصطکاکی، ورز دادنی، و ضربه ای را انجام دهید.
جهت تسکین پوست ناحیه مورد ماساژ، باید حرکات قدرتی بوسیله نوازشهای حسی دنبال شده و ادامه یابند. حرکات اصطکاکی باعث سائیده شدن و ما لش محکم پوست گشته و جهت آزاد کردن برخی از اعضای بدن از فشارها و تنشها بی نظیر هستند. فشار در این مالشها باید به آرامی و با احساس از طریق قسمتهای ابتدائی کف دست ( قسمت نرم کف دست)، شست ها ، انگشتان و یا حتی بندهای انگشتان دست اعمال گردد. حرکت قدرتی میتواند بصورت یک مالش مداوم، یک کشیدگی کوتاه، و یا یک حرکت مدور انجام شود که طی آن، فشار بر روی نیمه خارجی دایره بیشتر است. حرکات اصطکاکی و سایشی را زمانی انجام دهید که در نواحی مجاور استخوان مانند طول ستون مهره ها، در حوالی تیغه شانه ها، زیر و روی جمجمه، و یا بر روی دستها ، پاها و صورت در حال کار کردن هستید.

روغن های اصلی
تنها چیزی که برای انجام یک ماساژ حسی بدان نیاز دارید، یک روغن سبک حامل مانند روغن دانه آفتابگردان و یا روغن بادام است. اما با مخلوط کردن چند قطره روغن اصلی دیگر و یا یک روغن سبک حامل دیگر میتوانید ماساژ را به یک تجربه واقعی و به یاد ماندنی تبدیل کنید. روغن های اصلی، دارای خواص درمانی منحصر به فردی هستند. بطور مثال برخی از آنها در آزاد کردن استرس ها و تنش ها بسیار مفیدند. تصمیم گیری در انتخاب ترکیب روغن ها، باید توسط شما و شریکتان باتفاق یکدیگر صورت گیرد، در غیر اینصورت اگر بوی روغن برای یکی از شما ناخوشایند باشد، آن ماساژ چندان مطبوع و رضایت بخش نخواهد بود. برخی از روغنها مانند روغن گل رز، روغن گل یاس، روغن چوب صندل، روغن چوب رز و روغن یلانگ یلانگ وحشی جاذبه لذت بخشی را بوجود میآورند.
هشدار: روغنهای اصلی، بسیار تغلیظ شده هستند و هرگز نباید بطور مستقیم بر روی پوست مالیده شوند. همیشه ابتدا آنها را با یک روغن حامل مناسب ترکیب کنید. برای یک ماساژ کامل (بر روی تمامی بدن)، بین 10 تا 15 قطره از یک، دو، و یا سه روغن اصلی را به 5 قاشق چایخوری روغن حامل پایه بیافزائید.

مالشهای تسکین دهنده
مالشهای با دایره بزرگ بر روی شکم بسیار تسکین دهنده بوده، به شریک شما کمک میکند تا عمیق تر نفس بکشد، بطوریکه بیشتر در تماس با احساس جنسی و عاطفی خود قرار میپیرد. همیشه بآرامی به شکم نزدیک شوید چون شکم، ناحیه ای آسیب پذیر است.


تمدد اعصاب کمری
ستون مهره ها معمولأ یکی از پر تنش ترین نواحی بدن است. حرکات اصطکاکی گسترده تر و شدیدتر بر روی عضلات و رباطات در طول ستون مهره ها به آزاد شدن تنش و سختی عضلات از ناحیه پشت شریک شما کمک کرده، وی را قادر میسازد تا عمیقتر تمدد اعصاب نموده و از ماساژ لذت ببرد. در این حرکت، بالشتک شستها بآرامی در ناحیه بالائی کمر و در شیار ناودانی طرفین ستون مهره ها فشار میآورد، در حالیکه دستها بقیه نواحی پشت را ماساژ میدهند. در حالیکه شستهای خود را به سمت پائین کمر حرکت میدهید، وزن خود را بطور یکنواخت بر روی حرکات مالشی در ماساژ وارد نمائید. سپس بمنظور تکرار کامل حرکت و با مقدار بیشتری فشار، دستان خود را در اطراف باسن و ران، بالای سطح کناری قفسه دنده ای و بر روی شانه ها بلغزانید. برای تنوع بخشیدن به مالشها، یک حرکت دایره ای کوچک را بوسیله شستهای خود و با حرکت دادن در قسمت پائینی دو طرف ستون مهره ها انجام دهید.

عمل مالیدن و ورز دادن جهت ماساژ قسمتهای گوشتی بدن مانند شانه ها، پهلوها، باسن، و رانها انجام میشود. ورز دادن، همانطور که از نام آن پیداست، به عملی گفته میشود که نانوا جهت مالیدن و آماده کردن خمیر انجام میدهد، و بوسیله حرکات مشت کردن و چلاندن بخش گوشتی در بین انگشتان دست، کف دست، و شستهای یک دست، قبل از منتقل کردن آن به دست دیگر صورت میگیرد. سپس دست در حال انتظار، همین حرکات را تکرار میکند و بدینطریق، بخش گوشتی در بین انگشتان ورز داده میشود. جهت کار کردن بر روی یک قسمت، باید مچ ها و شانه ها در حال استراحت باقی بمانند تا وقتی که ورز دادن بصورت حرکت موجی و روان بطرف مچ ها و سپس شانه ها برسد.

حرکات ضربه ای یا کوبشی، بصورت ضربات سریع و لرزشی بوده که بوسیله تغذیه مناسب پایانه های عصبی با جریان خون در جهت ایجاد طراوت در دستگاه پوست انجام میشوند. حرکات ضربه ای به اشکال مختلفی وجود دارند که در تمامی آنها، یک دست، دست دیگر را در حرکات سریع و چابک بر روی عضلات دنبال میکند و سپس بسرعت برای وارد آوردن ضربه سریع دیگری آماده میشود. بهترین حالت در انجام این حرکات، کاربرد آنها بر روی قسمتهای "وشتی و نرم بدن است و هرگز نباید این حرکات را مستقیمأ بر روی استخوان وارد آوریم.
عمل کوبش، توسط حرکات منظم و با استفاده از لبه های دست مشت شده بر روی بدن انجام میشود، درحالیکه عمل ضربش بوسیله یک سری حرکات آرام حاصل از لبه های دست باز که بشکل تیغه ای هستند صورت میگیرد. درحین انجام حرکات ضربه ای یا کوبشی، مچ های خود را استداحت دهید تا حرکات بصورت فنری و دارای حالت بازگشتی داشته باشند و دستها به حالت سنگین بر روی بدن فرود نیایند.

مناطق گوشتی
همانطور که مالشهای قدرتی، به آزاد کردن استرس از عضلات بزرگ کمک کرده و آنهارا در تحریک اعصاب حسی و تسریع پاسخ جنسی یاری میدهند، حرکات ورز دادنی نیز جهت مناطق گوشتی تحریک شونده باسن ها و رانها بسیار مناسب و عالی اند. بهنگام ماساژ باسن ها، از حرکات لغزشی و نرم بر روی برآمدگیها شروع کرده و سپس ماساژ را با عمل ورز دادن پیش ببرید.

مالشهای چابک
حرکات منقطع و سریع در عمل ضربش میتوانند بعنوان یک بخش مفرح و لذت افزا در ماساژ انجام شوند. بخصوص آنکه بدلیل ایجاد حالت طراوت و حیات بخشی به پوست بر روی باسن ها و ران ها، میتواند حس جنسی شریک شما را تحریک نماید. در هر حال چنانچه شریک شما بواسطه این حرکات، احساس آسیب پذیری کند و یا در شرایطی که حالت ماساژ یک حالت آرامشی و نه تحریکیست، بهتر است که این حرکات را برای وقتی بگذارید که قصد از ماساژ، ایجاد تحریک و یا انجام مالشهای قدرتی باشد.

حفظ حالت و فرم صحیح
در حین ماساژ دادن، ممکن است زانو زده، نشسته، و یا ایستاده باشید، اما همیشه این نکته مهم را بیاد داشته باشید که در حین ماساژ، حالت صحیح و درستی بخود گرفته و هرگاه احساس خستگی و فشار کردید، نفس عمیقی بکشید. با بیحرکت شدن و شل کردن بدن خود و تنفسی عمیق، حالت سرزندگی و فرم خود شما نیز در طول ماساژ حفظ میشود. این امر، افزایش لذت شما برای ماساژ دادن را در پی داشته و بدینوسیله میتوانید گرما، آسایش و طراوت را در دستان خود ریخته و به شریکتان هدیه کنید. پیامد داشتن حالت صحیح در حین ماساژ دادن، افزایش کیفیت حرکات و مالش های ماساژ است.

مهیا شدن جهت ماساژ
هرگاه که آماده انجام یک ماساژ حسی و باشکوه هستید، برای خلق یک جو عاشقانه وقت بگذارید تا شریک شما بفهمد که این یک موقعیت خاص است. جهت ایجاد یک محیط خوشبو و معطر، دور تا دور اتاق را بوسیله گلهای خوشبو تزئین کنید و برای ایجاد یک محیط عاشقانه از تعدادی شمع کمک بگیرید، البته آنها را در فاصله ای امن از محل ماساژ قرار دهید.
تشک یا سطحی را که بر روی آن قصد انجام ماساژ را دارید، بوسیله ملحفه های تمیز و پاک پوشانده و همچنین ملحفه های اضافی و حوله های تمیز برای مواقعی که شریک شما احساس سرما میکند در کنار خود داشته باشید. بعنوان موسیقی پس زمینه در ماساژ، یکی از موسیقی های سبک مورد علاقه خود را انتخاب کنید، اما مراقب باشید که صدای زیاد موسیقی سبب برهم خوردن ریتم طبیعی حرکات ماساژ شما نشود.
بدقت برنامه و حرکات ماساژتان را انتخاب کنید تا بدینصورت هر دو شما احساس راحتی کنید.درصورتیکه تمامی لباسها را از تن خارج کرده اید، باید حرارت اتاق گرم و بدون رطوبت باشد. از داشتن یک محیط شخصی(Privacy) اطمینان حاصل کنید تا بدینطریق فرد گیرنده ماساژ قادر باشد تمامی افکار و نگرانیها را از خود دور کرده، و فرد ماساژ دهنده نیز بتواند تمام توجه خود را معطوف انجام ماساژ نماید.
در یک ماساژ کامل(بر روی تمام بدن)، هر دو شریک به یک زیرانداز محکم مانند یک لایه فوتن(Futon)، یا لایه ای از اسفنج، و یا یک تشک محکم نیاز دارند که بتواند وزن بدن آنها را در زیر فشارهای مالش و حرکات ماساژ تحمل کند. البته پتوهای تاشده، کیسه خوابهای پوشیده شده بوسیله ملحفه، و یا بالشهای محکم قرارگرفته بر روی زمین نیز کفایت میکنند. حوله ها و روغنهای ماساژ باید در کنار و دسترس شما باشند.

ماساژ پیش بینی نشده
مکان ها و موقعیتهای مختلف میتوانند ماساژ را به عملی لذت بخش تبدیل کنند. بعنوان مثال، وقتی که در حال حمام کردن با هم هستید، شما بهترین فرصت را جهت یک ماساژ فی البداهه دارید، خصوصأ اگر تماس پوست به پوست بین شما، حس طبیعی لذت بخش و آزادانه ای را ایجاد میکند.

نوازش های سبک و لطیف
نوازش های پرمانند، روشی پوست نواز و حسی جهت بپایان رساندن یکسری از مالشها در تمامی نقاط بدن است.
در این نوع حرکات، تنها با وارد کردن حداقل فشار از طریق نوک انگشتان و درحالیکه یک دست، دست دیگر را دنبال کرده و هر دو در یک حهت در حرکت اند، پوست را نوازش کنید.
این عمل سبب تحریک پایانه های اعصاب محیطی شده، بشدت افزایش حساسیت آنها را باعث میگردد. البته ممکن است برخی از افراد، این نوع نوازش ها را بیش از حد سبک و قلقلک دهنده توصیف میکنند، درحالیکه عده ای دیگر، شیفته اثر نشئه کننده آن باشند و با شعف فراوان از یک ماساز بوسیله این نوازشها بر روی تمامی بدن استقبال کنند

[ یکشنبه یازدهم تیر 1391 ] [ 16:41 ] [ محمد ]
بزرگ كردن سينه ها

سينه و زيباييشان
اصولاً سينه هاي زن را نمي توان جزئي از اندام جنسي او به شمار آورد. مهمترين نقش آنها در شيردهي است ولي از طرفي نمي توان نقش بسزاي سينه ها در تحريکات جنسي و لذت شهواني را ناديده گرفت. فرايند ظهور و رشد سينه هاي زن در دوره بلوغ جنسي اش رخ مي دهد و اين رشد توسط هورمونهاي جنسي از جمله استروژن و پروژسترون کنترل مي شود.

روش هاي بزرگ كردن سينه ها

ساختار پستانها
غدد پستاني بجز دوران بارداري و شيردهي در يک مرحله غير فعال به سر مي برند. ساختار اصلي آنها بافت چربي و همينطور بافت کشي متشکل از رشته هاي الاستيک مي باشد. هر سينه از 20-15 بخش به نام «لوب» تشکيل شده است که مانند گلبرگهاي گل مينا در کنار هم قرار دارند. هر لوب بنوبه خود از لوبولهاي کوچکتر و در نهايت هزاران لوبول ريز تشکيل يافته است که در آنها شير توليد مي شود. در بين اين اجزا شيارهايي به نام مجرا وجود دارد که به مرکز نوک سينه در ناحيه تيره پوست که «آراُلا» نام دارد، منتهي مي شود. فضاي باقيمانده ميان مجراها و لوبولها را چربي پر مي کند. هر کدام از اين غدد مولد در سطح رويي قفسه سينه و در بالاي ماهيچه پکتوراليس قرار دارند. زمان حاملگي حجم اجزاي خوشه مانند داخل لوبها افزايش يافته و طي دوره توليد شير، سلولها مواد تشکيل دهنده شير از جمله پروتئين و چربي توليد مي کنند. اين سلولها همچنين به هنگام شيردهي منقبض شده و باعث خروج آن از سينه ها مي شوند.

بزرگ كردن سريع سينه ها

داخل سينه ها هيچ ماهيچه اي وجود ندارد، بلکه ماهيچه «پکتوراليس» درست زير آنها قرار گرفته و دنده ها را مي پوشاند. علاوه بر بافت چربي و فيبرهاي الاستيک، مي توان به رگهاي خوني و همچنين رگهاي لنفاوي در سينه اشاره نمود. رگهاي لنفاوي در مسير خود به اجزاي لوبيا مانندي بنام غدد لنفاوي که معمولاً زير بغل، کشاله رانها و ديگر نواحي بدن يافت مي شوند، مي پيوندند.

شکل ويژه سينه ها و جايگاه مخصوصشان از طريق رباطهاي خاصي که بافت سينه ها را در بر گرفته و آنها را حفاظت مي کنند، تعيين مي شود. اين رشته ها که به «رباطهاي کوپر» معروفند، در دوره حاملگي و نيز کهولت شل و يا کشيده مي شوند و موجبات آويزان شدن آنها را فراهم مي آورند.

روشهاي بزرگ كردن سينه ها
هورمونهاي جنسي در رشد و تکامل سينه ها در دوره بلوغ و توليد شير از اهميت بسزايي برخوردارند. استروژن در رشد و نمو غدد و مجاري پستان نقش داشته و پروژسترون محرک اصلي تغيير و تکامل سلولهاي سازنده شير مي باشد. از ديگر هورمونهاي مؤثر مي توان به پرولاکتين اشاره کرد که از قسمت پيشين غده هيپوفيز ترشح شده و عامل محرک توليد شير مي باشد. در پاسخ به محرک مکش نوزاد، اکسيتوسين (مترشح در هيپوفيز پسين) به نوبه خود موجب خروج شير از سينه مادر مي شود.

اصولاً تحريکات هورموني موجب رشد مجاري و بافت آلويولار و همچنين بافت چربي و در نتيجه افزايش حجم سينه مي شود. نوک سينه ها و ناحيه اطراف آن نيز بزرگتر شده و به لمس و تحريکات خارجي حساس مي شوند. در دوران عادت ماهانه زنان، سينه ها تحت تأثير هورمونهاي جنسي دچار تغييرات خاصي مي شوند که در هر شخص به گونه اي متفاوت بروز مي کند. از جمله اين تغييرات مي توان به افزايش حجم، ورم و نيز درد خفيفي در آنها اشاره نمود. اين علامات معمولاً پس از چند روز اول پريود ناپديد مي شوند. در دوره بارداري، سايز سينه ها بنابر تأثير هورمون پروژسترون بطور چشمگيري افزايش مي يابد. نوک سينه ها و نواحي پيرامونشان نيز بزرگتر شده و داراي رنگ دانه هاي بيشتري مي شوند. اين مکانيزم چربي سينه ها را جايگزين کرده و آنها را براي توليد شير در مرحله نهايي حاملگي آماده مي سازد. درست پس از زايمان، شير در سينه ها ساخته مي شود. بعد از اتمام دوره شيردهي، سينه ها به حالت دوران شروع حاملگي بر مي گردند. در دوره پس از يائسگي نيز گرچه ممکن است شکل سينه ها زياد تغيير نکند، اما قسمت عمده ساختار مخصوص توليد شير با چربي جايگزين مي شود. در هر صورت گفتني است سينه هاي زن تنها در دوره حاملگي او شکل قطعي و نهايي خود را مي گيرند. با توجه به اين که هدف اصلي از وجود سينه ها نقش مهم آنها در ساختن شير براي شيردهي مي باشد، اما اين دوران تنها دوره مختصري از زندگي زن را تشکيل مي دهد و با نقش زيبايي شناختي آنها در کيفيت زندگي اش به هيچ وجه قابل مقايسه نيست. از آنجا که سينه هاي زن نشان اصلي مؤنث بودن اوست، رضايت او از فرمشان در هويت و ابراز وجود او از اهميت بسزايي برخوردار مي باشد. مراقبت و توجه لازمه به سينه ها بخشي از سلامتي و زيبايي يک زن است که در بهبود روحيه اش مؤثر مي باشد.

بزرگ كردن سينه ها با وكيوم

و اما با مُد روز چه مي توان کرد؟ زماني سينه هاي بزرگ و زماني سينه هاي کوچک مد مي شود. بنابراين زيبايي سينه لزوماً در اندازه آنها نيست. سينه ها مي توانند به شکل سيب و يا گلابي باشند. زيبايي سينه هاي يک زن در چگونگي بها دادن او به آنهاست. هر فرم سينه اي زيبايي منحصر به فرد خود را دارد و صد البته در نظر نظاره گر آن زيباست.

بزرگ كننده پستان

- چگونه به حفظ زيبايي و طراوت سينه ها بپردازيم؟
يک توازن مناسب هورموني لازمه داشتن سينه هايي زيبا، سفت و باطراوت مي باشد. اين بالانس هورموني که از هيپو تالاموس - منطقه عصبي واقع در مغز - کنترل مي شود، مطابق با وضعيت روحي زن تغيير مي يابد. و به همين خاطر داشتن روحيه اي شاد، خوش بين و متوازن زمينه سينه هايي سفت و زيباست. در شرايط خاصي شايد بتوان فرم و اندازه سينه ها را با يک عمل جراحي تغيير داد، ولي با مراعات قوانين ساده و مختصر بهداشتي و عدم سهل انگاري حداقل مي توان از شل و آويزان شدن آنها جلوگيري نمود.

- آيا قرار دادن سينه ها در معرض آفتاب مضر است؟
بنظر مي رسد که نور خورشيد باعث سرطان سينه نمي شود؛ با اين وجود بهتر است به دليل پوست بسيار حساس و آسيب پذيرشان آنها را تا حد ممکن از تابش نور شديد آفتاب پوشاند. نور آفتاب تأثير مخربي روي بافت پيوندي و فيبرهاي الاستيک سينه ها داشته و موجب پيري زودرس آنها مي شود. بنابراين هميشه پيش از قرار گرفتن در معرض نور شديد آفتاب، سينه ها را با لوشن ضد آفتاب بپوشانيد.

- آيا حجم سينه ها با ديگر تغيير و تحولات بدن فرق مي کند؟
با افزايش وزن، بافت چربي موجود در سينه ها و در نتيجه حجمشان افزوده مي شود. در مقابل با کاهش وزن، بافت پيوندي و الاستيک نامتغير باقي مانده و بافت چربي کاهش مي يابد. از آنجايي که تغيير وزن موجب نابودي رشته هاي الاستيک و شل شدن پوست مي شوند، بهتر است از تغييرات راديکالي وزن جلوگيري نمود. يکي از پيامدهاي حاملگي افزايش حجم سينه هاست. اصولاً پس از خاتمه دوران شيردهي که سينه ها به حالت اوليه خود باز مي گردند، کمي جمع و چروکيده مي شوند. مکمل هاي استروژن و پروژسترون، دارو، اختلالات هورموني، يائسگي و در نهايت کهولت نيز هر کدام به نحوي موجب تغييرات عديده در حجم سينه ها مي شوند. با بالا رفتن سن، پوست نازکتر شده و هورمونها در بدن افزايش مي يابند که به نوبه خود باعث جمع شدن لوبولهاي سينه مي شود. اما نگران نباشيد. يک روش طبيعي براي حفظ طراوت و شادابي سينه ها وجود دارد، آنهم: آميزش جنسي مداوم در طول زندگي

- سوتين، لازمه سينه هاي بزرگ!
وزن زياد سينه ها طي مدت طولاني موجب آويزان شدن آنها مي شود. استفاده از سوتين باعث حفظ الاستيسيتي يا حالت کشسان پوست مي شود. به هر حال بدون در نظر گرفتن سايز سينه ها، پوشيدن سوتين به هنگام ورزشهايي از قبيل دو و ديگر فعاليتهاي پرشي توصيه مي شود. زنان حامله و شيرده نيز مي بايستي از سينه بند استفاده کنند، اما هنگام شنا لزومي به داشتن آن نيست. بنابر ساختار سينه تان و نه مد روز، يک سوتين مناسب که هم از لحاظ سايز و هم جنس بکار رفته آن احساس راحتي نماييد، انتخاب کنيد.

- چرا سينه ها داراري فرمهاي متفاوت هستند؟
اگر رشد غدد پستاني هم سطح و همتراز دنده ها بود، شکل آنها نيز پهن و کشيده مي شد. در صورت عمودي بودن اين رشد، فرم آنها نيم کره اي مي شود. حالت مياني اين باعث مي شود تا فرمهاي گوناگوني پديد آيد.

- چرا همه سينه هاي داراي سفتي و استحکام يکسان نيستند؟
زمينه يک سينه شخ و سفت بيشتر بودن بافت پيوندي نسبت به بافت چربي در آنهاست و برعکس، در صورت غالب بودن بافت چربي، سينه ها شل تر خواهند بود.

- چرا معمولاً يکي از سينه ها بزرگتر از ديگريست؟
نيمه راست بدن انسان با نيمه چپ آن گرچه در ظاهر مشابه و متناسب بنظر مي رسد ولي در واقع کاملاً متقارن نيست. اين پديده در مورد سينه ها نيز صدق مي کند. وجود دو عضو جفت متقارن در بدن بسيار نادر است. 99.9% سينه هاي زنان باهم متقارن نيستند؛ بدين معني که هر کدام داراي مقدار متفاوتي از چربي، بافت پيوندي، لوبها و ديگر اجزاي تشکيل دهنده آنها مي باشند. نوک سينه ها نيز مي تواند داراي تفاوتهايي در سايز، رنگ و برجستگي يا فرورفتگي باشد. برخي ناهموار و برخي داراي چند تار مو هستند.

- چرا سينه ها در سايزهاي متفاوتي ديده مي شوند؟
فاکتورهاي تعيين کننده در چگونگي سايز سينه ها بسيارند؛ مقدار بافت پيوندي، درصد چربي بدن، ارث و تعداد حاملگي ها در زندگي در اندازه آنها تأثير چشمگيري دارد.

- نوک فرو رفته سينه… اين ديگر چيست؟!
اين نوع سينه بر خلاف حالت معمول آن که برجسته است، مانند ناف در قسمت داخلي بدن قرار دارد. اين اختلال مادرزادي است و در آينده فرد را به هنگام شيردهي دچار مشکل مي سازد. البته با يک عمل جراحي مختصر مي توان اشکال را برطرف نمود.

- آيا امکان موزدايي در ناحيه نوک سينه وجود دارد؟
وجود چند تار مو روي نوک سينه به دليل وجود غدد در اين ناحيه کاملاً عادي است و مو زدايي در اين مورد بي خطر است. اما از آنجايي که پوست نوک سينه حساس است، بهتر است براي جلوگيري از عفونت به جاي کندن مو از ريشه، روزانه آن را تراشيد.

مواظب طرز ايستادن، نشستن و راه رفتن خود باشيد!
هميشه حالت کمر و ستون مهره هاي خود را کنترل کنيد. راست نشسته و عميق نفس بکشيد. خميده نشستن مستمر در درازا موجب استهلاک ماهيچه هاي کمر و سينه و در نتيجه باعث آويزان شدن سينه ها مي شود. در يک آينه به حالت نيم رخ بايستيد. شانه ها را عقب داده و چانه را بالا بگيريد. چه تفاوتي حس مي کنيد؟

تمرينات صورت
سعي کنيد روزي بيست بار با انقباض ماهيچه هاي گردن، ماهيچه پکتوراليس بزرگ (ماهيچه واقع در زير سينه ها) را نرمش دهيد. تمرين ديگر تلفظ حرف «ايکس»، آنهم با باز کردن هرچه بيشتر دهان است. انجام اين تمرين روزي 20-10 با توصيه مي شود.

از گرما خودداري نماييد!
حرارت حاصل از تابش آفتاب و يا آبتني با آب داغ موجب منبسط شدن رگها و کند شدن جريان خون در رگهاي سينه مي شود؛ از طرفي قبلاً نيز اشاره شد که قرارگيري در معرض نور شديد آفتاب باعث پيري پيش از موعد پوست، زايل شدن رشته هاي الاستيک و در نتيجه چروکيده شدن آن مي شود. از اين رو توصيه مي شود سينه هاي خود را از حرارت شديد بدور نگه داريد و سعي کنيد با آب خنک سينه ها را مالش داده و با تحريک جريان خون در رگها، بافت آنها را تقويت کنيد. يک دوش دو دقيقه اي آب سرد براي سينه هاي کوچک و سه دقيقه اي براي سايز بزرگ توصيه مي شود. دوش آب سرد گردش خون در رگها را سرعت بخشيده و به دفع توکسين ها (مواد سمي) کمک مي کند.
توجه: در انجام اين تمرينات از يک دوش استفاده کنيد و سينه ها را با يک حرکت چرخشي مالش دهيد. در صورت عدم دسترسي به دوش مي توانيد با يک ليف ابري بزرگ آب سرد را کم کم روي سينه بريزيد و آن را بماليد.

شنا
شنا يکي از ورزشهاي مناسب براي سينه هاست؛ بخصوص شناي قورباغه، آنهم بدليل اين که ماهيچه هاي پشت و سينه را وادار به مقاومت در مقابل فشار آب مي کند. در واقع فشار آب خود نوعي ماساژ فوق العاده براي سينه ها حساب مي شود. براي تمرين بيشتر مي توانيد پاها را در کف استخر بگذاريد تا جايي که آب شانه هايتان را بپوشاند. دستها را بالا برده و آهسته در جلوي خود پايين آوريد. 10 بار اين عمل را تکرار کنيد.

استفاده از کرم ها و لوشنهاي مخصوص سينه
استفاده از کرمهاي مخصوص علي رغم تبليغات گاه اغراق آميزشان، شايد معجزه اي در سينه ها ايجاد نکنند اما مصرف آنها در حفظ حالت ارتجاعي آنها بي تأثير نيست. استفاده از عصاره هاي گياهي و يا بيولوژيکي روي سينه ها علاوه بر اينکه ما را به ماساژ سينه ها وادار مي سازند، نقش بسزايي در حفظ رشته هاي کشسان سينه دارد. هنگام قرار گرفتن در نور آفتاب نيز سعي کنيد براي حفظ پوست از مضرات اشعه ماوراي بنفش از کرمهاي ضد آفتاب استفاده نماييد. پس از هر بار دوش گرفتن، بدن خود را با لوشن هاي مخصوص نرم و مرطوب کنيد تا پوست رطوبت از دست داده خود را باز يابد.

[ چهارشنبه هفتم تیر 1391 ] [ 4:27 ] [ محمد ]

مناطق لذتبخش قسمتهایی از بدن است که تحریک آنها نقش مهمی در تحریک و لذت بیشتر دارد. در بیشتر مردها و زنها توجه شریک جنسی به قسمتهای دیگری از بدن غیر از اندام های جنسی موجب بوجود آمدن شهوت و میل جنسی میشود. تحریک خوب و مناسب این نقاط میتواند لذت سکس را چند برابر کند. باید توجه داشت که مناطق لذت بخش بدن در افراد متفاوت است و شما باید بتدریج مناطق حساس بدن خود و شریک جنسیتان را کشف کنید.

نقاط حساس بدن مرد

افرادی که فکر می کنند تنها نقطه شهوانی بدن مرد اندام جنسی اوست هرگز زحمت جستجو برای یافتن مناطق حساس دیگر را به خود نداده اند. اگر شما به بدن مرد بیشتر توجه کنید قسمتهایی را کشف خواهید نمود که به کمک آنها خیلی سریع و راحت میتوانید مرد را تحریک کنید.

نقاط حساس بدن زن

زنها در مقایسه با مردها اطلاعات بیشتری در مورد نقاط شهوت انگیز بدنشان دارند. شاید علت این امر علاقه آنها به بازی و معاشقه قبل از انجام نزدیکی باشد که باعث کشف سایر مناطق لذت آور بدنشان میشود.

1. سر: بیشتر مردها از نوازش سر و موهایشان بخصوص عبور انگشت از بین موها لذت میبرند؛ علتش هم اینه که وقتی خانوما موهای سر آقایون رو مورد نوازش قرار میدن، این کار باعث آزاد شدن و ترشح یه سری هورمونها توی خون میشه که مرد رو مورد تحریک قرار میده. 2. لاله گوش: بوسیدن، زبان زدن، مکیدن و خوردن لاله گوش برای مرد لذت بخش است. 3. لبها: فقط به بوسیدن لبها اکتفا نکنید، بلکه آنها را مکیده و بخورید! خیس کنین و اجازه بدین که گرمی لبتون توسط لبای آقایون حس بشه. تمام قسمتهای لب رو در معرض این کار قرار بدین. حتی میتونین با مکیدن زبون طرف مقابلتون احساس خوبی رو در اون ایجاد کنین. 4. گردن: ناحیه زیر فک تا پایین گردن را در دو طرف با دست نوازش بدین، ببوسید و بلیسین. 5. پشت: شانه پشت و کمر او را ماساژ دهید. بعد مهره های کمر او را از بالا تا پایین ببوسید. 6. سینه ها: خیلی از مردها بوسیله نوازش، نیشگون گرفتن، زبان زدن یا آهسته گاز گرفتن سینه شان تحریک میشوند. از این ناحیه از بدن مردها غافل نشین. این کار میتونه عقل رو از سر آقایون بپرونه. 7. اندام جنسی: بیضه، بیخ آلت در بالای بیضه، سر ک ی ر از مناطق بسیار حساس اندام جنسی هستند که تحریک آنها با دست زبان و بوسیدنشان خیلی موثر است. قابل از لیسیدن این قسمت و همچنین در حین انجام سایر مراحل رابطه جنسی از نوازش این قسمت از بدن مردها غافل نشین. 1. سر: زنها هم از نوازش و حتی شانه کردن موهای سر لذت میبرند. 2. گوش: باز هم زنها از بوسیدن و زبان زدن لاله گوش و خارج آن لذت میبرند. 3. لبها: بوسیدن و مکیدن لبها در زن و مرد اثر یکسانی دارد؛ اما به نظر من این کار برای خانوما لذت بیشتری داره و همون چیزایی که در مورد لبهای آقایون گفته شد. 4. زیر بغل، بازو و مچ دست: این نواحی را به نرمی و با نوک انگشت نوازش کنید. از بوسیدن و لیسیدن این قسمت از بدن خانوما هیچ وقت قافل نشید مخصوصا زیر بغل که واقعا برای خانوما لذت بخشه. 5. سینه: فکر کنین که یه بچه اید و میخواین از این سینه ها شیر بخورین و باهاش بازی هم کنین. بهتر است خود را فقط به نوک سینه محدود نکنید! هر دو سینه را کاملا در دست گرفته و مانند خمیر آنها را بمالید. نوک سینه ها را ببوسید، بمکید و آنها را بخورید. از گاز گرفتن نوک سینه ها هم غافل نشین. فضای بین دو سینه هم که جای خودش رو داره. 6. شکم و ناف: زنها از نوازش و غلغلک این دو قسمت خیلی لذت میبرند. با نوک انگشتتان روی شکم و اطراف ناف دایره بکشید. دست خود را بالای شکم و زیر دنده ها گذاشته و آهسته به سمت لگن بیاورید. هرگز از بوسیدن و لیسیدن شکم غافل نشوید. بوسیدن، مکیدن و لیسیدن ناف بای خانوما خیلی لذت بخشه. 7. پشت: بیشتر زنها کشته ماساژ پشت هستند. انگشت خود را روی مهره ها بالا و پایین ببرید و کمر او را بمالید .میتوتنید این کار را حتی هنگام سکس هم انجام بدهید. 8. باسن: تحریک این منطقه بسیار شهوت انگیز بوده میتوانید آنرا نوازش کنید، بلیسید، گاز بگیرید یا حتی به آن ضربه بزنید. اگه میخواین برای شریک جنسیتون سنگ تموم بذارین، و در صورتی که از پاکیزه بودن این قسمت اطمینان دارین برای لیسیدن، مکیدن و بوسیدن مقعد خانوما سنگ تموم بذارین. تو انجام این مرحله از سکس شک و تردید به خودتون راه ندین. 9. قسمت داخلی ران پشت زانو و ساق پا: رانها را ماساژ داده به سمت اندام جنسی بروید. پشت زانو را به آرامی با نوک انگشت تحریک کنید. ساق و قسمت بالای مچ پا نیز فوق العاده حساس است. شیار بینپا و اندام جنسی خانوما برای بوسیدن و لیسیدن لذتی داره که فقط در حین انجام اون میتونن بهش دست پیدا کنین. 10. پاها: ماساژ پا و مکیدن انگشت میتواند بسیار تحریک کننده باشد. 11. اندام جنسی: آخرین جایی است که باید به سراغ آن بروید. لب خارجی واژن را با نوازش دست، بوسیدن و مکیدن تحریک کنید. سپس سراغ کلیتوریس رفته و با تحریک آن بوسیله انگشت و نوک زبانتان او را به اوج لذت جنسی برسانید./

 

[ چهارشنبه هفتم تیر 1391 ] [ 4:19 ] [ محمد ]
باس زیرتان همیشه خشک و تمیز باشد. پاره نباشد. پارگی لباس زیر ، موجب دسترسی سریع و مستقیم به قسمت حساس اندام جنسی می شود. علاوه بر این بیرون افتادن اندام جنسی از قسمت پارگی لباس ، موجب تحریک آن می شود. لباس زیر از کالاهای مصرفی است که باید آن را زود به زود نو کرد و زیاد هم باید داشت. اگر لباس زیر به اندازه کافی داشته باشید ، آن را زود به زود عوض می کنید و به راحتی هم آن را دور می اندازید. نترسید . اسراف نمی شود . در این مورد با گشاده دستی هر چه بیشتر عمل کنید . خیلی ها به دلیل این که لباس زیرشان در معرض دید دیگران نیست ، آن را تا چندین سال به بدترین وضع نگه می دارند . شما خیلی محترمید و لباس زیرتان هم باید در شانتان باشد . لباس ها آبکش شده و از جنگ جهانی برگشته ، چرک مد شده ... در شان شما نیست. شخصی تنها در اتاقی بسیار مودبانه نشسته بود و مشغول مطالعه بود. به او گفتند: اینجا که کسی نیست . چرا راحت نمی نشینی ؟ گفت : خودم که هستم ! انسان باید احترام و کرامت انسانی خودش را در بالاترین حد ممکن رعایت کند . لذا در مورد لباس نیز به نحوی که گفته شد ، عمل کنید. اگر از نظر توان مالی مشکل دارید ، هر از گاهی لباس های زیر خود را بجوشانید تا آلودگی آن به طور کامل از بین برود . لباس زیر خود را تعمیر کنید و همچنین می توانید برای خود لباس زیر بدوزید. به جنس لباس زیرتان هم توجه کنید . ازجنس نخی معمولی استفاده کنید . شورت های لیز ، چسبان و بسیار لطیف محرکند . به ویژه لباس های زیر خانم ها بسیار متنوع و رنگارنگ است و به اهداف مختلفی ساخته می شوند. برخی برای ایام پریود ، برخی دیگر برای حالت پیدا کردن اندام و برخی دیگر برای زیبایی بیشتر . برخی از رنگ های لباس های زیر وقتی پوشیده می شوند با ترکیب رنگ بدن شخص ، بسیار محرک و هوس برانگیز می شوند. پوشیدن این گونه شورت ها و لباس ها توصیه نمی شود . فقط اگر متاهلید و آن هم در زمان کوتاهی که می خواهید با همسر خود عمل جنسی انجام دهید ، مجازید برای تحریک خود یا همسرتان از این لباس ها استفاده کنید ؛ و گرنه این لباس ها زمینه مساعدی را برای خودارضایی و گناه بیشتر فراهم می آورند . علاوه بر این معمولا در ساخت این لباس ها به جنبه بهداشتی آن توجهی ندارند، لذا موجب حساسیت ، ایجاد عفونت و ... در اندام جنسی می شود. پس بهترین لباس زیر ، لباسی است که جنس آن از نخ معمولی باشد . هر چه درصد ترکیبات پلاستیکی و مواد شیمیایی این لباس ها کمتر باشد ، برای سلامتی و عدم حساسیت شما مفید تر است . البته این توصیه برای تمام اشخاص است (نه فقط آنان که مشکل خود ارضایی دارند)

[ چهارشنبه هفتم تیر 1391 ] [ 4:17 ] [ محمد ]

ویتامین A


یکی از مواد موثر در تقویت جنسی ویتامین A است،ویتامین A از ویتامین های محلول در چربی است که نقشی اساسی را در تولید مثل ایفا می کند. این ویتامین در هویج، کلم، شلغم، اسفناج، بروکلی، کاهو، فلفل قرمز و انبه یافت می شود.

ویتامین های گروه B


ویتامین های گروه B نیز در تقویت جنسی نقش دارند.از ویتامین های گروه B، تیامین(B1)، ریبوفلاوین (B2) و نیاسین (B3) بسیار حایز اهمیت می باشند. البته ویتامین های B5، B6، B12 نیز برای کاهش استرس و تنظیم مقدار هورمون های بدن لازم هستند.ویتامین B3 (نیاسین) باعث اتساع عروق شده و گردش خون را بهبود می بخشد. این ویتامین همچنین باعث ساخته شدن هورمون های جنسی می شود. مصرف نیاسین نیم ساعت قبل از فعالیت جنسی، هیجان جنسی را افزایش می دهد.ویتامین B6 از افزایش میزان پرولاکتین که خود باعث کاهش میل جنسی می شود، جلوگیری می کند.

همچنین باعث افزایش باروری در زنان می گردد. ویتامین B12 در مردانی که اسپرم کافی ندارند، موثر است.

منابع سرشار از ویتامین های گروه B عبارت اند از نان و غلات سبوس دار، تخم مرغ، حبوبات (نخود و لوبیا و..)، محصولات سویا، ماهی سالمون و دیگر ماهی های آزاد، آجیل، بروکلی، گوشت کم چرب و موز.موز دارای آنزیم بروملین (Bromelain) است که در تقویت نیروی جنسی مردان موثر است. همچنین سرشار از پتاسیم و ویتامین های گروه B می باشد.باید توجه داشت که مصرف نوشیدنی های الکلی باعث از بین رفتن ویتامین های گروه B می شوند.

ویتامین C


ویتامین C نیز از ویتامیهای موثر در تقویت نیروی جنسی است.ویتامین C جهت عملکرد سالم غدد جنسی لازم است. همچنین اسپرم ها را در برابر اثر رادیکال های آزاد که باعث چسبیدن و عدم تحرک آن ها می شود، محافظت می کند.ویتامین C احتمال بارور شدن تخمک توسط اسپرم را افزایش می دهد. منابع سرشار از این ویتامین انواع مرکبات، توت فرنگی، کیوی، هلو، انبه، گوجه فرنگی و سبزیجات برگ سبز می باشد.

ویتامین E


ویتامین E به تولید هورمون های جنسی کمک کرده و گردش آن ها را بهتر می کند و در تقویت جنسی موثر است. همچنین اکسیژن لازم برای اندام های تناسلی را فراهم می کند و باعث بهبود استقامت جنسی و رسیدن به ارگاسم (اوج لذت جنسی) می شود. این ویتامین در لقاح سلول تخم موثر است. ویتامین E در مغزها، حبوبات، غلات سبوس دار، میوه ها و سبزیجات یافت می شود.

روی


روی از آنتی اکسیدان هایی است که باعث عملکرد صحیح غده فوق کلیه می شود. روی برای تولید هورمون تستوسترون (مردانه) و افزایش تعداد اسپرم لازم است. همچنین باعث افزایش استقامت جنسی می شود و احساس خستگی را از بین می برد. در ضمن اسپرم را در برابر باکتری های واژن محافظت می کند. مقدار مورد نیاز روی، ۴۰ میلی گرم در روز می باشد. روی در تخمه کدو تنبل، تخمه گل آفتابگردان، سیر و اسفناج یافت می شود.

منیزیم


یکی دیگر ازعناصر موثر در تقویت جنسی منیزیم است. منیزیم استقامت ماهیچه ها را افزایش می دهد و باعث افزایش تمدد اعصاب (Relaxation) می گردد. همچنین باعث فعال شدن آنزیم های لازم برای متابولیسم کربوهیدرات ها و پروتئین ها می شود. کمبود منیزیم باعث کاهش اکسیژن رسانی به بافت های ماهیچه ای می شود. منابع غنی از منیزیم آجیل و غلات سبوس دار می باشند.

اسیدهای چرب ضروری


اسیدهای چرب ضروری در تقویت جنسی موثرند.اسیدهای چرب ضروری در تولید هورمون های جنسی نقش دارند و همچنین به ذخیره ی ویتامین های محلول در چربی مثل D ،E  و K کمک کرده و فرد را از نظر جنسی فعال نگه می دارند. اسیدهای چرب ضروری در ماهی ها، دانه کتان، کنجد، بادام، جوانه گندم و کدو تنبل به وفور یافت می شود.

دی هیدرو اپی آندوسترون


DHEA) Dihydroepiandostron)، هورمونی است که توسط غدد فوق کلیوی ترشح می شود. محققان معتقدند DHEA به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک می کند و باعث کاهش استرس و بهبود خلق و خو می گردد. DHEA را نمی توان از طریق مواد غذایی تامین کرد و باید مکمل های DHEA مصرف شود. این مکمل به عنوان افرودیت (داروی موثر بر میل جنسی) مصرف می شود و دارای عوارض جانبی است. پس توصیه می گردد تجویرآن توسط پزشک صورت گیرد. البته هیچ دلیلی بر اثبات اینکه این مکمل ها موثر واقع می شوند، وجود ندارد، ولی بسیاری از مردم معتقدند که این ترکیبات، موثر هستند. آثار سوء این مکمل ها عبارتند از: سردرد، اختلال بینایی و حتی نابینایی و اختلالات جنسی دراز مدت.

اسید فولیک

اسید فولیک یکی از مواد موثر در تقویت جنسی است،اسید فولیک از ایجاد نقایص مادرزادی جلوگیری می کند و باروری را بهبود می بخشد. همچنین باعث افزایش تعداد اسپرم می شود. فقدان هیستامین در بدن با اختلالات جنسی مرتبط است و اسید فولیک در تولید هیستامین نقش موثری دارد. اسید فولیک در سبزیجات برگ سبز، نان سبوس دار، مغزها، جوانه ها، پرتقال، گریپ فروت، جگر، دل و قلوه، ماکیان و حبوبات یافت می شود.

سلنیوم

سلنیوم نیز یکی از مواد موثر در تقویت جنسی است.سلنیوم آنتی اکسیدانی است که بدن را در برابر اثر رادیکال های آزاد محافظت می کند. همچنین در کاهش نقایص مادرزادی و افزایش تعداد اسپرم در مردان موثر می باشد. سلنیوم در گوشت قرمز، ماهی تن، ماکارونی و نان سبوس دار یافت می شود.

ورزش

تاثیر ورزش در تقویت نیروی جنسی-ورزش باعث می شود که گردش هورمون ها در بدن به راحتی انجام گیرد. افرادی که ورزش می کنند، انرژی بیشتری داشته و در نتیجه از نظر جنسی فعال تر هستند.به طور خلاصه می توان گفت که برای افزایش توانایی جنسی باید تغذیه سالم داشته باشید، در صورت نیاز از مکمل ها استفاده نموده و ورزش کنید.

تقویت جنسی

 افزایش تقویت جنسی با ۵ ماده غذایی زیر :

برخی از مواد غذایی می‌تواند به شما انرژی مضاعف دهد و نیروی جنسیتان را تقویت می‌کند.طبیعت، پر از مواد غذایی طبیعی است که شما را به اوج لذت جنسی نزدیک می‌کند. در این مطلب  شما را با تعدادی ازمواد غذایی موثر در تقویت جنسی آشنا می‌کنیم.

۱- کنگرفرنگی یا آرتیشو
یکی از گیاهان موثر در تقویت جنسی کنگر فرنگی است.بدون شک کنگرفرنگی یکی از سبزیجاتی است که بیشترین خواص محرک جنسی را دارد.اگر چه دلیل علمی برای اثبات این خاصیت کنگر وجود ندارد اما این ماده‌ی غذایی برای تقویت قوای جنسی افراد بسیار موثر است.

۲- هل
یکی دیگر از مواد غذایی موثر در تقویت جنسی هل است.هل، این دانه‌های خوشبو و معطر تقویت کننده و تسکین دهنده است. هل همانند ادویه‌هایی مثل کاری، زیره، زردچوبه و گشنیز جریان خون را تحریک و بیشتر می‌کند و برای همین انرژی جنسی شما را بالا می‌برد.

۳- بادام
از دوره‌ی باستان این اعتقاد وجود دارد که بادام میل جنسی را افزایش می‌دهد. در سال ۲۰۰۷، محققان ایتالیایی اعلام کردند عملکرد و قوای جنسی زنانی که از سندرم متابولیک رنج می‌برند پس از دو سال مصرف بادام، میوه و سبزیجات، آجیل، مغزها و دانه‌های کامل و روغن زیتون بهبود یافته است.

۴- زنجبیل
زنجبیل نیز یکی از مواد غذایی مفید در تقویت جنسی است.در طب سنتی چینی زنجبیل را به عنوان ماده‌ی غذایی «یانگ» توصیه می‌کنند. یعنی ماده‌ی غذایی که باعث گرمی می‌شود. برای همین زنجبیل میل و قوای جنسی را بالا برده و در شرایط مطلوب نگه می‌دارد. نامی که چینی‌ها به زنجبیل داده‌اند به معنی «مردی و چیزی است که دارای نیروی جسمی و جنسی مردانه» است. پس جای تعجب نیست که زنجبیل در بین خوراکی‌های تقویت کننده‌ی قوای جنسی قرار بگیرد.

۵- گیاه مریم گلی
یکی دیگر از گیاهان موثر در تقویت جنسی گیاه مریم گلی است.مریم گلی سرشار از هورمون‌هایی است که قوای جنسی زنانه را تقویت می‌کند به خاطر این که این هورمون‌ها عملکردی مثل هورمون استروژن دارند. این گیاه برای زنانی که با سردمزاجی و کاهش میل جنسی مواجه هستند درمان فوق‌العاده‌ای محسوب می‌شود

[ چهارشنبه هفتم تیر 1391 ] [ 4:16 ] [ محمد ]

چطور شد قبول کردی ازدواج موقت بکنی؟
 چند سال قبل بود. مدت زیادی از طلاقم می‌گذشت و تنهایی اذیتم می‌کرد. یکی از آشناها کسی را برای این کار پیشنهاد داد که اول به شدت رد کردم. بعد که با اصرار دوستم ایشان را دیدم، نظرم عوض شد. طرف خیلی مقید به محرمات و این حرف‌ها بود و از همان اول حرفش این بود که اگر بخواهیم ارتباطی داشته باشیم باید حلال باشد. خیلی اهل احکام و دین بود و من هم گفتم چه بهتر. این‌طوری راحت‌تر بود.
 


 

 •  راحت‌تر از چه نظر؟


 

 اگر بخواهی با کسی باشی،

 


اگر بخواهی بیرون بروی و رابطه‌ای داشته باشی، این تنها راه است. من به عنوان یک زن می‌خواستم خلاف شرع نکنم و کسی هم نتواند چیزی بگوید. این‌طور، هم هر دو طرف راضی‌اند و هم رابطه‌شان ثبت می‌شود؛ هرچند که یک جور ازدواج نیم بند است. طرف مقابل به عنوان شوهر به درد نمی‌خورد ولی خب در بعضی زمینه‌ها چرا؛ از نظر مالی ممکن است کمک خرج باشد، از نظر عاطفی و اینکه به عنوان زن بخواهی به سفر بروی و کسی را داشته باشی که حرفت را بزنی.
 


 

 •  این ازدواج موقت چقدر طول کشید؟


مدتی بود که هی به دعوا و مرافعه ختم می‌شد اما دوباره برمی‌گشتیم. آخرین قرار 4ساله بود که البته تمام نشد.
 


 

 •  چرا؟


 کلا آدم یکدنده‌ای بود. جدا از اینکه از نظر مالی وضع مناسبی داشت و انصافا خیلی هم کمک می‌کرد، دوست داشت این رابطه را علنی کند و مثلا به خانه من هم رفت و آمد داشته باشد. اما من نمی‌خواستم بیاید. من دختر دارم و نمی‌خواستم دخترم این چیزها را بداند. دختر بالاخره بزرگ می‌شود و خوب نیست که از اول با این مسائل بار بیاید.
 


 

 •  یعنی دخترت نمی‌دانست که ازدواج موقت کرده‌ای؟


نه، نمی‌خواستم بداند. الان هم نمی‌داند.
 


 

 •  همسر فعلی‌ات چطور؟


 این هم می‌گوید مجردم و کسی از خانواده‌ام خبر ندارد. بعضی وقت‌ها فکر می‌کنم زن دارد و به من نمی‌گوید.
 


 

 •   اگر خودت همسر دائمی کسی بودی و می‌فهمیدی شوهرت  ازدواج موقت کرده چه احساسی داشتی؟


 خیلی به من بر می‌خورد. اما اگر زن بتواند از همه نظر شوهرش را تأمین کند و زندگی خوشی داشته باشند، مرد زن دیگری نمی‌گیرد. اگر مرد زن‌دار دنبال ازدواج موقت باشد، یعنی ازدواج  او مشکل دارد.
 


 

 •  اگر الان کسی به تو پیشنهاد ازدواج دائم بکند، قبول می‌‌کنی؟


اگر شرایط مناسب باشد و مناسب همدیگر باشیم حتما قبول می‌کنم.
 


 

 •  همین فردی که حالا شوهر موقت توست؟


قبول می‌کنم. شوهرم است. دوستش دارم اما سنش از من کمتر است. می‌گوید می‌خواهم زن بگیرم و زنم باید کوچک‌تر از خودم باشد. گفتم با من ازدواج کن. ما که مشکلی نداریم و دردسرهای ازدواج با دختر کم سن و سال را هم ندارم اما قبول نکرد.
 


 

 •  چرا؟


چون این رابطه، یک رابطه شاد است و دغدغه‌های زندگی مشترک را ندارد. مسئله آینده و خرید خانه و بچه‌دار شدن و اینها را ندارد. حرفش را می‌فهمم و به‌اش حق می‌دهم.
 


 

 •  شرایط تو برای ازدواج موقت چی بود؟


فرق می‌کند. اولی که اعتقادات مذهبی شدیدی داشت، حتی می‌گفت اگر بمیرم یک هشتم از ارثم به تو می‌رسد. 5 سکه مهرم کرده بود و کمک مالی خیلی خوبی به من می‌کرد.با این یکی، اول 6 ماهه صیغه شدیم و بعد 3 سال تمدیدش کردیم. این را هم یکی از آشناها معرفی کرده بود.
 


 

 •  به نظر خودت اینکه ازدواج موقت ترویج شود خوب است؟


در کل خوب است. خصوصا برای زن‌هایی که جدا شده‌اند و امکان ازدواج دائم ندارند. برای مردهایی که زن دارند و پسرهایی که مشکل ازدواج دارند هم یک راه‌حل موقتی است ولی باز هم خوب است.
 


 

 •  برای دخترها چی؟ تو به دختر خودت اجازه می‌‌دهی ازدواج موقت کند؟


نه، اجازه نمی‌‌دهم. برای دخترها مناسب نیست. پسرها کلا به چشم خوبی به قضیه نگاه نمی‌کنند. دختری که ازدواج موقت کند همه چیزش را از دست می‌‌دهد. پسرها طوری نمی‌شوند اما هزار جور مشکل برای دخترها پیش می‌آید.
 


 

 •   از اینکه دخترها رفاقت کنند و دوست پسر بگیرند بهتر نیست؟


 رفاقت دختر و پسرهمیشه هم به معنی رابطه ج ن س ی نیست. بعدا هم اگر دختر بخواهد ازدواج کند، توضیحش راحت‌تر است. اما دخترها برای این‌کار مشکل دارند.
 


 

 •  از اینکه ازدواج موقت کرده‌ای پشیمان نیستی؟


نه. به نظرم چیزهایی که برایم داشته به مشکلاتش می‌ارزد. کار حرام هم نمی‌کنم.

[ چهارشنبه هفتم تیر 1391 ] [ 4:15 ] [ محمد ]

کرسـِت نوعی زیرپوش است که انواع زنانه و مردانه دارد و معمولا بسیار سِفت و محکم است. پوشیدن آن جنبه‌های زیبایی یا درمانی دارد و برای دردهای ستون مهره‌ها و سایر مفصل‌های بالاتنه به کار می‌رود. 

 

امروزه استفاده از کرست یا "سوتین" چنان عادی است که شاید هیچ وقت از خود نپرسیده باشید چه زمانی اولین کرست به وجود آمد؟ یا در طی زمان چه تغییراتی کرده است. تاریخچه پیدایش و تحول کرست، داستانی جالب است. 

 

شاید باور نکنید اما دو هزار و پانصد سال پیش از میلاد مسیح زنان جنگجوی مینوا، ساکن جزیره کرت در یونان، جامه کرست‌مانندی بر تن می‌کردند که پستان‌ها را بالا می‌برد و آن‌ها را در معرض دید قرار می‌داد. اولین سینه‌بند، پانصد سال بعد به وجود آمد. این جامه، در جلو و تا کمر باز بود و سینه‌ها را نمی‌پوشاند. نوارهای باریک چرمی دور کمر بسته می‌شد تا پستان‌ها را گرد نشان دهد.

 


از 450 پیش از میلاد مسیح تا 285 پس از میلاد مسیح، یونانیان سینه‌بندی می‌پوشیدند که بالای پستان‌هایشان گره می‌خورد، اما آن‌ها را نمی‌پوشاند. از آن جایی که در آن زمان پوشیدن سینه‌بند ممنوع بود، زنان از نوارهای پارچه‌ای باریکی استفاده می‌کردند که دور پستان‌ها پیچیده می‌شد تا هنگام راه رفتن، تکان نخورند. زنان رومی همین سینه‌بند را از یونانیان گرفتند اما اسم آن را تغییر دادند. آنان دو نوع کرست داشتند، یک نوع که برای جلوگیری از رشد پستان‌ها بود و توسط دختران جوان استفاده می‌شد و نوعی دیگری که برای پوشاندن پستان‌های بزرگ به کار می‌رفت.

 

در قرن سیزدهم زنان لباس‌زیرهای کوتاهی می‌پوشیدند که پستان‌ها را صاف می‌کرد. کمر دامن‌ها هم تا بالای خط کمر بالا رفته بود تا معده برآمده به نظر آید و پستان‌ها، نگاه‌ها را به خود جلب نکنند. در قرن سیزدهم برای اولین بار در ویترین کرست‌فروشی‌ها نوشته می‌شد: "بزرگ‌ترها را می‌پوشاند، کوچک‌ها را نگاه می‌دارد و شل‌ها را سفت می‌کند."

 

در قرن چهاردهم، زیرپیراهن‌هایی پوشیده می‌شد که سینه‌ها باز هم صاف‌تر به نظر آیند. علاوه بر آن، دامن‌ها، پهن شده و یقه‌ها، بلند و چین‌دار شده بودند. در این قرن برای بالا نگاه داشتن سینه‌ها از کمربند استفاده می‌شد اما همه این کار را نمی‌کردند، چون استفاده از آن‌ در برخی از نواحی فرانسه ممنوع بود. در زمان چارلز هفتم بالاتنه با یک شال سه گوش و تورهای آهارزده پوشانده می‌شد. در آن زمان، کرست‌ها خیلی تنگ بودند و برای سلامت زنان ضرر داشتند.

 

در دهه 1550 میلادی زنان با انوع کرست‌های ساخته شده از استخوان نهنگ و میله‌های فولادی شکنجه می‌شدند. مروج این کرست‌ها، کاترین دو مدیسی، زن هانری دوم، پادشاه فرانسه بود که داشتن "کمر پهن" را در دربار ممنوع کرد. این کرست‌ها سفت بودند و برای بستن آن‌ها باید تلاش زیادی می‌شد. این کرست‌ها چنان سفت بسته می‌شدند که گاهی دور کمر کمتر از خود را در معرض شکنجه کرست‌های ساخته شده از استخوان نهنگ و میله‌های فلزی قرار دادند. کرست‌های فولادی به زن هانری دوم شاه فرانسه نسبت داده می‌شود، کاترین دو مدیسی که "کمرهای پهن" را در میان ندیمه‌های دربار ممنوع کرده بود. کرست‌ها سفت بودند و بستن آن‌ها به تلاش زیادی نیاز داشت و گاهی دور کمر را به کم‌تر از 25 سانتی‌متر می‌رساند. این نوع کرست تا 350 سال بعد به حیات خود ادامه داد.

 

در قرن پانزدهم، پستان‌ها دوباره به مرکز توجه تبدیل شدند. زیرجامه‌ها، قسمت زیرین و نوک پستان‌ها را می‌پوشاندند، اما بالای پستان برهنه و برآمده بود. در دوره رنسانس زنان قفسه سینه خود را با پارچه و دستمال‌های ابریشمی پر می‌کردند و آن‌ها را به هم گره می‌زدند تا یک خط سینه زیبا درست کنند. اما، از آن جایی که دستمال‌ها به جایی بند نبودند، گاهی منظره خنده‌داری درست می‌کردند.

 

در دهه 1820 ابزار "کرست‌پوشی" اختراع شد که زنان را قادر می‌ساخت با کمک یک قرقره و بدون نیاز به خدمتکاران خود را در کرست‌هایشان بچپانند. کرست‌ها در آن زمان از استخوان نهنگ، آهن یا کرباس آهاردار ساخته می‌شدند.

 

از سال 1850 تا 1860 کرست از مد افتاد. اما در دهه 1860 کرست، انتقام‌جویانه بازگشت. کرست‌های آن زمان چنان سفت بودند که کمر را باریک می‌کرد و قفسه سینه و ارگان‌های درونی بدن را از شکل می‌انداخت. به دنبال آن بحث درباره خطر کرست برای سلامتی آغاز شد.

 


در سال 1889، کرست دیگری اختراع شد به نام "آسایش". تفاوت مهم این لباس شبیه "بیکینی عهد ویکتوریایی" با کرست‌های آن زمان در آن بود که پستان‌ها به جای آن که مثل کرست‌های سنتی از پایین به بالا هل داده شوند به وسیله شانه‌ها نگاه داشته می‌شدند. اگر چه این کرست در "دپارتمان پاریس" در سال 1889 به عنوان وسیله‌ای سالم شناخته شد، اما گسترش زیادی نیافت.

 

در سال 1893 ماری توکک "پستان‌بند" را به ثبت رساند. این لباس شامل دو کیسه مجزا برای هر پستان بود و بندهایی که از روی شانه‌های می‌گذشتند و با قلاب بسته می‌شدند. این اولین طراحی مشابه با کرست‌های دوران مدرن بود. در سال 1912 برای نخستین بار کلمه "پستان‌بند" در فرهنگ لغت آکسفورد آورده شد. در سال 1913 مری پلپ جاکوب از چهره‌های معروف نیویورک که از پوشیدن کرست‌های سنگین زیر لباس شب کاملاً نویش خسته شده بود، به کمک خدمتکارش، با استفاده از دستمال و روبان و سیم، کرستی اختراع کرد که پشت نداشت و با کمال تعجب، همان شب چندین سفارش دریافت کرد.

 

مری پلپ جاکوب پس از توجه فوق‌العاده دوستانش این کرست را به ثبت رساند. این نوع پستان‌بند بسیار سبک بود و سینه‌ها وضعیت طبیعی خود را حفظ می‌کردند. اما این کرست هم سینه‌ها را صاف نشان می‌داد. جاکوب پس از مدتی از کار در شرکت "پستان‌بندهای بدون پشت" خسته شد و آن را به کمپانی کرست وارنر برادرز به مبلغ 1500 دلار فروخت. مپانی وارنر در سی سال بعد بیش از 15 میلیون دلار سود از این کرست‌ها درآورد.

 

جنگ جهانی اول زنان را واداشت به بازار کار بروند. بسیاری از آنان به کار در کارخانه‌ها پرداختند و استفاده از کرست‌ دشوار بود. "هیئت صنایع جنگی آمریکا" در سال 1917 از زنان خواست تا از خریدن کرست خودداری کنند تا مصرف فلز کاهش یابد. به گفته منابع تا 28000 تن آهن از این طریق جمع شد، یعنی مقداری "کافی برای ساختن دو ناو جنگی".

 

در دهه 1920 کرست دوباره رواج یافت و طی دهه 1920 استفاده از آن آغاز شد. این عصر "فلاترها" (زنان جوانی که دامن کوتاه می‌پوشیدند، موهایشان را کوتاه می‌کردند، موزیک جاز گوش می‌کردند، سیگار می‌کشیدند و مشروب سنگین می‌نوشیدند و آرایش غلیظ می‌کردند و رابطه جنسی غیر جدی برقرار می‌کردند) بود و قیافه پسرانه بدون پستان مد بود. وارنر یک پستان‌بند سفت صاف عرضه کرد که به جای نگاه داشتن پستان‌ها، آن‌ها را صاف جلوه می‌داد.

 

در اواخر دهه 1920 شرکت‌های کرست دوزی شروع به دوخت کرست‌هایی کردند که به هم وصل بودنند و دارای کاسه‌هایی در ابعاد مختلف بودند. در دهه 1930 بود که این شکل پذیرفته شد و کرست‌ها از "پستان‌صاف‌کن‌ها" به "پستان‌بندها" تغییر شکل دادند.

 

در دهه 1930 مد بعدی کرست‌های نوک‌دار سفتی بودند که شکل پستان‌ها را حفظ می‌کردند. به دنبال آن کرست‌هایی آمد که دارای بالشتک‌هایی بودند تا پستان‌ها پرتر به نظر آیند. زیر این پستان‌بندها، فنر بود تا سینه‌ها را بالا نگاه دارند. در سال 1935 وارنر سیستم سایزبندی کاسه کرست (از آ تا د) را به وجود آورد که هنوز هم در سراسر دنیا توسط کرست‌سازان رعایت می‌شود.

 

در فاصله سال‌های 1945 1941 مواد مورد استفاده برای کرست (پنبه، لاستیک، ابریشم و فولاد) کمیاب شد و کرست‌سازان به پارچه‌های مصنوعی روی آوردند. اولین بیکینی در سال 1946 در پاریس عرضه شد. دهه 1960، دهه رشد جنبش رهایی زنان بود که کرست را نماد همرنگی با جماعت و بندگی می‌دانست و تظاهرات کرست‌سوزان به راه می‌انداخت. جنبش هیپی‌ها و عشق آزاد کرست را کنار گذاشت. پس از دهه 1960 نیاز به کرست دوباره پدیدار گشت.

 

با پیشرفت در تولید و تکنولوژی از دهه 1960 به بعد مواد مورد استفاده برای ساخت کرست‌ها سبک، مقاوم‌ و الاستیک شد. اکنون زنان برای هر فعالیت و هر محیط و در هر سنی و مرحله‌ای از زندگی از کرست خاصی استفاده می کنند، یا اصولاً استفاده نمی نکنند. می‌بینید که کرست راه درازی را پیموده است تا به شکل کنونی خود درآمده است.

[ چهارشنبه هفتم تیر 1391 ] [ 4:14 ] [ محمد ]
همان حال که دولت ایران در عرصه عمومی می کوشد با اقداماتی چون «مبارزه با بدحجابی» دختران این کشور را مقید کند تا پایبندی خود به یکسری از شئون سنتی – مذهبی را نمایش دهند، در عرصه خصوصی بسیاری از این دختران خود از ساز و کارهایی بهره می گیرند تا پایبند به نظر برسند.

ترمیم بکارت یکی از این ساز و کارها است در جامعه ای که رابطه جنسی خارج از ازدواج را عیب و جرم تلقی می کند؛ بخصوص برای دختران.

مثل تاجی بر سر

«
دوست پسرم را خیلی دوست داشتم؛ عاشقش بودم. بعد از یک سال رابطه تصمیم به ازدواج گرفت. اما نه با من. برای همین حس کردم فقط می خواسته از من استفاده کند

این حرف بهارک است. او ۲۳ سال سن دارد، دیپلمه و منشی مطب دکتری است در یکی از خیابان های شمال تهران. خودش هم ساکن همین منطقه است. بهارک فروردین امسال عمل ترمیم بکارت را انجام داده است: « دکتر آشنای دوستم بود، از من ۴۰۰ هزار تومان گرفت. نیم ساعت هم بیشتر طول نکشید. درد هم نداشت فقط استرس خودم باعث شده بود احساس درد کنم. بعد از عمل هم درد زیادی نداشتم. الان فقط موقع عادت ماهیانه درد کمی احساس می کنم

او با اینکه می گوید «چون رابطه را استفاده مردها دیدم از خانم ها، کاری کردم تا دیگر نتوانم با کسی سکس داشته باشم»، پنهان نمی کند که « آدم فقط بخاطر خودش زندگی نمی کند. بخاطر جامعه و اطرافیان باید همچین کاری بکند. اگر خانواده ام پشتیبانم بودند، دیگر جامعه برایم ارزشی نداشت. ولی وقتی می دانم خانواده ام هم مثل جامعه فکر می کنند، چطور می توانم تن به عمل ترمیم ندهم؟»

بهارک موهای های لایت شده و پوششی به مد روز دارد. کفش های قرمزش چشم را در اولین لحظه می گیرد. روی کفش هایش با رنگ سیاه علامت مرگ نقش شده است؛ می گوید: « اگر بخواهم فقط به احساسم فکر کنم یک آینده تباه شده خواهم داشت. شاید هم وقتی که ازدواج کنم، نتوانم رابطه ای به خوبی رابطه ای را که با او داشتم با شوهرم داشته باشم، ولی من نمی توانم آینده ام را خراب کنم. من خودم پسرهایی را دیده ام که هر شب با یک دختر هستند، اما پای ازدواج که می رسد دختری را می خواهند که دست نخورده باشد

او تاکید می کند که خانواده اش از آن خانواده هایی نیست که دختر در آنها حتما مجبور به ازدواج باشد ولی اضافه می کند: «از اینکه راحتی ذهنی دارم خوشحالم. مثلا صحبت از خواستگار که می شود، خب استرس ندارم دیگر

بهارک می گوید: «مردهای جامعه مان، دختری را که پرده بکارت داشته باشد سریع می پسندند» و تعریف می کند: «در این مدت من با دو پسر آشنا شدم که وقتی فهمیدند من باکره هستم، سریع عاشقم شدند و می خواستند هر جوری که شده با خودشان نگه ام دارند.» لحظه ای مکث می کند و ادامه می دهد: «مثل یک تاج روی سرشان

اما لیلا که دانشجوی رشته مدیریت در یکی از شهرهای مرکزی کشور و ساکن خوابگاه دانشجویی است و می خواهد از فرصت ترم تحصیلی و دوری از خانواده استفاده کند تا در یکی از روزهای پاییز ترمیم بکارت کند، جور دیگری به قضیه می پردازد: «در کشوری که آزادی کلام نداریم، چطور می توانیم آزادی بدن داشته باشیم؟»

لیلا دختر «خانواده شهید» است و این موضوع را در اجبار برای ترمیم بکارت به طور مضاعف موثر می داند:« مشخص است، جامعه دید دیگری روی ما دارد

این دختر جوان که تاکید می کند «ندانسته به سرم همچین بلایی آمد»، توضیح می دهد: «البته تجاوزی در کار نبود، اما فکر می کردم می خواهیم برای همیشه با هم بمانیم. اگر می فهمیدم اصلا به من نمی خورد، هیچ وقت همچین کاری نمی کردم. من آن موقع نمی دانستم که او یک معتاد به کراک است

لیلا می گوید هیچ اهمیتی ندارد که برای ترمیم بکارت چقدر درد بکشد و می خواهد با وامی که یکی از دوستانش قرار است برایش بگیرد، خرج عمل را جور کند تا بعد از آن بتواند به «پسر مذهبی ای» که به تازگی با او آشنا شده برای ازدواج جواب مثبت بدهد.

تصمیم کبری

«
اتفاقی که می افتد این است که تو با کسی ازدواج می کنی که پذیرشی برای اختیار و آزادی تو به عنوان یک انسان ندارد. در واقع از چاله به چاه افتادن است و سیکل خشونت بر زنان تداوم پیدا می کند

آیدا، مددکار اجتماعی اضافه می کند: «با اینکه دخترها دیگر چندان رویکردی مطابق با رویکرد خانواده و عرف به مسایل ندارند، باز هم اگر جایی پایشان به قانون یا خانواده گیر کند، می شوند همان دختران قبلی با همان درجه آسیب پذیری

آیدا به جز ترمیم بکارت و ازدواج به شیوه سنتی، احساس گناه را یکی دیگر از نمودهای آسیب پذیری این دختران می داند: «خیلی باید بر روی مواردی که بکارت خود را به هر شکلی از دست داده و در همین ارتباط به مددکار مراجعه کرده اند، کار کرد تا بتوان موفق شد درصدی از احساس گناه را در ذهن آنها کمرنگ کرد

آیدا که مدیرعامل یک سازمان غیر دولتی کودک و خانواده است و از سال ۱۳۷۹ در محلات جنوبی شهر قزوین کارگاه های مختلف آموزشی در مساجد برگزار کرده، تعریف می کند:«در یکی از کارگاه های ارتباط موثر، دختری به اسم کبری که از لحاظ جسمی وضعیت خوبی نداشت و با اینکه سی ساله بود به نظر ۱۱ یا ۱۲ ساله می آمد، آمد طرف من و گفت می توانم با شما به طور شخصی صحبت کنم، گفتم چرا نمی توانی و پرسیدم می خواهی بیرون قرار بگذاریم که گفت خانواده اش نمی گذارند هیچ جایی غیر از مسجد برود. کارگاه که تمام شد، او گفت که من بکارتم را از دست داده ام

آیدا می گوید: «این مساله برای او خیلی سخت بود و اصلا نمی توانست هضمش کند و شروع کرد به گریه کردن و توضیح دادن درباره خانواده اش و متوجه شدم که به علت ضعف های جسمی که دارد خانواده اش به چشم یک دختر عقب افتاده به او نگاه می کنند

به گفته این مددکار، کبری سرگذشتش را چنین بازگو کرده است: «یکی از دایی هایم که متاهل است و کارش فروش مواد مخدر است، از بچگی من را لمس می کرد، تا اینکه چند وقت پیش که موقعیت برایش پیش آمد، آمد طرفم و لباس هایم را درآورد اما کار خاصی نکرد. ولی دفعه دوم که چند روز پس از آن ماجرا بود، به من تجاوز کرد. همیشه فکر می کنم این سرنوشت شوم من بود که آن لحظه خانه خالی شد وگرنه در خانه ما هیچ وقت جای سوزن انداختن نیست. می خواستم گریه کنم، جیغ بزنم ولی می ترسیدم کسی بیاید و هر دو مان را بکشد

آیدا توضیح می دهد که چند وقت بعد، دایی کبری بخاطر فروش مواد زندانی شد و به نظر می رسید لااقل برای مدتی نمی تواند به رفتار خود ادامه دهد، «ولی به هر حال کبری احساس گناه وحشتناکی داشت. در مقابل پیشنهاد ترمیم بکارت هم می گفت که هیچ بهانه ای برای از خانه خارج شدن یا استراحت کردن در خانه ندارد و در نهایت گفت به جای ترمیم بکارت تصمیم دارد که اصلا هیچ وقت ازدواج نکند

بهای سلب آزادی

سمیه، یکی از دوستان نزدیک الهه، دختر ۲۸ ساله ای که دو سال پیش سقط جنین و ترمیم بکارت را تجربه کرده است، می گوید: «بعد از عمل ترمیم بکارت الهه، آرمن آمده بود و نوازشش می کرد. شاید یکی از مسایلی هم که باعث شد الهه با این قضیه خیلی راحت کنار بیاید، نوع برخورد شریک جنسی اش بود. یعنی الهه در رابطه با او خودش را قربانی نمی دید

سمیه توضیح می دهد که الهه و آرمن پنج سال بود که با هم رابطه داشتند: «الهه از یک خانواده مذهبی مسلمان و آرمن، از خانواده یک کشیش مسیحی بود که مسلمان شدن اعضای خانواده برایشان تابو محسوب می شود. برای همین اصلا امکان ازدواج نداشتند

او تعریف می کند: «با باردار شدن الهه، آرمن خیلی تلاش کرد تا توانست دکتر مطمئنی پیدا کند تا الهه بتواند هم بچه اش را سقط کند و هم با ترمیم بکارت به حالت اولیه برگردد و بعد گفت برو ازدواج کن. حالا هر دو شان ازدواج کرده اند

سمیه می گوید «به هر حال الهه بخاطر شرایط خانوادگی اش مجبور به ترمیم بکارت بود» و ادامه می دهد: «وگرنه خودش چون ارتباطش عاشقانه بود، عشق را پشتوانه می دانست و هیچ وقت حس گناه نداشت. حالا هم خیلی زندگی خوبی دارد. اصلا به آن ماجرا به چشم شکست نگاه نمی کند، فقط افسوس می خورد که نتوانسته با آرمن زندگی کند

سمیه که مجرد و مترجم یک شرکت خصوصی است اعتقاد دارد: «باید کم کم همه بپذیرند که اگر رابطه جنسی بین دو نفر ایجاد می شود یک اتفاق خیلی طبیعی است و دلیلی ندارد که یک طرف قضیه بخواهد برود جراحی کند تا مبادا کسی بفهمد و شانس های ازدواجش را از دست بدهد

او می گوید: «شاید کم کم این فرهنگ جا بیفتد. الان خیلی از پسرها هستند طرف دختری که تجربه جنسی ندارد نمی روند با این عنوان که این دختر "ببو گلابی" است. یعنی "پپه" است و هیچ چیز سرش نمی شود و نمی تواند شریک جنسی خوبی محسوب شود

لاله دختر دیگری است به سن و سال الهه که با دوست خود رابطه جنسی دارد اما می گوید: «هیچ وقت به ترمیم بکارت فکر هم نمی کنم.» می خندد و می پرسد: «بدوزیم؟ این می شود بکارت؟» و سوال می کند: «اصلا برای چه بکارت؟ من چند وقت دیگر سی ساله می شوم، مگر بچه ام که جامعه بخواهد جای من تصمیم بگیرد؟»

البه لاله انکار نمی کند که تا به حال بارها از طرف خانواده اش تهدید شده است که باید با آنها به پزشک زنان برود و تست سلامت بکارت بدهد: «اما به نظرم همه چیز بیشتر به دیدگاه خود آدم برمی گردد. به اینکه اعتقاد داریم حفظ حریم شخصی مان ارزش مقاومت دارد یا نه. اگر اعتقاد داریم، پس باید مقاومت کنیم. نمی شود یک جایی آزاد رفتار کرد، بعد فردایش رفت ماله کشید

او اعتقاد دارد: «ترمیم بکارت نمونه خوبی است که نشان می دهد سلب آزادی یک فرد چه زن چه مرد در نهایت به ضرر خود کسانی که با انواع روش ها آزادی را سلب کرده اند تمام می شود. اگر آزاد بودیم هر کسی جفت خودش را پیدا می کرد، نه اینکه یک نفر که می خواهد زنش باکره باشد، با یک زن ترمیم بکارت کرده طرف باشد

به خاطر یک مشت دلار؟

تاثر بهارک در مقابل این سوال که «آیا فکر نمی کند در واقع با ترمیم بکارت به همسر آینده اش دارد دروغ می گوید» در لحنش آشکار می شود: «خیلی انجام دادن ترمیم بکارت برایم سخت بود. در حد یک ضربه بود. افسردگی گرفته بودم و احساس می کردم از پسرها منزجر شده ام. برای همین شاید لذت هم ببرم از دروغی که به آن ها می گویم. شاید هم اصلا برایم مهم نباشد دروغ به حساب بیاید

لیلا هم با لحظه ای تامل می پذیرد که «مسلم است که ترمیم بکارت یعنی دروغ، ولی علت این دروغ من نیستم، علت این دروغ فشارهای فرهنگی اجتماعی مان است

او با این توضیح که در جامعه مان هیچ مردی پیدا نمی شود که باکره نبودن زن را بپذیرد، پیشاپیش خود را تبرئه می داند و می گوید: «اگر هم پیدا شود به عنوان اینکه زن هم مثل او آزاد است به آن نگاه نمی کند. این را وسیله ای می کند برای تحقیر و سرکوفت دایمی زن. انگار که لطف کرده و با او ازدواج کرده است

اما شهره، کارشناس ارشد مامایی که در مطبش ترمیم بکارت را برای مراجعان انجام می دهد، اعتقاد دارد: «خیلی از دخترها از باکره بودن به عنوان پوئن استفاده می کنند تا ازدواجی با شرایط بهتر داشته باشند؛ نه اینکه همسر کسی شوند که به آزادی شان احترام می گذارد ولی وضع مناسب مادی ندارد و معمولی است

شهره با تاکید بر اینکه «مردها هم خودشان باید کمی فکر کنند»، توضیح می دهد: «مردها دوست دخترهایشان را می برند که این عمل را انجام دهد. اما باز هم از همسر آینده شان توقع دارند که باکره باشد. یک لحظه هم حتی فکر نمی کنند که ممکن است او هم دروغ بگوید. شاید هم ترجیح می دهند دروغ بشنوند و از شنیدنش هم لذت می برند.
[ چهارشنبه هفتم تیر 1391 ] [ 4:12 ] [ محمد ]

حال که اصل ارضای جنسی در جامعه انسانی پذیرفته است این پرسش مطرح می‌شود چه راه و روشی مشروع و چه راه و روشی نامشروع است؟

بدیهی است پاسخ به این پرسش‌های حوزه عقل عملی، نیاز به پاسخ به پرسش پیشینی در عقل نظری دارد که انسان از چه کسی باید اطاعت کند و چرا باید به فرمان او ملتزم باشد؟

مسلمانان به سنت پیامبر اسلام(ص) ملتزم هستند و ازدواج را محبوب‌ترین سازمان نزد خدای بزرگ می‌دانند و روش مشروع ارضای جنسی را در راهکارهای کتاب خدا و سنت رسول خدا(ص) جستجو می‌‌کنند و غیر از آن روش را نامشروع می‌دانند.

روش مشروع در کتاب خدا و سنت رسول خدا(ص) ازدواج دائم و موقت است که تشیع بنا به تفکر انقیادی حضرت علی(ع) از رسول خدا(ص) ازدواج موقت را کماکان قبول دارد ولی تسنن بنا به تفکر اجتهادی عمر در قبال رسول خدا(ص) ازدواج موقت را حرام کرده است اما اصل ازدواج را تنها راه مشروع ارضای جنسی می‌دانند و این روش برای زن و مرد یکسان است و هیچ راه دیگری برای ارضای جنسی نیست بنابراین راه‌های دیگر مانند خودارضایی، همجنس‌بازی زنان، همجنس‌بازی مردان، زنا، ارضای جنسی با حیوانات، یا دیدن صحنه‌های شهوت‌آلود مانند رقص، شو و امثال این‌گونه رفتارها که در فرهنگ غرب رواج دارد، حرام است.

عرف جامعه و ارضای جنسی

گرچه در عقد نکاح خواه دائم یا موقت ایجاد و انشاء ایجاب عقد نکاح با جنس زن است و مرد حق ندارد آغازگر نکاح باشد و تنها می‌تواند ایجاب را بپذیرد و قبول کند یا این‌که رد کند اما به لحاظ شرم و عفت و حیای زن، عرف جامعه انسانی این‌گونه عمل می‌کند که مرد از زن تقاضای نکاح و جفت شدن می‌کند چنانچه زن به پیشنهاد مرد پاسخ مثبت دهد آن‌گاه خودش یا از طرف او صیغه ایجاب انشاء خوانده می‌شود پس عرف جامعه انسانی این‌گونه حکم می‌کند که مرد به خواستگاری زن برود و از او تقاضای ایجاب نکاح کند تا بعد از انعقاد عقد نکاح، طرفین به ارضای جنسی مشروع برسند پس در عرف برای رسیدن به ارضای جنسی مشروع، جنس مرد آغازگر دعوت و پیشنهاد است و زن همواره منتظر این پیشنهاد نشسته است تا از میان آنها یکی را انتخاب کند تا خودش را جفت مرد منتخب قرار دهد و مرد نیز صیغه زن مبنی بر جفت قرار دادن خودش را برای مرد می‌پذیرد و بدین شکل عقد نکاح خواه دائم یا موقت منعقد می‌شود.

واقعیت‌های جامعه کنونی

برای دانستن واقعیت‌های جامعه کنونی به آمار مراجعه می‌‌کنیم و مطالعه آمار را از خودمان، خانواده‌مان، محله‌مان و شهرمان آغاز کنیم تا به استان‌مان، کشورمان و... برسیم. چه تعداد از دختران متولد دهه ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ تاکنون حتی یک‌بار هم ازدواج نکرده‌اند؟

(مورد مطالعه از دختران ۲۶ سال به بالاست و سنین کمتر از آن را وارد بحث نمی‌کنیم گرچه بسیار مهم است) چه تعداد از زنان متولد دهه ۱۳۳۰-۱۳۴۰ و ۰۵۳۱متاهل شدند و بعد بنا به علل طلاق یا فوت شوهر، سرپرست خانوار شدند؟ بی‌تردید آمار دقیق دختران مجرد و زنان بیوه در مراکز مربوطه موجود است که بخش قابل توجهی از جمعیت فعال و موثر جامعه‌مان را تشکیل می‌دهند.

حال این پرسش مطرح است این بخش عظیم از جامعه زنان در خصوص انس و الفت نفسانی و ارضای جنسی ضروری خود به چه راهکاری رسیده‌اند؟ زیرا فرض بر این است که این جمعیت زنان ازدواج دائم ندارند.

سه پاسخ کلی به پرسش فوق می‌توان داد.

۱) پاسخ اول: صبر و مقاومت، به طور قطع شماری از دختران مسن مجرد و زنان سرپرست خانوار با ریاضت‌های نفسانی و حجب و حیا و عفت بسیار بالایی که دارند و در برابر هجوم غریزه جنسی مقاومت و راه صبر را پیش گرفته‌اند و با همین حالت به امید این‌که فرجی حاصل شود صبر می‌کنند تا به ازدواج دائمی برسند یا این‌که به طور مجرد و عزب، خدای خود را ملاقات کنند.

۲) پاسخ دوم: راه مشروع ارضای جنسی را پیش گیرند تا در امت رسول خدا(ص) عزب و مجرد باقی نمانند و از آنجایی که ازدواج دائم برای آنها ممکن نشد به تنها راه باقیمانده یعنی ازدواج موقت روی آورند و ارضای جنسی خود را مطابق شرع اسلام قانونمند ‌سازند و به ثواب و طهارت ناشی از حکم الهی برسند.

۳) پاسخ سوم: راه نامشروع ارضای جنسی را پیش بگیرند و از هر طریقی، از خود ارضایی گرفته تا پیکرفروشی و همجنس‌بازی در دنیای نجاست و عفونت غوطه‌ور شوند.

آیا به طور منطقی و عقلی راه چهارمی برای این تعداد آمار از دختران مسن و زنان بیوه وجود دارد؟

چه بنیاد یا موسسه یا وزارتخانه یا سازمانی متکفل و پاسخگوی این امور است؟ آیا این مسئله آن‌قدر اهمیت ندارد که دولت بدان بپردازد؟

آیا با این واقعیت مهم انسانی و اجتماعی می‌توان با تمسخر و تساهل گذشت؟

آیا مسئولان که در پیشگاه خدای بزرگ علاوه بر تکلیف شخصی، تکلیف اجتماعی را نیز پذیرفتند، مسئول و مکلف نیستند؟!

تنها راه مشروع ارضای جنسی بعد از کافی نبودن ازدواج دائم، ازدواج موقت است که حدود و ثغور آن در فقه شیعه مشخص شده است و در غیر این صورت باید متحمل خسارت سنگین حمله فرهنگی غرب شویم که جامعه اسلامی را به سوی فساد و اضمحلال پیش می‌برد.

غرب چه می‌کند و چه می‌خواهد؟

فرهنگ غرب بر پایه نفی اراده خدا و اصالت اراده فرد پیکر زن را عریان یا نیمه عریان به جامعه انسانی نشان می‌‌دهد و ارضای جنسی انسان را تنها براساس اراده فرد و خواست انسان، مشروع تعریف می‌کند و رابطه جنسی نامشروع را تنها در مورد تجاوز به عنف (rape) می‌داند براساس این اندیشه‌های عقل عملی غرب، زنا، لواط (همجنس‌بازی مردان)، مساحقه (همجنس‌بازی زنان) و مباشرت جنسی با حیوانات و مجالس لهو و لعب و میگساری و فحشا مشروع است.

زیرا عقل نظری غربی، خدا را در قانونمندی انسان حذف کرده و تنها برای اراده انسان اصالت قائل است و حداکثر احترامی که برای خدا قائل است این‌که خدا وجود دارد ولی کاری به انسان ندارد.

این فرهنگ و اندیشه نه تنها مبنای علمی غربی‌ها در مغرب زمین است بلکه آنها می‌خواهند رویه عملی ناشی از آن را به تمام جهان گسترش و تعمیق بخشند و حتی فحشا و منکرات را به عنوان فرهنگ غالب و معمول جهان تحمیل کنند این در حالی است که بسیاری از حالت‌ها و رفتارهای تولید شده از فرهنگ غرب خلاف فطرت و گرایش‌های مثبت نفس انسان است ولی در سطح وسیع رسانه‌های دیداری و نوشتاری و شنیداری به خورد افکار عمومی داده می‌شود.

غرب از فرهنگ پوشش و حریم اسلام که مطابق با فطرت انسان است خوف دارد زیرا چنانچه فرهنگ اسلام ناب در خصوص زن به طور کامل و صحیح منتشر شود کمتر کسی است که با وجدان پاک آن را نپذیرد و به دنبال ابتذال و فحشا آن هم به بهانه آزادی فرد و اراده برود

[ چهارشنبه هفتم تیر 1391 ] [ 4:11 ] [ محمد ]

انزال زودرس یکی از مسایلی است که هم برای مرد و هم برای زن میتواند مشکل سازبوده وآنها رااز رسیدن به اوج احساس لذت جنسی محروم سازد. چه بسیارند مردانی که به دلیل انزال زودرس همواره در برابر شریک جنسی خود احساس شرم میکنند و به همین دلیل ارتباط جنسی آنها به جای لذت بخش بودن، ناراحت کننده است. بطور طبیعی مدت زمان لازم برای اینکه یک مرد به ارگاسم برسد بین3 تا 10دقیقه (بسته به سن و شرایط جسمی فرد)متغیر و بطور متوسط 5 دقیقه برای مردان جوان است.
هر چند بیشتر آقایان تمایل دارند مدت زمان بیشتری تا رسیدن به ارگاسم داشته باشند ولی زمان ارگاسم اصلا مهم نبوده و کیفیت ارگاسم بویژه همزمانی ارگاسم طرفین از اهمیت برخوردار است.
اگر دو طرف بطور همزمان به ارگاسم برسند حتی اگر مدت کمی نزدیکی کرده باشند در آن صورت سکس موفقی داشته اند. اکثر مردان به موضوع fore play یا معاشقه قبل از انجام عمل نزدیکی بی توجه بوده لذا شریک جنسی آنها بعد از خودشان به ارگاسم میرسد و همین موضوع در تماسهای بعدی باعث تنش شده و انزال زودرس را تشدید میکند. مهمترین عامل ایجاد و تشدید انزال زودرس در مردان اضطراب است. بیاد داشته باشید که بطور کلی انزال زودرس در جوانان و بویژه در افراد تحصیل کرده شایعتر است. اولین قدم برای رفع این مشکل دوری از استرس است.
باید به مراحل یک کورس جنسی کاملا توجه کرد. یک fore play خوب میتواند تا حد زیادی فاصله زمانی برای رسیدن به ارگاسم را بین زن و مرد کمتر کرده و خیلی کمک کننده باشد. برای مبارزه با انزال زودرس همکاری زن و مرد هر دو لازم است. .
روشهای دارویی/غیر دارویی/رفتاری و….برای رفع انزال زودرس وجود دارد که بطور خلاصه در این جا راجع به آنها گفتگو میکنیم.

  

برای درمان انزال زودرس روشهای متفاوتی وجود دارد که یکی از آنهاsqueezing techniqu است. در این روش آلت شما توسط خودتان یا شریک جنسی تان بوسیله دست تحریک میشود ولی به محض اینکه خواستید به انزال برسید، سریعا” تحریک را قطع کرده و توسط دو انگشت شست و اشاره زیر‌آلت تناسلی(درست محل ختنه‌ در پایین گلانس) را فشار داده و تا بیست میشمارید. این فشار باعث میشود تا از رسیدن به ارگاسم خارج شده و بتوانید مجددا” به تحریک جنسی ادامه دهید. بعد از چند بار تکرار میتوانید در بار پنجم به تحریک ادامه داده و انزال داشته باشید. به مرور زمان و با تکرار این تمرین در یک دوره حداقل 2 ماهه بدن شما یاد میگیرد که هنگام فعالیت جنسی دیرتر به ارگاسم برسد و مشکل شما بر طرف خواهد شد.

یکی از روشهای موثر برای رهایی از انزال زود رس روش start & stop نام دارد. در این روش شما به فعالیت جنسی پرداخته و بعد از آنکه تحریک شما به حداکثر رسید و درست پیش از آنکه ارگاسم شوید، دست از فعالیت برداشته و برای مدت کوتاهی هیچ تحریکی انجام نمی دهید. هر چند در ابتدا ممکن است مشکل به نظر برسد ولی به مرور زمان شما از لذت جنسی زیادی بهره مند خواهید شد. یکی از بهترین راههای انجام این روش آنست که در ابتدا از روش 4 به 1 شروع و بعد به تدریج آنرا افزایش داده و به 9 به 1 برسانید. یعنی در آمیزش های اول چهار بار آلت خود را وارد واژن نموده و بعد مکث کنید و دوباره چهار بار وارد نموده و مجددا چند ثانیه صبرکنید و همین طور ادامه دهید تا نهایتا به انزال برسید. بسته به وضعیت بدنی خود میتوانید در طول چند هفته یا چند ماه تعداد دفعات تحریک را بتدریج افزایش داده و در نهایت به بهترین حالت آن یعنی نه بار ورود آلت تناسلی و یکبار توقف(9 به 1) برسانید
لازم به تذکر است که چون بیشترین لذت زن در هنگام ورود آلت تناسلی مرد به واژن میباشد بسیاری از زنها نیز طرفدار این روش بوده و از آن لذت جنسی زیادی میبرند
علاوه بر این تعدادی از پوزیشن های نزدیکی وجود دارد که چون در آنها تحریک آلت تناسلی مرد به حداقل میرسد میتوانند در طولانی کردن زمان رسیدن به انزال مفید باشند. .

یکی دیگر از راههای جلوگیری از انزال زودرس استفاده از کاندوم میباشد. کاندوم یکی از روش های پیشگیری از حاملگی بوده که از انتقال بیماریهای جنسی بویژه ایدز و سوزاک هم جلوگیری میکند. بعلت پوشش پلاستیکی کاندوم آلت تناسلی کمتر تحریک شده و زمان انزال طولانی تر می شود. عده ای حتی ترجیح میدهند برای طولانی ترشدن زمان رسیدن به ارگاسم از دو کاندوم بروی هم استفاده کنند.
 
نوعی کاندوم توسط شرکت ویاگراتولید و در ایران نیز توزیع شده که دارای مواد بی حسی و تاخیری است و مانع انزال زود رس میشود
بهر حال استفاده از کاندوم تا حد زیادی به سلیقه طرفین بستگی دارد. چون بعضی از زوج ها معتقدند استفاده از کاندوم لذت یک نزدیکی طبیعی را از بین میبرد و آنرا پلاستیکی وبی احساس میکند! بیاد داشته باشید که هنگام استفاده از کاندوم از مواد روغنی مثل وازلین استفاده نکنید چون احتمال پارگی آن وجود داشته و خطر حاملگی و یا انتقال بیماری های جنسی بخصوص ایدز را بدنبال دارد.

یکی از راههایی که اخیرا خیلی مورد استفاده قرار میگیرد استفاده از داروهای بی حسی است. کلیه این مواد از خانواده لیدوکایین بوده و به فرم های مختلف مانند اسپری، کرم، ژل در بازار وجود دارند. این داروها با بلوک کردن هدایت عصبی مانع انتقال تحریک حسی از اعصاب ناحیه آلت شده و در نتیجه زمان رسیدن به انزال افزایش می یابد. باید توجه داشت که استفاده از مواد بی حسی شمشیر دو لبه بوده و استفاده زیاد و نادرست از آنها میتواند هدایت عصبی را از آلت کاملا متوقف نماید.
در نتیجه مرد نه تنها از نزدیکی هیچ احساس لذتی نمی برد بلکه حتی ممکن است برای مدت کوتاهی شهوت خود را هم از دست بدهد و حتی قادر به نعوظ و انجام عمل نزدیکی هم نباشد
اگر از اسپری استفاده میکنید باید نوع مرغوب آنرا تهیه کنید. کلیه اسپری های بی حسی با نامهای جعلی 24000 و 36000 و 40000 و مانند آن که از کشورهای عربی وارد میشوند تقلبی بوده و استفاده از آنها بی خطر نیست.
بهترین محل برای استفاده از اسپری ناحیه زیر کلاهک آلت است. بهتر است بیست دقیقه قبل از نزدیکی یک یا دو پاف در این محل اسپری نمایید.
به مرور زمان هر کس با توجه به وضعیت بدنی میتواند مقدار اسپری مناسب برای بدن خود را پیدا کند.
روش استفاده از کرم ها و ژل های بی حسی هم مانند اسپری است.
هنگام استفاده از مواد بی حسی بیاد داشته باشید که حتما چند دقیقه قبل از انجام نزدیکی باید آلت خود را چند بار با آب بشوویید یا اینکه از کاندوم استفاده نمایید زیرا این مواد خیلی سریع از طریق مخاط واژن جذب شده و باعث بی حسی آن میشود در نتیجه شریک جنسی شما هیچ لذتی از آمیزش نمیبرد و یا اینکه دیرتر ارضاء خواهد شد و نتیجه معکوس خواهید گرفت. در صورت استفاده از مواد بی حسی باید به وضعیت طرف مقابل نیز توجه داشته باشید. بعضی ها خوشحال ازاینکه دیگر انزال زودرس ندارند، مدت طولانی پشت سر هم نزدیکی کرده و باعث آسیب مخاط واژن واحساس درد و ناراحتی در طرف مقابل میشوند.
بهمین خاطر ممکن است دفعه آینده، دیگر اسپری بی حسی خود را در کشو کنار تختخواب پیدا نکنید!

هر چند گروهی از افراد از داروهای گیاهی و یا شیمیایی برای درمان انزال زودرس استفاده میکنند،
ولی اثر هیچکدام ثابت شده نیست و پروتکل درمانی واحدی برای آن وجود ندارد. داروهایی مانند :ویاگرا، یوهیمبین و مانند آن تاثیری در انزال نداشته فقط باعث ایجاد نعوظ بهتر آلت به هنگام تحریک جنسی میشوند. گاهی استفاده از داروی فلوگستین بعلت ایجاد بی حسی در آلت میتواند مفید باشد. اثر ویتامین E هم ثابت شده نیست.
در طب سنتی و گیاهی تجربه هایی برای درمان این عارضه وجود دارد که در بعضی افراد خیلی هم مثمر ثمر بوده و باعث بهبودی کامل آنها شده است

[ چهارشنبه هفتم تیر 1391 ] [ 4:9 ] [ محمد ]

 

زناشویی

 

رمز بهتر بوسیدن

بوسه و نوازش لازمه یك عشق گرم و آتشین است وگرنه هم آغوشی را آدم میتواند با هر كسی داشته باشد بدون آنكه واقعا عاشق طرف باشد ( این امر بخصوص در مورد مردان صدق میكند ).

 

خیلیها با بوسیدن اصلا رابطه خوبی ندارند و یا حتی نمیدانند كه چگونه باید طرف خودشان را ببوسند و در هم آغوشی خود با یك نفر دیگر اصلا بوسیدن و نوازش كردن را فراموش میكنند( یا كنار میگذارند .)

 

دو انسان زمانی بوسه ، آنهم از نوع داغ و آتشین آن ، با هم رد و بدل میكنند كه به هم احساس عمیق دارند.بوسیدن فرزند توسط والدین ، یا بوسیدن دوستان معمولی ، بوسه نیست ، بلكه برای نشان دادن احساس دوستی و محبت بدون آنكه ربطی به رابطه جنسی داشته باشد . بوسه تنها بین دو عاشق ، كه به هم احساس عمیق دارند ، رد و بدل میشود.

 

ممكن است كسانی باشند كه فكر كنند ، بدن و هیكل خوبی ندارند و به همین دلیل دوست نداسته باشند یا میترسند كه طرف بدن آنها را نوازش كند و زشتی بدنشان را ببیند ، اما اصلا اینطور نیست ، ضربالمثل لیلی را از چشم مجنون بنگرید ، فراموش نكنیم و این را بدانیم كه رد و بدل كردن بوسه های آتشین در یك معاشقه امری است بسیار حیاتی.

 

با ممانعت ما از نوازش كردن طرف یا جلوگیری از مورد نوازش واقع شدن از سوی شریك جنسی ، هم خود را از لذت و شرر و محروم كرده ایم و هم طرف مقابل را ، امر نوازش و بوسه در نزدیكتر كردن دو نفر به هم و برقراری ارتباط حسی و درونی به هم و حتی ارتقا حس احترام آنها به هم ، نقش والایی دارد .

 

هستند كسانی كه برای طفره از بوسیدن بهانه میآورند ، مثلا با خود میگویند كه طرف بلد نیست اینكار را بكند ، یا دهان طرف بو میدهد . پس دوش گرفتن و مسواك زدن را فراموش نكنید ، مسئله بلد بودن ؟؟؟؟؟ بله میتوان با كمی تمرین ، بوسیدن را یاد گرفت ، به این هم خواهیم رسید.در اهمیت بوسیدن هرچه گفته شود ، باز هم كم است ، فقط اشاره ای بكنیم و بگذریم : هستند كسانی كه ( بخصوص بعضی از زنان ) حاظرند ساعتها صرف بوسیدن و معاشقه كنند،مسئله دیگر اینكه گاهی اوقات یك رابطه جنسی میتواند تنها در بوسه های داغ و آتشین و نوازش خلاصه شود.

 

یادگیری بوسیدن

همانطور كه در بالا اشاره شد ، بوسه و بوسیدن را میتوان یاد گرفت،فقط كمی تمرین لازم است.برای تمرین هم به یك شریك لازم ندارید ؛ سر فرصت ، ریلكس و بدون استرس در خلوت ، پشت دست خود را به دهانتان نزدیك كنید ، زبان خود را كمی جلو بیاورید طوری كه پشت لبهایتان قرار بگیرد ، لبها را آرام به پشت دست خود برسانید ، لبهای نرم ( و كمی مرطوب ) و رلكس شده خود را ( با فاصله از هم ) روی پشت دست متمركز كنید ، زبان خود را بیرون داده طوری كه به پشت دست شما برسد و بعد با كمی فشار سطح پشت دست ( در فاصلهای كه دو لب شما از هم قرار گرفتهاند )‌ را با زبان خود بلیسید . حین كار ، اینجا . آنجا ، كمی پوست دست خود را مك بزنید، اینكار به شما تجربه میآموزد كه در برخورد با شریك عشقی خود چگونه عمل نمائید .

 

هدگام نزدیك شدن به طرف خود ، اورا ببوئید ، بعد ببوسید ، لبهای بالایی و پائینی طرف را جداگانه ببوسید ، مك بزنید و یادتان باشد كه هیچ عجله ای بخرج ندهید ، بعد هر دو لب طرف را ببوسید ، بعد از مدتی زبان خود را یواش لای لبهای طرف قرار داده و بطور ملایم به درون دهانش فشار دهید و با زبان خود قسمتهای داخل دهان و زبان او را نوازش كنید.

 

اینگونه بوسه ها ،حس شوری در دو طرف ایجاد میكند ،بوسه باید با احساس و طولانی باشد و نباید بسادگی از آن گذشت ، بوسه باید پر هوس و پر شرر باشد ، همانطور كه گفته شد ، بوسه های خود را تنها به لب و دهان طرف خلاصه نكنید . بوسیدن ، لیس زدن و نوازش باید شامل حال تمام قسمتهای پوست طرف شود.


ماساژ ملایم قسمتهای مختلف بدن كه دیگر به قول معروف نورعلانور است.این را بدانیم كه موهای سر ، دهان و دستها سه قسمت بسیار حساس هر فردی هستند و روی آنها بیشتر كار كنید . اجازه دهید كه طرف هم همین كار را برای شما انجام دهد . اینكار باعث میشود كه هم نقاط حساس بدن خود را بشناسید و هم با بدن طرف و نقاط حساس آن آشتا شوید.

 

لازم به گفتن نیست كه هر فردی ممكن است از تمام این نوازشهای گفته شده خوشش بیاید یا فقط بخشهایی از آن را بپسندید ، اما انجام اینكار همانطور كه گفته شد ، یعنی از طریق تجربه و خطا ، باعث شناخت بهتر شما دو نفر از همدیگر میشود و به شما كمك میكند كه دفعات بعد روی نقاط بیشتر حساس طرف تمركز كنید. موضوع دیگر اینكه بعضیها نوازشهای خیلی ملایم ( طوری كه تماس خیلی كمی بین دست شما و بدن طرف باشد ،) را میپسندند و تعدادی هم نوازشهای با تماس بیشتر را ترجیح میدهند.

 

بوسه و نوازش و ماساژ دادن و گرم در آغوش گرفتن و گرم بخود فشار دادن نه تنها لذت رابطه جنسی میدهد بلكه استرس را هم از بین میبرد و هر دوی شما را خمار عشق میكند.

 

 

درباره بوسیدن،یك راهنمایی كوچیك برای اهل فن :

اگر خمیر دندان خوش بو و خوش طعمی سراغ دارید ، بد نیست كه آن را در كنار خود داشته باشید و هر از گاهی ، فقط یه ذزه ( خیلی كم ) آن را در دهان خود مزه كنید و بعد زبان خود را به دهان طرف فرو برید . و یادتان نرود كه تمرین كنید. سعی كنیم بوسیدن ، نوازش و تحریك و ماساژ را یاد بگیریم و دوست بداریم و حواس خود را روی آن متمركز كنیم و لذت ببریم . توجه به مسائل فوق باعث میشود كه ما فقط یك رابطه جنسی سریع و پنج دقیقهای نداشته باشیم .

در پایان یك نكته مهم را فراموش نكنیم و آن اینكه ، بعد از نوازش ، بوسه و معاشقه كه در بالا اشاره شد و بعد هم رابطه جنسی ، یك دفعه به یك طرف نغلطید و خرناسه بكشید ، نوازش ملایم و بوسیدن بعد از آن هم بسیار مهم است ، زنان بخصوص به این مسئله خیلی حساسند و علاقمند.

[ چهارشنبه هفتم تیر 1391 ] [ 4:1 ] [ محمد ]

 پرده بکارت


پرده بکارت

پرده بکارت به بافت یا غشای نازکی می گویند که از جنس مخاطی است و ورودی مهبل زن را به صورت ناقص می‌پوشاند.

 

محل قرار گیری پرده بکارت کجاست؟

پرده بکارت در حقیقت بخش خارجی اندام جنسی است.به همین دلیل دقیقا در ورودی دهانه واژن تعبیه شده است. اما ورودی دهانه واژن در برخی از افراد در همان ابتدای اندام تناسلی است و به سادگی قابل رویت و تشخیص است و در برخی نیز در عمق است و مشاهده آن به طور معمول امکان پذیر نیست.

 

سوال و جوابهایی درمورد پرده بکارت!


چرا شکل پرده بکارت من با آنچه در تصاویر اینترنتی می بینم ، متفاوت است؟ آیا برای من مشکلی پیش آمده است؟

اولا توصیه می کنم برای ارضای حس کنجکاوی خود در مسائل جنسی به مشاهده تصاویری که دیدنشان گناه است ، متوسل نشوید. هم ارزش ندارد ، هم این که سوالاتی را برای شما به وجود می آورد که نتیجه آن جز نگرانی و افسردگی چیز دیگری نخواهد بود .

ثانیا شکل ، رنگ و حالت اندام جنسی در افراد مختلف متفاوت است. بنا بر این اندام جنسی خود را با دیگران مقایسه نکنید. کلیات آن در همه مشترک است اما در مسائل جزئی تفاوت های بسیاری وجود دارد.

 

چرا پرده بکارت من سوارخ است. نگرانم که پرده بکارتم خود به خود پاره شده باشد؟

همه پرده های بکارت سوارخ هستند. از طریق همین سوارخ است که خون قاعدگی از مهبل خارج می شود. البته در افراد محدودی پرده های بکارت به طور کامل بسته است. این گونه افراد وقتی که به سن قاعدگی برسند،‌ به دلیل جمع شدن خون در پشت پرده بکارت احساس درد می کنند که با مراجعه به متخصص زنان و زایمان پرده بکارت آن ها برداشته شده و گواهی لازم نیز توسط پزشک قانونی به آن ها داده می شود تا موقع ازدواج مشکلی نداشته باشند.

 

آیا هنگام نزدیکی یا وارد کردن شی خارجی به واژن ،‌ پرده بکارت کلا از بین می رود؟

خیر . ممکن است پرده بکارت از چند جا پاره شده و به چند قطعه تقسیم شود. یا ممکن است موجب پارگی بخش کوچکی از جداره آن و در نتیجه پارگی تعداد اندکی مویرگ و خونریزی مختصری شود . بقایای پرده بکارت تنها هنگام زایمان است که به طور کامل از بین می‏رود.

 

ایا ممکن است پرده بکارت هرگز پاره نشود؟

بله. در چنین مواردی به پزشک مراجعه می کنند تا به وسیله عمل جراحی پرده برداشته شود.

 

آیا همه پرده های بکارت شبیه هم هستند و در همه آن ها موقع پاره شدن ، خونریزی وجود دارد؟

پرده‌های بکارت با یکدیگر متفاوتند. انواع گوناگونی از پرده‌های بکارت شناسایی شده اند اما از بین آنها به طور کلی رایجترینشان عبارتند از:

الف) حلقوی: در این نوع ، پرده به صورت حلقه ای دور ورودی واژن را می پوشاند. لذا در خیلی از موارد خون ریزی ندارد.

 

ب) ارتجاعی: پرده ای که به اندازه کافی انعطاف پذیر و قابل ارتجاع است و به هنگام ورود آلت تناسلی پاره نمی شود، یا اینکه به طور جزئی پاره می شود و معمولاً خونریزی ندارد.

 

ج) تیغه ای: پرده تیغه ای یا دو سوراخی، پرده ای است که یک تیغه ممتد در طول واژن دارد. خون ریزی دارد.

 

د) غربالی: پرده غربالی یا سوراخ سوراخ، پرده ای است که به طور کامل در عرض مهبل کشیده شده امّا سطح آن سوراخ سوراخ است. خون ریزی دارد.

 

ھ) پرده بسته: پرده بسته یا پرده بدون سوراخ، پرده ای است که تنها با خروج نوزاد پاره می شود. امّا به صورت خطوط نامنظم گوشتی پیرامون ورودی واژن باقی می ماند. همان طور که قبلا هم گفتیم، در دخترانی که به سن بلوغ می رسند. در صورتی که دارای پرده بسته باشند، خون قاعدگی پشت آن جمع شده و نمی تواند خارج شود و در نتیجه باعث بروز درد می شود. اینگونه افراد باید به پزشک مراجعه نمایند تا طی عمل جراحی و ایجاد برش در سطح پرده، خون قاعدگی از آن خارج شود.


پرده بکارت من از نوع حلقوی است.آیا می توانم بادوست پسرم رابطه جنسی داشته باشم؟

خیر. اولا صرف نظر از جنبه پزشکی مساله از نظر شرعی این رابطه حرام است و در صورتی که اتفاق بیفتد زنا شده که گناه کبیره است. ثانیا هر گونه رابطه جنسی و عمل دخولی که صورت بگیرد حتی در پرده حلقوی و ارتجاعی ، توسط پزشکی قانونی قابل تشخیص است، حتی اگر پرده پاره نشده باشد.

 

آیا با داخل کردن انگشت امکان دارد پرده بکارت به تدریج نازک شده و در نهایت پاره شود؟

نمی توان در پاسخ به این سوال نظر قطعی داد. این بستگی به محل واقع شدن پرده بکارت و نیز نوع پرده بکارت و بزرگی و کوچکی انگشت دارد. ولی این گونه نیست که پرده به مرور به وسیله انگشت نازک شود. بلکه به طور جزئی صدمه می بیند. برای تشخیص این پارگی پرده بکارت باید به متخصص زنان و زایمان مراجعه کرد.

 

آیا متخصص هنگام معاینه پرده بکارت من می تواند بفهمد که قبلا خودارضایی داشته ام یا نه؟

خیر. اگر خودتان چیزی نگویید ، نه متخصص ، نه همسرتان و نه هیچ کس دیگر ، متوجه نمی شود. ضرورتی هم ندارد که چیزی بگویید. بعضی از پزشکان ممکن است سوالاتی در این مورد از شما بپرسند اما این سوال دلیل بر این نمی شود که چیزی فهمیده باشند.

 

من از پاره شدن پرده بکارتم نگرانم ولی می ترسم برای معاینه به متخصص مراجعه کنم؟ ممکن است به خانواده ام اطلاع دهد.

شما هرگز نباید از مراجعه به متخصص هراسی به دل خود راه دهید. پزشک متخصص نیز انسانی است مانند من و شما که به قوانین انسانی پایبند است. یکی از وظایف اولیه پزشکان رازداری است. در ماده 648 قانون مجازات اسلامی آمده است که افشای اسرار بیماران جرم است و مجازات دارد. مجازات آن هم سه ماه و یک روز تا یک سال حبس ، یا یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی است. بنا بر این حتی اگر پزشکی چنین کاری را انجام دهد شما از حیث قانونی می توانید علیه وی شکایت کنید. پزشکان دائما با بیماران مختلف سروکار دارند . آن ها بیش از شما به حفظ اسرار پایبندند. اصلا شغل پزشکی به صورتی است که افراد مختلف مشکلات و بیماری خود را در حدی که حتی به نزدیکترین افراد خانواده خود نمی گویند را با آنها در میان می گذارند. بنا بر این ترس به دل خود راه ندهید و حتما برای معاینه مراجعه کنید. البته برای اسودگی خاطر ، اگر به پزشک ناشناس مراجعه کنید بهتر است.

 

من در دوره قاعدگی لخته خون مشاهده کردم. آیا این لخته خون نشانه پارگی بکارت من است؟

خیر. وجود لخته خون در قاعدگی طبیعی است و ربطی به پرده بکارت ندارد اما اگر بیش از حد این اتفاق برایتان می افتد ،‌ به پزشک مراجعه کنید تا ادامه یافتن آن منجر به کم خونی نشود و با تجویز داروهای لازم درمان شود.

 

من تازه ازدواج کرده ام اما می ترسم خونریزی و درد شدیدی هنگام برداشته شدن پرده بکارت داشته باشم؟

بیهوده مضطرب نباشید. خونریزی پاره شدن بکارت در حد چند قطره مختصر خواهد بود که حتی در برخی به سختی تشخیص داده می شود. اما برای این که درد نداشته باشید ، همسرتان باید با روش درستی عمل نماید. اگر آمادگی روحی لازم برای نزدیکی نباشد و تحریک لازم صورت نگرفته باشد این درد خواهد بود. توصیه می کنم در اولین شب عروسی نزدیکی صورت نگیرد. صبر کنید و با آرامش کامل و آمادگی لازم اقدام کنید. نگران حرف دیگران هم نباشید . قبل از نزدیکی لازم است برای دخول بدن شما انقدر تحریک شده باشد که متمایل به برقراری رابطه شود. پیش از هر چیز باید به آرامش در این رابطه تمرکز کنید و به موضوع بکارت و برداشته شدن آن اصلا فکر نکنید. این مشکل کاملا جنبه روحی دارد. توصیه می کنم همسرتان با پزشک حتما مشاوره داشته باشد تا بهتر بتواند به شما کمک کند. ایشان اگر درست عمل نماید ،‌ نقش موثر و مهمتری را ایفا خواهد کرد.

 

من هنوز نتوانسته ام پرده بکارست همسرم را بردارم و موقعی که فشار میدهم درد بسیار زیادی را متحمل میشود. ایا میشود از اسپری بی حس کننده استفاده کرد و اگر می شود: اسپری را باید مستقیما بر روی پرده بکارت بپاشیم؟

برای از بین بردن درد ناشی از پاره نمودن پرده بکارت هرگز نباید از اسپری بی حس کننده استفاده کنید. بسیاری از خانم ها به دلیل حساسیت قسمت‏های داخلی مهبل ، نسبت به داروهای بی حس کننده دچار سوزش شدید می شوند.

شما برای برداشتن پرده بکارت همسرتان ابتدا باید آمادگی لازم را برای وی ایجاد کنید. به طوری که ایشان تصور کند صرفا می خواهید به ایشان لذت بدهید و در صدد پاره کردن پرده نیستید. اما در زمانی مناسب به طور ناگهانی اقدام به فشار مناسب جهت پاره کردن پرده کنید. اگر فشار شما ارام (کند و به مرور) باشد طبیعی است که درد آن و نیز نگرانی همسرتان اجازه نمی دهد که ادامه دهید. اما در پرده های معمولی اگر به صورت ناگهانی اقدام شود مشکل حل می شود. برای شما یک مثال می زنم : اگر دندان پزشک ، دندان سست را بدون شدت و فشار لازم و خیلی کند و آرام بکشد ، طبعا شخص خیلی آزار خواهد دید. اما اگر غافلگیرانه و به یکباره اقدام کند ، موفق خواهد بود و درد کمتری هم متوجه شخص می شود.

توجه: در برخی از افراد پرده به صورتی است که باید با جراحی برداشته شود. روشی را که گفتم آزمایش کنید . اگر درست عمل کردید و جواب نداد جهت مشاوره با متخصص زنان و زایمان اقدام کنید. 

[ چهارشنبه هفتم تیر 1391 ] [ 3:59 ] [ محمد ]

اگر می خواهید همسرتان از این که دوستش دارید مطمئن شود چاره ای جز گفتن این حرف ندارید اما مهم تر از گفتن این حرف ها عملکرد شماست. زن ها دوست دارند عشق تان را با کارهای تان نشان دهید. دادن یک شاخه گل، یک هدیه بی مناسبت، پیامک های احوالپرسی طول روز و خیلی کارهای ساده دیگر می تواند تاثیر خاصی روی رابطه شما بگذارد و این زندگی را در چشم همسرتان افتخار آمیزتر کند.

آقایان محترم شاید ندانید که یک جمله ساده چقدر می تواند روی زندگی مشترک تان تاثیر بگذارد و اعتماد همسرتان به شما و زندگی مشترک تان را بیشتر کند. اگر از آن دسته مردهایی هستید که فکر می کنند، جملات اهمیتی ندارد و تنها چیزی که مهم است درون شماست، کاملا در اشتباهید. باید باور کنید که دنیای ذهنی زنان و مردان تفاوت زیادی دارد و اگر می خواهید همسرتان را خوشحال کنید باید به دنیایش وارد شوید و او را به شیوه خودش آرام و شاد کنید.

تا زمانی که با این احساسات درونی تان جمله ای نسازید و همسرتان را از آنها با خبر نکنید، هیچ اتفاق خوبی در زندگی مشترک تان نخواهد افتاد. اگر هم از اهمیت این جملات باخبرید اما نمی دانید چه بگویید و از کجا شروع کنید، بهتر است از این توصیه ها کمک بگیرید و با دنیای زنان آشناتر شوید.

چقدر زیبایی
زن ها دوست دارند ظاهرشان را ستایش کنید و گاهی به آنها بگویید که چه چهره زیبایی دارند. حتی اگر همسر شما واقعا به این زیبایی نباشد از اینکه گمان کند در نظر شما این طور به نظر می رسد، احساس غرور خواهد کرد.

البته بی گدار به آب نزنید و بدون آنکه برای حرف تان دلیلی داشته باشید او را ستایش نکنید. چون درست در زمانی که به همسرتان می گویید، چقدر زیبا هستی... او دلیل شما را خواهد پرسید و خواهد گفت از چه نظر؟ پس سعی کنید برای این ادعای تان جزئیاتی را هم مطرح کنید و به این فکر کنید، چه چیز در او زیباتر است و بعد سراغ تعریف کردن بروید.

تو خیلی خاصی
این که همسر شما بشنود که او فردی بی همتاست و هیچ زن دیگری نمی توانسته شما را به این اندازه خوشبخت کند، یک حس فوق العاده به او می دهد. زن ها دوست دارند، بدانند که با تمامی گزینه های دیگری که شاید همسرشان به آنها برای ازدواج درنظر داشته فرق می کنند و آنها ویژگی هایی دارند که از نظر شوهرشان در هیچ کدام از زن های دور بر هم وجود ندارد.

شما باید این خاص بودن را به او گوشزد کنید و بگویید که کدام یک از ویژگی های همسرتان بیش از دیگر ویژگی ها، شما را تحت تاثیر قرار داده. این موضوع نه تنها حس خوب مورد توجه قرار گرفتن و قدردانی شما را به او می دهد بلکه باعث می شود که او تمرکز بیشتری روی ویژگی های مثبتش داشته باشد و برای پررنگ کردن شان تلاش کند. زن ها دوست دارند از شوهرشان بشنوند که پر از صفات مثبت هستند و این که همسرشان به دلیل همین صفات به آن ها افتخار می کند.

با تو بودن بی نظیر است
زن ها دوست دارند، همسرشان به رابطه ای که دارد افتخار کند و به دلیل آرامشی که در این رابطه دارد هم از آن ها قدردانی کند. این قدردانی ممکن است به شکل های مختلفی صورت بگیرد. مثلا وقتی مردی زودتر از سر کار می آید و به همسرش می گوید، دوست داشتم امروز بیشتر کنار تو باشم یا این که دوست دارم وقتم را بیشتر با تو بگذرانم و باقی مانده کارهایم را هم کنار تو انجام دهم می تواند یک حس فوق العاده را در زنان ایجاد کند.

با شنیدن این قدردانی ها زن برای بیشتر درک کردن همسرش تلاش خواهد کرد و برای این که همسرش در ساعات بیشتری که در خانه است آرامش داشته باشد و این اتفاق را تکرار کند، مصمم تر خواهد شد. آن ها از این تصور که مردشان دوست دارد ساعتی از روز را تنها کنار او و تنها برای استفاده از وقت ۲نفره شان مشخص می کند بیش از هر چیزی خوشحال می شوند.

دوستت دارم
اگر می خواهید همسرتان از این که دوستش دارید مطمئن شود چاره ای جز گفتن این حرف ندارید اما مهم تر از گفتن این حرف ها عملکرد شماست. زن ها دوست دارند عشق تان را با کارهای تان نشان دهید. دادن یک شاخه گل، یک هدیه بی مناسبت، پیامک های احوالپرسی طول روز و خیلی کارهای ساده دیگر می تواند تاثیر خاصی روی رابطه شما بگذارد و این زندگی را در چشم همسرتان افتخار آمیزتر کند.

اما ماجرا به همین جا ختم نمی شود، شما باید مراقب تمام حرف هایی که میان تان رد و بدل می شود باشید و فکر نکنید کلمات تاثیر چندانی ندارند. مهم تر از همه این که باید مراقب قول هایی که به همسرتان می دهید باشید. گرچه پاسخ مثبت شما به خواسته های همسرتان می تواند او را خوشحال کند اما عمل نکردن به وعده های کوچک و بزرگ تان مشکل را چند برابر خواهد کرد و تاثیری منفی روی نگاه همسرتان به شما و رابطه خواهد گذاشت.

متاسفم
برای زن ها مهم ترین اتفاقی که می تواند بعد از یک دعوا یا دلخوری پیش بیاید، شنیدن عذرخواهی مردشان است. آن ها دوست دارند تاسف واقعی شما را ببینند و بعد از این دلخوری ها مورد دلجویی قرار گیرند. غرورتان را کنار بگذارید و اگر اشتباه کرده اید قبل از توضیح دادن دلایل تان از او عذر خواهی کنید.

اینکه شما بدون گفتن این که پشیمانید شروع به توضیح دادن و دلیل تراشی کنید می تواند ناراحت کننده ترین واکنش بعد از دعوا برای یک زن باشد. پس اگر نمی خواهید اوضاع را از این که هست خراب تر کنید با یک جمله ای که از ته دل می گویید همه چیز را رو به راه کنید؛ بگویید: ببخشید و متاسفم!

همه چیز را درست می کنم
حتی اگر یک سوپرمن نباشید باید بتوانید به همسرتان اطمینان دهید که همه چیز تحت کنترل است و تا زمانی که در کنارش هستید نمی گذارید زندگی تان را چیزی تهدید کند. گرچه شما با رفتارهای تان باید این اطمینان را در او ایجاد کنید اما در لحظاتی که او از ته دل غمگین است و احساس اضطراب می کند باید این جمله جادویی را به کار ببرید و به او آرامش دهید.

اگر فکر می کنید فراهم کردن امکانات زندگی برای شاد کردن همسرتان کافی است اشتباه می کنید. ایجاد احساس آرامش و اطمینان و گاهی بیان کردن این جملات او را بسیار آرام تر و اعتمادش به زندگی مشترک تان را هم بیشتر خواهد کرد.

بیا صحبت کنیم
اگر همسرتان مدتی است که ناراحت یا پریشان است اما توضیحی در این مورد به شما نمی دهد، باید خودتان پیش قدم شوید. شاید او مشکل بزرگی دارد که گفتنش برایش آسان نیست و شاید هم منتظر جرقه ای از طرف شماست. یادتان نرود که هیچ ناراحتی بی دلیل نیست و این که شما از کنار این پریشانی ها بگذرید و آن ها را جدی نگیرید، می تواند همسرتان را ناراحت تر از آنچه هست کند و حتی گاهی زندگی مشترک تان را هم زیر سوال ببرد.

پس بعد از هر دلخوری که بین تان پیش می آید یا حتی زمانی که می بینید رفتار همسرتان تغییر کرده اما دلیلش را نمی دانید، به او پیشنهاد گفت وگو دهید و حتی اگر از این گفت وگو طفره رفت برایش توضیح دهید که شنیدن حرف ها و احساساتش چقدر برای شما اهمیت دارد و چقدر برای بهتر کردن زندگی مشترک تان اشتیاق دارید.
[ سه شنبه ششم تیر 1391 ] [ 22:38 ] [ محمد ]

7 عـامـل مـوثـر بـر میـل جـنـسـی
حتما پای یک مساله تغذیه‌ای در میان است. تعجب نکنید چون دکتر مارتا موریس، پژوهشگر دانشگاه تافت می‌گوید که غذاهای مختلف هم می‌توانند روی احساسات جنسی ما تاثیر بگذارند.
1.تغذیه
اگر سطح فولات خون شما پایین باشد به طور حتم انرژی و تمایل شما هم به برقراری رابطه زناشویی کمتر خواهد بود. تحقیقات جهانی نشان می‌دهند که خانم‌ها به طور معمول به اندازه کافی ویتامین‌های گروه B را دریافت نمی‌کنند و این مساله می‌تواند در کاهش میل جنسی آنها موثر باشد. به علاوه، کمبود آهن هم می‌تواند باعث بدخلق شدن خانم‌ها و پایین آمدن میل جنسی‌شان بشود. بنابراین شما می‌توانید با مصرف به اندازه غذاهای حاوی آهن و فولات مانند اسفناج، عدس، انواع گوشت‌ها و حبوبات، همیشه میل جنسی خود را زنده نگه دارید. با این حساب، می‌بینید که گاهی اوقات یک مساله ساده و پیش پا افتاده می‌تواند در کاهش یا افزایش میل جنسی شما بسیار موثر باشد و زندگی زناشویی‌تان را به شدت تحت تاثیر خود قرار بدهد. اگر می‌خواهید عوامل تاثیرگذار دیگر در رابطه با زندگی زناشویی‌تان را هم بشناسید. به شما پیشنهاد می‌کنیم که نگاهی به این مقاله و 7 توصیه‌اش بیندازید.

2.ماساژ
بیشتر افراد شاغل پس از برگشتن از محل کار خود، آن قدر از کار و ترافیک راه و استرس ناشی از آنها خسته هستند که ترجیح می‌دهند به جای داشتن یک رابطه زناشویی لذت‌بخش، بدون خوردن شام بخوابند تا این‌طوری از دست خستگی روزانه‌شان خلاص شوند. اما نظر روان‌شناسان و متخصصان سلامت جنسی چیز دیگری است. آنها معتقدند که خانم یا آقا می‌توانند با ماساژ دادن شانه و گردن همسر خود، هم خستگی کار و استرس روزانه را از او دور کنند و هم با تماس پوستی که از این طریق ایجاد می‌کنند، او را برای برقراری یک رابطه زناشویی خوب، آماده سازند. راستی! یادتان باشد که تنها 10 دقیقه ماساژ دادن برای آمادگی پیش از رابطه زناشویی، کافی است.

3.ورزش
تحقیقات نشان داده‌اند که هرچقدر خانم‌ها اندام متناسب‌تری داشته باشند، تمایلشان به داشتن رابطه زناشویی و رضایت پس از برقراری رابطه‌شان هم بیشتر می‌شود. دکتر جودیس گربر، استاد روانشناسی دانشکده پزشکی ورمونت تحقیقی را در این زمینه انجام داده و می‌گوید: «بیشتر خانم‌های 45 تا 55 ساله‌ای که از رابطه زناشویی خود رضایت دارند، اندامشان متناسب است و از چاقی یا لاغری مفرط رنج نمی‌برند». شاید بعضی‌ها فکر کنند که ورزش کردن قبل از ساعت خواب می‌تواند باعث به هم خوردن نظم و زمان خواب آنها شود. در صورتی‌که نظر دکتر ژانت هاید، روان‌شناس چیز دیگری است. او می‌گوید: «35 تا 40 دقیقه ورزش کردن با شدت متوسط، درست قبل از خوابیدن، جریان خون را در بدن شما منظم‌تر و کارکرد سیستم عصبی‌تان را هم بهتر می‌کند. با منظم شدن جریان خون و بهتر شدن کارکرد سیستم عصبی هم،‌ تمایل شما به داشتن یک رابطه زناشویی لذت‌بخش پیش از خوابیدن دوچندان می‌شود».

4.برانگیختگی
خیلی‌ها فکر می‌کنند که باید برای شروع رابطه زناشویی و رسیدن به اوج لذت، حتما 2 تا 3 ساعت معاشقه پیش از رابطه داشته باشند و به همین خاطر هر وقت که زمان زیادی ندارند، به‌‌رغم تمایل‌شان از خیر برقراری رابطه با همسر خود می‌گذرند. اما پژوهشگران دانشگاه پنسیلوانیا می‌گویند که تنها 7 تا 13 دقیقه معاشقه پیش از رابطه زناشویی برای برانگیختن تمایل جنسی خود فرد و همسرش کافی است و شما نباید با فکر طولانی و خسته‌کننده بودن رابطه، به طور کلی آن را کنار بگذارید!

5.عصبانیت
هرگز با عصبانیت یا ناراحتی به رختخواب نروید! عصبانیت یا ناراحتی می‌تواند باعث به هم خوردن خلق‌وخوی همسر شما هم بشود و به این ترتیب ممکن است شما نتوانید رابطه زناشویی خوبی را برقرار کنید یا حداقل اینکه هیچ‌ کدامتان از رابطه‌ای که دارید، لذت نبرید. بنابراین بهتر است که قبل از خوابیدن در مورد موضوعی که باعث عصبانیت یا ناراحتی شما شده با همسرتان صحبت کنید تا زندگی زناشویی‌تان تحت تاثیر آن قرار نگیرد.

6.شناخت
یکی از مهم‌ترین مسائلی که ممکن است باعث کاهش تمایل جنسی شما یا همسرتان بشود،‌ نداشتن شناخت کافی در مورد تمایلات جنسی طرف مقابل است. بنابراین بد نیست که شما هر چند وقت یک‌بار در مورد تمایلات جنسی خود با همسرتان صحبت کنید و اگر مشکلی در رابطه زناشویی‌تان وجود دارد، حتما همسرتان را از آن مطلع کنید تا این مشکلات کوچک، روز به روز بزرگ‌تر نشوند و شما را نسبت به هم سرد و دلزده نکنند.

7.بوهای مختلف
شاید برایتان جالب باشد اگر بشنوید که رایحه‌های مختلف هم می‌توانند در کاهش یا افزایش میل جنسی شما یا همسرتان تاثیرگذار باشند! مثلا تحقیقات جدید نشان داده‌اند که بوی خیار، شیرین‌بیان و پودر بچه می‌تواند تا 13 درصد و بوی اسطوخدوس و پای کدو حلوایی تا 11 درصد سطح خون واژینال را در خانم‌ها بالا ببرد و باعث افزایش تمایل جنسی آنها بشود. بنابراین شما می‌توانید مقداری پای کدو حلوایی را به‌عنوان دسر بعد از شام میل کنید یا مقداری خیار حلقه‌‌شده را کنار تخت‌تان قرار بدهید.

[ سه شنبه ششم تیر 1391 ] [ 22:32 ] [ محمد ]

ممنوعيت روابط نامشروع در اسلام و در اديان آسماني، به خاطر جهات متعدد است، از جمله:

1ـ حفظ کانون گرم خانواده و برقراري پيوندهاي خانوادگي و حفظ نسل و پيوندهاي خوني و فاميلي.

2ـ نگه داشتن حرمت و احترام زن و ممنوعيت نگاه ابزاري و جنسي به زن.

3ـ کنترل و محدوديت شهوات براي شکوفايي استعدادها و ارزش‌هاي عالي انسان.

4ـ جلوگيري از آسيب‌هاي اجتماعي و رواني افراد جامعه و به خصوص دختران.

جهت آگاهي بيشتر شما از آثار و نتايج آزادي روابط جنسي و عدم کنترل شهوت، بخشي از تحقيقاتي را که در يک نشريه آمريکا در سال‌هاي گذشته صورت گرفته، برايتان بيان مي‌کنيم:

نشريه آمريکايى «ايدرز دايجست» دربارة روابط پيش از ازدواج دختران و پسران مى نويسد: «هرساله 350 هزار دختر نوجوان امريکايى در سنين 15 تا 19 سال ـ دورة دبيرستان ـ به سبب ارتباط هاى نامشروع، آبستن شده و فرزندان غير قانونى خود را به دنيا مي آورند.... اين دختران با رؤياهايى چون ازدواج با دوستان پسرشان، اتمام تحصيلات، شروع يک زندگى ايده آل و دست يابى به يک شغل مناسب،‌ به اين ارتباط غير قانونى روي مى آورند. اما بسيار زود پرده هاى سراب گونة اين اوهام به کنار رفته و واقعيت زندگى روى خود را نشان مى دهد و متأسفانه، اين بيدارى درست در زمانى به دست مى آيد که اين دختران نوجوان ديگر شانسى براى برخوردارى از يک زندگى سالم و ايده آل ندارند».

اين روزنامه در ادامه علت بروز اين نابهنجاري‌هاى جنسى را روابط آزاد دختر و پسر در مدارس دانسته، طى گفتگويى با تعدادى از اين دختران، به نقل از يکى از آنان مي‌نويسد:

«اي کاش زمان به عقب بر مى گشت! اى کاش به عنوان عضوى از خانواده در ميان والدينم جاي داشتم. اى کاش هنگامى که زمينه هاى ايجاد يک ارتباط نامشروع برايم فراهم شده بود، کمى هم به زندگى آينده ام مى انديشيدم و اين گونه به پايان خط نمى رسيدم».

اگر اسلام روابط آزاد دختر و پسر را منع نموده، به خاطر آثارى است که اين گونه روابط به دنبال دارد.

در ذيل به برخى از آن آثار که در نتيجة روابط آزاد دختر و پسر در جوامع غربى پديد آمده ، اشاره مى کنيم:

1ـ افزايش روابط جنسى نامشروع:

تحقيق نشان مى دهد که آمار روابط نامشروع جنسى که ناشي از روابط آزاد دختر و پسر است،‌ در امريکا و در تمامى جامعة اروپا رو به افزايش است، به گونه اى که در سال 1993 در امريکا 50% روابط دختر و پسر به روابط جنسي تبديل شده است.

2ـ آبستنى هاى ناخواسته:

آميزش جنسى نامشروع و افزايش آبستنى هاى غير رسمى و زود هنگام يکى ديگر از آثار شوم روابط آزاد دختر و پسر است. آندره ميشل در اين باره مي نويسد: «بيش از چهل درصد زنان امريکايى که پيش از بيست سالگى ازدواج مى کنند. به علت روابط آزاد پسر و دختر،‌ قبل از ازدواج حامله هستند. در نروژ 90% دخترانى که در سن کمتر از هيجده سال ازدواج مى کنند، آبستن هستند و در سوئد و آلمان نيز همين مطلب صادق است».

3ـ ازدياد غير قابل کنترل آمار سقط جنين:

متناسب با افزايش نرخ آبستنى هاى ناخواسته، آمار سقط جنين در کشور هاى غربى که دختر و پسر پيش از ازدواج روابط آزاد دارند رو به تزايد است. از يک ميليون زن و دختر نوجواني که هر ساله در امريکا به طور ناخواسته باردار مى شوند، 53% فرزندان خود را سقط مي کنند. اين درحالى است که به علت برخى محدوديت ها که بعضى ايالات در مورد سقط جنين وضع کرده اند،‌ اکثر سقط هاى جنين گزارش نمى شود.

به ادعاى يک پزشک امريکايى که در يکى از زايشگاه هاى اين کشور مشغول بوده و در مورد مشکلات محل کار خود مقاله اى نوشته است،‌ در حدود 47% از زايمان هاى تحت نظر وى مربوط به مواليد نامشروع بوده است. به ادعاى وى اکثر مواليد،‌ مربوط به زنان پايين تر از بيست سال مربوط به روابط آزاد دختر و پسر بوده است.

4ـ افزايش خانواده هاى تک والديني:

افزايش شمار وصلت هاى غير رسمي،‌ باعث کاهش در ميزان ازدواج را ترسيم مى کند که يکى از پيامد هاى آن افزايش تعداد خانواده هاى تک والدينى است؛ يعنى خانواده هايى که فرزندان در آن ها محکومند تنها با يکى از والدين خود زندگى کنند.

آندره ميشل مى گويد: «زندگى فرزندان نامشروع در بيش از 90% موارد با مادران است. اين گونه مادران که تقريباً از سوى جامعه به ويژه والدين و آشنايان خود طرد مى شوند،‌ براى گذراندن زندگى با مشکلات شديد اقتصادى و فقر و فلاکت مواجهند.

روزنامة «ايدرز ايجست» ضمن ارائة گزارشى از وضع فلاکت بار معيشتى اين گونه خانواده ها، گزارش زير را نوشته است:

«مادر اين بچه – که مادام بهانة پدر مى کند – براى تأمين نيازهاى مادى خود و فرزندانش ناچار است که در دو شيفت کامل کار کند که در نتيجه، فرزند وى در مقايسه با مادران ديگر،‌ زمان کمترى را با او سپرى مى کند. اين فرزند غيرقانونى در حقيقت هم از نعمت پدر و هم از نعمت مادر محروم است.

اين مادر نوجوان با تأسف و تأثر مى گويد: من با اين حاملگى نامشروع براى تمام عمر دخترم را از نعمت پدر محروم کردم و بايد تسلى بخش اندوه فراوان اين طفل باشم.

5ـ روسپيگري:

پديده شوم روسپى گرى به ويژه در بين دختران جوانى که به طور ناخواسته صاحب فرزند نامشروع شده اند، در جوامع غربى شايع است، زيرا فرزندان ناخواسته، فرصت هاى اشتغال و تحصيل را از مادران گرفته، آنان ناچارند براى تأمين هزينه هاى زندگي و رهايى از فقر، به هر کارى رو آورند.

6ـ گسترش بيمارى هاى مقاربتي:

روابط آزاد دختر و پسر، در نتيجه روابط آزاد جنسي، سکوي پرش روسپى گرى و افزايش بيمارى هاى عفونى و مقاربتى است. در اين باره کافى است بدانيد که: در هر 13 ثانيه يک نفر در امريکا به ويروس مهلک بيمارى ايدز مبتلا مي شود. قربانيان اين ويروس که عمدتاً از طريق بى بندو بارى جنسى مبتلا مى شوند، از اين بيمارى عفونى هلاک مى گردند.

آنچه ذکر شد، اشاره به برخى پيامدهاى روابط آزاد دختر و پسر پيش از ازدواج است. عوارض ديگرى چون جنون،‌ عقده هاى رواني، تزايد جنايت و آدم کشى از ديگر نتايج آن روابط است.

به اين ترتيب روشن شد که چرا اسلام روابط آزاد دختر و پسر و نگاه و صحبت هاى التذاذي آنان را حرام و ممنوع ساخته است.

[ سه شنبه ششم تیر 1391 ] [ 22:26 ] [ محمد ]

سرعت انزال (زود انزالی) و راههای درمان (بخش اول)

انزال زود رس چیست؟

انـزال زود رس بـه انـزالی غیر قابل کنترل گفته می شود که قـبـل از نـزدیـکـی و انـجـام رابطه ی جنسی و یا مدت زمان بسـیـار کـمـی پـس از آن بـا میزان تحریک  کم و خلاف میل فـرد انـجـام گیـرد. ایـن مسئـلـه مـی تـواند بـاعث نارضایتی جـنسـی در هـر دو طــرف شـده و اضـطـراب نـاشـی از ایـن مشـکـل را بیشـتـر کنـد. انـزال زود رس یکی از متداول ترین نـارسایی های جنسی در مردان می باشد و ممکن است برای هر مردی در بعضی مراحل زندگی رخ دهد.

عوامل انزال زودرس

اکثر موارد انزال زود رس فاقد عامل یا دلیل خاص است. با بالاتر رفتن تجربه ی جنسی و سن، مردها یاد می گیرند که ارگاسم خود را به تاخیر بیندازند. انزال زود رس ممکن است با یک شریک جنسی جدید و در موقعیت های خاص اتفاق بیفتد، یا اینکه مدت زمانی طولانی باشد که فرد ارگاسم نشده باشد. عوامل روانی مثل اضطراب، احساس گناه، یا افسردگی نیز ممکن است منجر به انزال زودرس شوند. در برخی موارد، انزال زودرس ممکن است به خاطر عوامل پزشکی مثل مشکلات هورمونی، آسیب های جسمی و یا عوارض جانبی بعضی داروها باشد.

علائم انزال زودرس

نشانه ی اصلی انزال زودرس، انزالی غیر قابل کنترل است که قبل از نزدیکی و انجام رابطه ی جنسی و یا مدت زمان بسیار کمی پس از آن اتفاق بیفتد. این انزال با میزان تحریک  کم و خلاف میل فرد انجام گیرد.

روش تشخیص انزال زود رس

متخصص و پزشک مربوطه سابقه ی جنسی و پزشکی شما را بررسی خواهد کرد و آزمایشات کلی را انجام خواهد داد. ممکن است پزشک بخواهد با همسر شما نیز صحبت کند، چون انزال زود رس ممکن است دلایل بسیاری داشته باشد. پزشک مربوطه آزمایشات لازم را انجام می دهد تا مشکلات پزشکی فرد را بررسی کند.


درمان انزال زود رس
تمرين ماهيچه های کف لگن

اين تمرين روی ماهيچه هايی کار می کند که مسئول نعوظ و انزال در مردان هستند. برای پيدا کردن آن ها در حين ادرار کردن، ادرار خود را نگاه داريد و سپس رها کنيد. ممکن است مدتی طول بکشد تا اين عضله ها را پيدا کنيد و بتوانيد آنها را کنترل کنيد. بعد از شناسايی اين ماهيچه ها حتی در حالت عادی هم (در حين ديدن تلويزيون، کار و غيره) می توانيد مرتبا آنها را منقبض کرده برای چند ثانيه نگاه داريد و سپس رها کنيد. پس اول مدتی وقت صرف کنيد تا اين عضلات را پيدا کنيد. بعد که ديگر بدون ادرار کردن هم آنها را تحت کنترل داشتيد ميتوانيد از دو سری ۱۰ تايی صبح و شب يعنی ۲۰ تا صبح و۲۰ تا شب شروع کنيد و عضلاتتان را منقبض کنيد، برای چند ۱ تا ۳ثانيه نگهداريد و بعد رها کنيد. هر هفته ۱۰ تا به اين تمرينها اضافه کنيد زمانی که تعداد آنها رسيد به ۵۰ يا ۶۰ تا صبح و۵۰ تا ۶۰ تا شب همين عدد آن را نگهداريد. وقتی که به انجام تمرينها عادت ميکنيد ديگر حتی لازم نيست که فقط صبح آنها را انجام دهيد ميتوانيد در طول روز آنها را به مرور انجام دهيد. در ضمن اگر عضلات کف لگن قوی داشته باشيد دچار عوارض بالا رفتن سن هم نخواهيد شد چون اکثرا در افراد کهنسال قدرت نعوظ کم ميشود وزاويه آلت به سمت پايين تغيير ميکند اما با داشتن عضلات کف لگن قوی اين عوارض بسيار کمتر ميشوند.

اين را تاکيد کنم که نتيجه اين تمرين ها حداقل پس از شش ماه اگر بطور مرتب انجام شوند بروز می کنند. توقع تاثير يک شبه نداشته باشيد.


روش كگل

 

درمان انزال زود رس به روش كگل


برای اطلاع از این روش به لینک ذیل بروید :

تاثیر تمرينات كگل (کیگل) در روابط زناشویی

 

راههای درمان زود انزالی:

گزارش روش های ناموفق در درمان زود انزالی


استفاده از حنا

من اين راه را فقط بصورت اتفاقي از چند نفر بومي شنيدم و هيچ ايده اي در موردش ندارم. از نظر تئوري ماليدن حنا به آلت مي تواند باعث دير انزالي گردد اما اينکه واقعاٌ در عمل هم اين نتيجه را بدهد و داراي موارد جانبي هم نباشد چيزيست که من اطلاعي از آن ندارم. حنا در سطح پوست باعث سفت شدن آن مي گردد ( گرچه بعداٌ پوست سياه رنگ مي شود و شکل وحشتناکي بخود مي گيرد! ) اين بوميان ماهي گيراني بودند که مدام مجبور بودند طنابهاي ضخيم آويخته به تور ماهيگيري را با دست بکشند. آنها به کف دستهاي خود حنا مي زدند و با ضخيم کردن پوست کف دست مانع از ايجاد جراحت برروي سطح دست مي شدند. اين افراد ادعا مي کردند که با استفاده از حنا پوست آلت خود را ضخيم مي کنند و ديگر از تحريکات شديد خبري نيست و در نتيجه مدت زمان طولاني مشغول رابطه هستند و تنها به ارگاسم رسيدن روحي در آنان باعث انزال مي گردد...چقدر اين ماجرا مي تواند صحت داشته باشد من نمي دانم و اين تنها توسط تحقيقاتي که دانشجويان گياه شناسي و دارو سازي مي توانند انجام دهند معلوم خواهد شد. شايد بتوانند داروي جديدي را به ثبت برسانند ..

[ سه شنبه ششم تیر 1391 ] [ 22:21 ] [ محمد ]

روش های درمان

الف:در درمان انواع ناتوانی های جنسی (کندی و سستی نعوظ و......) عسل و زنجبیل موثر واقع میشود. مصرف زنجبیل برای هر وعده 5 گرم (یک قاشق چایخوری) است که باید با یک استکان عسل مخلوط گردد و روزی سه قاشق مربا خوری مصرف شود.
ب: قرنفل. عود. فلفل. از هر کدام 10 گرم نرم ساییده و با 250 گرم عسل و یک گرم زعفران مخلوط کنید و روزی سه قاشق مربا خوری میل نمایید. برای دیر انزال شدن و سستی کمر نافع است.
ج:زعفران 1گرم . زیره 10 گرم. مغز گردو یا بادام 100 گرم . همه را خوب بکوبید و با 250 گرم عسل مخلوط نمایید و روزی دو قاشق غذاخوری بعد از صبحانه و شام میل نمایید. برای رفع ناتوانی جنسی و افزایش تمایل و قدرت جنسی بسیار مفید است.
د:قدامه شیرازی 15 گرم . تخم شاهی و پیاز هر کدام 50 گرم .همه را کوبیده با 250 گرم عسل مخلوط نموده و روزانه سه قاشق مربا خوری میل نمایید. زیاد کننده شهوت است.
ه: کسانی که مبتلا به ضعف قدرت تناسلی . سرعت انزال و یا عدم نعوظ هستند اگر به مقدار 2 جو مومیایی را در 40 گرم عسل حل کرده و میل نمایند و سه روز ادامه دهند به حد اعلا از این بابت تقویت خواهند شد.
مومیایی دارویی است کمیاب و ذیقیمت و در مداوا سریع الاثر . بهترین نوع مومیایی آن است که از کوههای استان فارس به دست میاید هم خوراکی است و هم به صورت ضماد به کار میرود.
افراد مسن که به ضعف قوه باه مبتلا هستند . روغن زیتون عتیق را با عسل از هر کدام 75 گرم مخلوط نموده . سه روز روزی سه قاشق مربا خوری بخورند یا یک قاشق چای خوری پودر تخم شاهی را با یک استکان عسل روزی سه بار هر با یک قاشق مربا خوری میل نمایند.

درمان خستگی جنسی

خوردن یک لیوان آب لیمو با عسل پس از هر آمیزش جنسی برای زن و مرد بسیار موثر واقع میشود و مقداری از انرژی از دست رفته را جبران میکند.

تقویت اسپرم

الف: کسانی که اسپرم آنها خیلی ضعیف است و بچه دار نمیشوند میتوانند از معجون زیر (شیر+ عسل+تخم مرغ+پیاز) یک روز در میان و به مدت یک ماه استفاده کنند و نتیجه اش را ببیننند. ضرر ندارد.
ب: دو قاشق آب پیاز . دو قاشق عسل را در یک لیوان شیر حل کرده و قبل از خواب میل نمایند. بهترین داروی محرک قوه باه و ازدیاد اسپرماتوزوئید است.
[ سه شنبه ششم تیر 1391 ] [ 22:3 ] [ محمد ]

 

در مان سستی کمر

الف: روزی یک زرده تخم مرغ را با یک قاشق غذاخوری عسل مخلوط نموده ودر لیوان انقدر به هم بزنید تا مانند خمیر شود آن را صبح ناشتا میل نمایید.

ب: تخم مرغ و خرما را در روغن زیتون سرخ کرده و عسل به آن افزوده شود و میل نمایید.

ج: حلوای نرم که از عسل و آرد گندم و زعفران تهیه شود بسیار نافع است.

د:عود صلیب (احمد و محمود) دو دانه که تقریبا به وزن 40 گرم باشد بجوشانید و پس از صاف کردن با 250 گرم عسل مخلوط کرده روزی یک قاشق غذاخوری صبح ناشتا و شب قبل از خواب میل نمایید . آن بسیار موثر خواهد بود.

 

جهت ازدیاد نطفه

حضرت علی(ع) می فرماید:شیر و عسل مواد حیاتی را در نطفه تقویت می کند.. آنان که از نعمت فرزند محرومند سزاوار است از شیر و عسل آمیخته بهم بنوشند.

 

خوردن آب پیاز با عسل به نسبت 1به 2 در وقت خواب یک داروی ساده و بینظیر در ازدیاد نطفه است.

طریقه مصرف: یک استکان آب و پوره پیاز . 2 استکان عسل را باهم مخلوط و روزی سه قاشق غذاخوری میل نمایید.[ سه شنبه ششم تیر 1391 ] [ 22:3 ] [ محمد ]

غذاهای اشتهاآور

 

بعضی غذاها از قدیم به‌عنوان غذاهای تقویت‌کننده قوای جنسی معروف بوده‌اند. تحقیقات اخیر، درستی این موضوع را به اثبات رسانده است

 

 

 

 

 

سیب هم از میوه‌هایی است که باعث افزایش قوای جنسی می‌شود.

 

هروقت از سلامت جنسی و باروری صحبتی به میان می‌آید، پای مسائل زیادی به میان کشیده می‌شود، از خلق و خو و تفاهم بین زن و شوهر گرفته تا خوردن بعضی غذاها و نوشیدنی‌های خاص که البته قدیمی‌ترها اعتقاد خاصی به این جنبه دارند. با وجودی که ممکن است به‌نظر عجیب بیاید، ولی در این مورد قدیمی‌ترها حق دارند. این غذاها و نوشیدنی‌ها که میل جنسی را افزایش می‌دهند، <آفرودیزیاک‌> نامیده می‌شوند. این واژه از نام <آفرودیت>، الهه عشق و زیبایی یونان باستان گرفته شده است. البته مواد غذایی موِثر در میل جنسی در همه دنیا یکسان نیستند و در هر منطقه جغرافیایی، مردم انواع خاصی از خوراکی‌ها را می‌شناسند که به‌نظر آنها چنین خاصیتی دارند.

 

به‌طور کلی غذاها و نوشیدنی‌های پرانرژی و سایر غذاهای ادویه‌دار جزو مواد خوراکی تقویت‌کننده قوای جنسی به‌شمار می‌روند که این خاصیت را مدیون تاثیرات فیزیولوژیک خود هستند، زیرا باعث افزایش ضربان قلب و تعریق می‌شوند. مردم دوران باستان موادی مثل درخت جنسه، شاخ کرگدن و انواع صدف‌ها را هم به‌عنوان مواد محرک قوای جنسی می‌شناختند!

 

 

 

موادی معجزه‌گر در آشپزخانه

 

آشپزخانه منزل شما همواره محل نگهداری موادی هستند که اثراتی جالب و معجزه‌آسا دارند. این مسئله، در مورد قوای جنسی هم کاملا صدق می‌کند و شما می‌توانید مواد موثر بر سلامت قوای جنسی را در آشپزخانه منزلتان پیدا کنید البته اگر بدانید که هر کدام از این مواد در کدام مرحله از سلامت جنسی موثرند، آن‌وقت می‌توانید تاثیر آنها را به حداکثر برسانید.

 

به‌طور کلی، مواد غذایی مختلف، تاثیرات متفاوتی دارند و ازنظر فیزیولوژی تاثیرات خاصی بر بدن اعمال می‌کنند. مثلا بعضی غذاها مهارکننده‌های قوای جنسی را کاهش می‌دهند و به این ترتیب باعث افزایش میل جنسی می‌شوند، بعضی دیگر جریان خون سیستم تناسلی را افزایش می‌دهند و تعدادی دیگر از غذاها نیز هورمون‌های شادی ترشح می‌کنند. دانشمندان، مواد خوراکی محرک و تقویت‌کننده قوای جنسی را براساس اثرات فیزیولوژیک آنها در بدن و چگونگی اثر آنها بر افزایش قوای جنسی به سه دسته تقسیم می‌کنند:

 

 

 

غذاهای نشاط‌آور

 

بعضی غذاها مواد شیمیایی و هورمون‌هایی را ترشح می‌کنند که افراد را سرحال آورده و خوشحال می‌کند. در این شرایط فرد ازنظر روحی احساس اعتماد به نفس می‌کند، مهارکننده‌های ذهنی او کم می‌شود و با نشاط‌تر به‌نظر می‌رسد. نتیجه این وضعیت این است که یکی از مراحل جنسی که آمادگی روحی است، فراهم می‌شود. این مواد غذایی شامل موارد زیر است:‌

 

فلفل تند و غذاهای ادویه‌دار و تند که باعث افزایش پمپاژقلب می‌شوند.

 

موز که حاوی مواد شیمیایی خاصی است و ازنظر روحی فرد را بانشاط می‌کند و اعتماد به نفس را تقویت می‌کند.

 

هویج که به علت داشتن مقادیر زیادی فیبر باعث می‌شود میل جنسی افزایش پیدا کند. غذاهای دلفریب

 

در مرحله بعدی که همان مرحله تهییج است، مواد خوراکی موثر بر قوای جنسی باعث رهاشدن هورمون‌های جنسی مثل تستوسترون می‌شوند، انرژی فرد را تقویت کرده و جریان خون سیستم تناسلی را افزایش می‌دهند. این غذاها شامل موارد زیر است:

 

میگو و سایر غذاهای دریایی که حاوی ید فراوان بوده وبرای غده تیروئید ضروری هستند.

 

شکلات که نه تنها حاوی کافئین است بلکه اسید آمینه‌ای با نام فنیل آلانین دارد که میزان ماده‌ای به نام فنیل اتیل آمین را در مغز افزایش می‌دهد. این ماده یک آمفتامین طبیعی است که محرک سیستم مغزی محسوب می‌شود.‌

 

ظ زنجبیل که باعث افزایش جریان خون دستگاه تناسلی در مرد و زن می‌شود.

 

زیتون که نوع سبز آن در مردان و نوع سیاه آن در زنان باعث تقویت قوای جنسی می‌شود.‌

 

گوجه‌فرنگی که به آن سیب عشقی می‌گویند و محرک نیروی جنسی است.

 

سیب که این میوه نیز باعث افزایش قوای جنسی می‌شود.

 

 

 

 

 

غذاهایی که عملکرد سیستم تناسلی را بهبود می‌دهند

 

این دسته، مواد خوراکی هستند که حتی بوی آنها نیز در تقویت و بهبود عملکرد قوای جنسی موثر است مثلا پیتزای پنیر جریان خون دستگاه تناسلی را 5 درصد افزایش می‌دهد، ذرت بو داده با کره تا 9درصد و کدو حلوایی تا 40درصدو گیاه اسطوخودوس نیز تا حدود 40درصد جریان خون دستگاه تناسلی را زیاد می‌کنند. این در حالی است که عطری که از گل‌ها گرفته شده باشد تنها 3درصد جریان خون دستگاه تناسلی را افزایش می‌دهد. بنابراین تاثیر بوی غذاها از اسانس گل ها بیشتر است.‌

 

 

 

 

 

سایر مواد خوراکی موثر بر قوای جنسی

 

)1 جوشاندن و خوردن مارچوبه به مدت سه روز متوالی، سیستم تناسلی را در مردان و زنان تقویت می‌کند. چینی‌ها در قدیم از این خاصیت مارچوبه برای درمان بعضی از بیماری‌های جنسی و کلیوی استفاده می‌کردند.

 

)2 انجیر از دوران قدیم به‌عنوان محرک قوای جنسی شناخته شده است زیرا حاوی املاح مختلفی است که در تولید هورمون‌های جنسی نقش دارند.‌

 

)3 عسل حاوی ویتامین‌های گروه B و املاحی خاص است و سلامت قوای جنسی در زن و مرد را تقویت می‌کند. ضمنا قند موجود در عسل سهل‌الهضم بوده، سریع جذب می‌شود و انرژی خوبی به فرد می‌دهد. شاید نام <ماه عسل> هم از همین موضوع منشا گرفته باشد!

 

البته تاثیر این غذاها بر روی قوای جنسی افراد از شخصی به شخص دیگر متفاوت است و خود افراد باید تاثیر این خوراکی‌ها را بر روی سلامت جنسی خود امتحان کنند. درضمن توصیه اداره نظارت بر غذا و داروی امریکا را فراموش نکنید: <نباید هر دارو یا ماده ساختگی را که ادعا می‌شود بر روی قوای جنسی تاثیر دارند مصرف کنید. بسیاری از این مواد، نه تنها مفید نیستند بلکه برای بدن مضر هم محسوب می‌شوند

 

 

 

 

 

این مطلب ازیکی از سایتها اقتباس شده که مفید به نظر رسید جهت اطلاع درج میگردد.البته درج این مطلب به معنی تائید گفته های آنان نیست, بلکه صرفا جمع بندی نظرات مختلف میباشد وگرنه میتوان گفت هنوز هیچکدام از این روشها جنبه علمی پیدا نکرده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقویت جنسی با غذا

 

 

 

ویتامین E از مهمترین ویتامینهای موجود است که مصرف صحیح آن میتواند باعث تقویت جنسی و شادابی و طراوت پوست و ماندگاری جوانی شود. صرفه نظر از قرصهای موجود میتوان به ماهی اشاره کرد که گنجاندن آن دررژیم غذایی میتواند بهترین تامین کننده این انرژی باشد، چرا که ماهی سرشار از ویتامین E است. بطور کلی مواد طبیعی بهتر از هرگونه مواد شیمیایی دارای عوارض هستند.به هرحال توصیه میشود که ویتامین E را بیشتر بصورت طبیعی مصرف کنید تا قرصهای آن.

 

 

 

از موارد زیر میتوان به عنوان تقویت کننده برای آقایان نام برد:

 

عسل و زنجبیل ,جوانه گندم ,شلغم پخته شده در شیر, موز و شیر موز , نارگیل و شیرنارگیل , کباب بره از جنس نر, زعفران پلو با پیازچه ,ماهی از جنس نر به همراه پیازچه, به طور کلی گوشت تازه حیوانات نر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علل ضعف قوای جنسی می تواند موارد زیر باشد:

 

الف- تغذیه کم کالری و فقر ویتامینها و مینرالها به ویژه ویتامینهای c و e که نقش بسیار مهمی در سلامت دستگاه جنسی ایفا می کنند. لازم است بدانید که 90 درصد مایع منی مرد شمامل ترشحات پروستات و مابقی اسپرم و اسید اسکوربیک ( ویتامین c) و قند میوه ( فروکتوز ) می باشد فلذا ویتامین c نقش بسیار ویژه ای دارد. در مورد تغذیه به ندای بدنتان گوش فرا دهید که چه چیزی از شما می طلبد. همان نیاز بدن شماست. اما موادی که در این مورد توصیه میشود عبارتند از :

 

1- تخم مرغ 2- خرما 3- میوههای ترشی همچون پرتقال-گوجه-کیوی که سرشار از ویتامین سی هستند. و اما معجون ویژه من( معجون 9 جادو) که معتقدم واقعا معجزه می کند به قرار زیر است :

 

1- ابتدا یک مخلوط کن آماده نموده و مواد زیر را در آن ریخته و بگذارید خود هم بخورد تا حالت نه سفت نه رقیق به خود بگیرد::

 

1- شیر ( نه خیلی زیاد) 2- خرما بدون هسته 3- پسته4-گردو 5-بادام شیرین 6- پودر نارگیل7-موز 8- شکلات خالص 9-عسل

 

مواد فوق را به مدت کافی در مخلوط کن هم زده و سپس نوش جان نمایید. نتیجه اش را برای من گزارش کنید!

 

( فقط مراقب باشید زیرا این معجون شتاب موتور شما را بسیار افزایش میدهد!)

 

اتفاقا

 

به تازگی معجونهایی به سوپر کارکتها آمده که ترکیبی از عسل و پسته و گرد و ... غیره است که بسیار مقوی است . خامه عسلی و شیر عسل های هلندی نیز توصیه می شود.

 

این که جنوبیها خیلی شهوتیند به غیر از نژاد آنها تغذیه آنها در ایجاد این حالت موثرند. فلافل و سمبوسه که در تهران هم زیاد شده نیز بسیار موثر است.

 

روزانه یک لیوان از آن کافی ست.

 

ب- خستگی بیش از حد : استراحت کافی امر بسیار مهمی در نیرو گرفتن قوای جنسی ست. سعی شود همراه همسر خود به مسافرت بروید .

 

 

 

ورزش سنگین و منظم مثل بدنسازی و شنا و .... را نیز فراموش ننمایید که در افزایش قوای بدنی و بالنتیجه قوای جنسی موثر است.

 

 

 

لازم به ذکر است این فرمول برای کسانی ست که از ضعف هنگام و پس از رابطه رنج میبرند. انزال زودرس و سریع ارضا شدن البته مقوله ای جداگانه است که در یادداشت بعدی مورد بررسی قرار می گیرد.

 

البته این را هم بگویم که موارد فوق در رفع این معضل بسیار موثرند

 

 

 

 

 

 

 

افزایش میل جنسی زنان با چای

 

 

 

بر اساس نتایج تحقیقات دانشمندان دانشگاه شمال غربی آمریکا ، کافئین موجود در چای و قهوه باعث افزایش میل جنسی در زنان می شود.

 

 

 

 

 

بر اساس نتایج تحقیقات دانشمندان دانشگاه شمال غربی آمریکا ، کافئین موجود در چای و قهوه باعث افزایش میل جنسی در زنان می شود.

 

به نقل از پایگاه خبری بی بی سی، تحقیقات این دانشمندان روی 108 زن که بعد از یک رابطه جنسی یک نوشیدنی حاوی کافئین می نوشیدند، نشان داد، کافئین فاصله زمانی برقرای رابطه جنسی مجدد را در زنان کوتاه می کند. ,

 

دکتر گارسی سرپرست این تحقیق می گوید: اثرات کافئین به دلیل تقویت انرژی در زنان است و میل جنسی تنها در زنانی تقویت می شود که عادت به نوشیدن کافئین ندارند.

 

این دانشمندان معتقدند، نوشیدن مایعات داغ حاوی کافئین، حافظه را تقویت می کند و خطر سرطان را کاهش می دهد ولی می تواند منجر به بیماری های قلبی شود.

[ سه شنبه ششم تیر 1391 ] [ 22:2 ] [ محمد ]

خانم ها چگونه میتوانند دستگاه تناسلی خود را خوشبو نگه دارند ؟

 

 

 

پاسخ : ترشحات واژن در خانمها شامل یکسری باکتری های مفید است که برای حفظ سلامت آن ضروری و بسیار لازم هستند . در مواردی وجود دارد یک ترشحات بوی نا مطبوع داشته و سبب ناراحتی فرد و زوج او می شود .توصیه های زیر شما را درکاهش و رفع بوی نا مطبوع دستگاه تناسلی کمک می کند.محیط دستگاه تناسلی در زن و مرد از مناطقی اسات که اگر به نظافت آن توجه نشود باعث بروز آلودگی شدید و حتی بیماریهای گسترده می شود . موارد زیر در بهداشت دستگاه تناسلی-ادراری بویژه خانم ها بسیار کمک کننده است :

 

 

 

 *

 

 زدودن موهای زائد ناحیه دستگاه تناسلی-ادراری . استفاده از موبرهای بهداشتی که در داروخانه موجود می باشد و در اسلام نیز به استفاده از ان توجه زیادی شده بسیار مناسب است و در از بین بردن میکروب و باکتری های مرده محیط بسیار کمک می کند .

 

 *

 

 استفاده از لباس زیر - شورت - مناسب : هیچگاه از لباس زیر ارزان که از جنس مواد نا مناسب تهیه می شوند استفاده نکنید

 

 *

 

 استفاده مرتب و دقیق از لباس زیر و شورت تمیز : اجازه ندهید شورت به ترشحات شما مرطوب شود . ترشحات که سبب رطوبت و لک روی شوت می شوند مواد آلوده و باکتری های مرده هستند که باعث تشدید بوی دستگاه تناسلی-ادراری می شوند.

 

 *

 

 شستشوی مرتب و دقیق دستگاه تناسلی . خانمها بدلیل شکاف و شیارهای موجود در دستگاه تناسلی-ادراری باید درنظافت خود بویژه با آبگرم دقت کنند .

 

 *

 

 استفاده از مواد معطر و خوشبو کننده توصیه نمی شود . چون سبب نابودی باکتری های مفید محیط دستگاه تناسلی-ادراری شده و این سبب بروز مشکلاتی در آینده برای شما می شود .

 

 *

 

 سعی کنید محیط مدخل واژن را تمیز نگه دارید

 

 *

 

 از نوار بهداشتی ارزان استفاده نکنید و در تهیه نوار بهداشتی نکات و علائم معتبر و استاندارد را رعایت کنید .

 

 *

 

 در دوره پریودی خود حتما هر 6 و حداکثر 12 ساعت نوار بهداشتی را تعویض کنید .

 
[ سه شنبه ششم تیر 1391 ] [ 22:2 ] [ محمد ]

تحقيقات نشان داده است که20درصد جمعیت جهان دچار اختلالات جنسی است. بسیاری از مسائل جنسی مانند فقدان میل جنسی،ناتوانی جنسی،ارضای زودرس ،خستگی جنسی،ناباروری و دیگر مسائل ریشه در عدم تعادل مواد شیمیایی و هورمونها در بدن دارد . سروتونین یک ماده شیمیایی است که توسط مغزتولید می شودو نقش مهمی در اعمال جنسی ایفا می کند.استرس از جمله عواملی است که باعث کاهش سروتونین می شود که خود منتج به انزال زودرس و کاهش مقدار اسپرم در مردان می شود.مواد غذایی که دارای اسید آمینه تریپتوفان و برخی کربوهیدراتها می باشند در کاهش استرس و افزایش سروتونین موثرند مانند ماهی،گوشت گوساله کم چرب و نان.
برخی از عواملی که بر تمایلات جنسی اثر می گذارند عبارتند از:
-دیابت:مردان مبتلا به دیابت 3 برابر افراد سالم اختلال در نعوظ(erection)دارند و 35درصد زنان مبتلا به دیابت کاهش پاسخ جنسی یا عدم وجودآن را تجربه می کنند.بنابراین کنترل میزان قندخون نقش مهمی را ایفا می کند.
-چاقی:30درصد افراد چاقی که به دنبال کاهش وزن خود می باشند،در میل جنسی یا انجام عمل جنسی دچار مشکل اند. مطالعات نشان داده ست که یک سوم افراد چاق که دچار اختلال در نعوظ بوده، پس از 2سال ورزش و تلاش در کاهش وزن ،فعالیت جنسی متعادل بدست آورده اند.
-خستگی:در شخصی که خسته باشد،لذت جنسی کاهش می یابد و اگر فردانرژی بیشتری داشته باشد لذت جنسی بیشتری را تجربه می کند.در واقع مغز باید احساس لذت را ایجاد کند و به اعتقاد گروهی مغز مهمترین اندام جنسی است.
-رژیم غذایی نامناسب می تواند باعث کاهش میل جنسی شودو هر چه فرد غذای مقوی تری مصرف کند ،توانایی جنسی او بیشتر می شود.یک رژیم مدیترانه ای که شامل غلات، میوجات، سبزیجات،گردو و روغن زیتون است و همچنین مصرف مقادیر کم شکر،غلات بدون سبوس و غذاهای آماده می تواند نعوظ رابهبودبخشد.
-فشار خون کنترل نشده ، کلسترول بالا و مقاومت به انسولین اثرات منفی بر میل جنسی دارد.
عملکرد جنسی توسط غدد درون ریز(آندوکرین)کنترل می شود.این غددهورمونهای خاصی ترشح می کنند.برای اینکه این غدد بتوانند درست عمل کنند نیاز به مواد مغذی خاصی دارند. یکی از مهمترین غددی که در تولید مثل نقش دارد غده هیپوفیزاست . نقصان در ترشح این غده می تواند منجر به نقص در اندامهای تناسلی ،یائسگی زوردرس در زنان و ناتوانی جنسی در مردان شود. از غدد دیگرغده آدرنال (فوق کلیه) است که مقدار کم اما مهم از هورمونهای جنسی را تولید می کندو فرسودگی آن می تواند منجر به ناتوانی جنسی یا عدم میل جنسی گردد.
غده هیپوفیزبرای عملکرد خود به ویتامینهای گروه ب ،اسید پانتوتنیک، ویتامین E و روی نیازدارد. غده فوق کلیه نیزبه ویتامینهای A، B،E،C، اسیدهای چرب اشباع نشده و DHEA نیاز دارد.
عواملی که باعث افزایش توانایی جنسی می شود :
-ویتامین A: ویتامین Aاز ویتامینهای محلول در چربی است که نقش اساسی در تولید مثل ایفا می کند.این ویتامین درسیب زمینی شیرین،هویج،کلم پیچ، شلغم،اسفناج،براکلی، کاهو، فلفل قرمز و انبه یافت می شود.
-ویتامین های گروه ب:از ویتامینهای گروه ب تیامین(B1)، ریبوفلاوین (B2) ونیاسین (B3) لازمه میل جنسی کافی می باشد.البته ویتامینهای B5 ،B6، B12نیز برای کاهش استرس و تنظیم سطح هورمونهای بدن لازمند.
ویتامین B3(نیاسین) باعث اتساع عروق شده و گردش خون را بهبود می بخشد.این ویتامین همچنین باعث ساخته شدن هورمونهای جنسی می شود.مصرف نیاسین نیم ساعت قبل از فعالیتهای جنسی هیجان جنسی را افزایش می دهد.
ویتامین B6از افزایش میزان پرولاکتین که خود باعث کاهش میل جنسی می شود جلوگیری می کند.همچنین باعث افزایش باروری در زنان می گردد.
ویتامینB12 در مردانی که اسپرم ناکافی دارند موثر است.
پس به طور کلی ویتامینهای گروه ب جهت سلامت تولید مثل لازمند.منابع سرشار از ویتامینهای گروه ب عبارتند از غلات سبوس دار،تخم مرغ،حبوبات(نخود و لوبیاو..)،محصولات سویا، ماهی سالمون و دیگرماهیهای آزاد،آسپاراگوس،مغزجات خام، براکلی، گوشت کم چرب و موز. موزدارای آنزیم بروملین(Bromelain)است که در افزایش میل جنسی مردان موثر است همچنین سرشار از پتاسیم و ویتامین های گروه ب می باشد.باید توجه داشت که مصرف نوشیدنی های الکلی باعث از بین رفتن ویتامینهای گروه ب می گردد.
-ویتامین C:ویتامین Cجهت عملکرد سالم غدد جنسی لازم است.همچنین اسپرمها را در برابر اثر رادیکالهای آزاد که باعث چسبیدن و عدم تحرک انها می شود،محافظت می کند.
ویتامین Cاحتمال بارور شدن تخمک توسط اسپرم را افزایش می دهد. منابع سرشار از این
ویتامین مرکبات،توت فرنگی، کیوی،هلو،انبه گوجه فرنگی وسبزیجات برگ تیره می باشد.
-ویتامین:E ویتامین Eبه تولید هورمونهای جنسی کمک کرده و گردش آنها را بهتر می کند.همچنین اکسیژن لازم برای اندامهای تناسلی را فراهم می کندو باعث بهبود استقامت جنسی و رسیدن به ارگاسم(اوج لذت جنسی)می شود.این ویتامین در لقاح سلول تخم موثر است. ویتامینE در مغزجات،حبوبات ،غلات سبوس دار،میوجات و سبزیجات یافت می شود.
-روی:روی از آنتی اکسیدانهایی است که باعث درست کار کردن غده فوق کلیه می شود تابتواند به اندازه کافی انرزی تولید شود.روی برای تولید تستوسترون و افزایش تعداد اسپرم لازم است .همچنین باعث افزایش استقامت جنسی می شودو احساس خستگی را از بین می برد . در ضمن اسپرم را در برابر باکتریهای واژن محافظت می کند.مقدارمورد نیاز روی 40میلی گرم در روز می باشد.روی در صدف خوراکی بخار پز ،دانه های کدوتنبل،تخمه گل آفتابگردان، سیر و اسفناج یافت می شود.
-منیزیم: منیزیم استقامت ماهیچه ها را افزایش می دهد و باعث افزایش تمدد اعصاب (Relaxation) می گردد.همچنین باعث فعال شدن آنزیمهای لازم برای متابولیسم کربوهیدراتها و آمینواسیدها می شود. کمبود منیزیم باعث کاهش اکسیژن رسانی به بافتهای ماهیچه ای می شود. منابع غنی از منیزیم آجیل و غلات سبوس دار می باشند.
-اسیدهای چرب ضروری: اسیدهای چرب ضروری در تولید هورمونهای جنسی نقش دارندو همچنین به ذخیره کردن ویتامین های محلول در چربی مثل D،E وKکمک کرده و فرد را از نظر جنسی فعال نگه می دارد. اسیدهای چرب ضروری در گیاهان دریایی،دانه کتان،کنجد،بادام، جوانه گندم و کدو تنبل به وفور یافت می شود.
DHEA-(Dihydroepiandostron):هورمونی است که توسط غدد فوق کلیوی ترشح می شود.محققان معتقدند DHEA به تقویت سیتم ایمنی بدن کمک می کند و باعث کاهش استرس و بهبود خلق و خوی فرد می گردد. DHEAرا نمی توان از طریق مواد غذایی تامین کرد و باید مکمل های DHEAمصرف شود.این مکمل ها به عنوان افرودیت(داروی موثر بر میل جنسی) مصرف می شود ودارای عوارض جانبی است. پس توصیه می گردد تجویرآن توسط پزشک صورت گیرد.البته هیچ دلیلی بر اثبات اینکه این مکمل ها موثرواقع می شوند وجود ندارد ولی بسیاری از مردم معتقدند که این ترکیبات موثرند.آثار سوء این مکمل ها عبارتند از سردرد،اختلال در بینایی و حتی نابینایی و اختلالات جنسی دراز مدت.
-اسید فولیک: اسید فولیک به جلوگیری ازایجاد نقایص مادرزادی کمک می کندو باروری را بهبود می بخشد.همچنین باعث افزایش تعداد اسپرم می شود.فقدان هیستامین ها در بدن با اختلالات جنسی مرتبط بوده و اسید فولیک در تولید هیستامین نقش موثری دارد. اسید فولیک در گیاهان برگ تیره،سبزیجات ،نان سبوس دار ،مغزجات،جوانه ها، پرتقال،گریپ فروت،جگر،دل و قلوه،ماکیان و حبوبات یافت می شود.
-سلنیوم: سلنیوم آنتی اکسیدانی است که بدن را در برابر اثر رادیکالهای آزادمحافظت می کند.همچنین در کاهش نقایص مادرزادی و افزایش تعداد اسپرم در مردان موثر می باشد.
سلنیوم در گوشت قرمز،ماهی تون،ماکارونی و نان سبوس دار یافت می شود.
-ورزش:ورزش باعث می شد که جریان هورمونها در بدن به راحتی انجام گیرد.افرادی که ورزش می کنند مقدار انرژی بیشتری داشته و در نتیجه از نظر جنسی فعالترند.
بطور خلاصه می توان گفت که برای افزایش توانایی جنسی باید تغذیه سالم داشته باشید،در صورت نیاز از مکمل ها استفاده نموده و ورزش کنید.

عواملی که باعث کاهش توانایی جنسی می شود :
-کافئین:مصرف بیش از حد نوشیدنی های کافئین دار از طریق فرسودگی غدد فوق کلیوی باعث کاهش میل جنسی می گردد.مقادیر زیاد کافئین باعث ایجاد استرس بر بدن شده که خود باعث کاهش سطح کورتیزول می شود. کورتیزول هورمونی است که بدن را در برابر استرس محافظت می کند. مصرف زیاد کافئین باعث خستگی مفرط می گردد و نهایتا موجب مصرف شدن تمام هورمون کورتیزول بدن می شود.این خود منتج به فرسودگی غددفوق کلیوی می شودو کاهش توانایی جنسی را به دنبال دارد.
-چربیهای اشباع شده:مصرف بیش از حد چربیهای اشباع شده نه تنها باعث افزایش کلسترول و رسوب آن در دیواره عروق قلب می شود،بلکه باعث رسوب کلسترول در مویرگهای متعدد پنیس (آلت)می شود و جریان خون در آلت را با مشکل روبرو می کند و در نتیجه فرد نمی تواند به محرکهای جنسی صادره از مغز به درستی پاسخ دهد.
غذاهای بسته بندی شده،Fast food و غذاهای آماده دارای سطح بالایی از چربیهای اشباع شده می باشند.
-الکل:الکل همانند استروژن در زنان عمل می کند واثر مخربی بر قدرت مردانگی دارد و منجر به ناتوانی جنسی و کوچک شدن بیضه ها در مردان می شود.همچنین مصرف بیش از حد الکل علائم افسردگی را به همراه دارد.
-نیکوتین:نیکوتین باعث آترواسکلروز عروق پنیس می شود که این خود موجب ایجاد پلاک در مویرگهای پنیس و تنگ شدن آن می شود.در نتیجه گردش جریان خون در آلت دچار مشکل شده ومنجربه ناتوانی جنسی می شود.
تحقیقات نشان داده است که 30درصد زنان میان سال فقدان میل جنسی دارندو رژیم غذایی مناسب در آنان آمادگی جنسی و میل جنسی را افزایش می دهد.خستگی، استرس،بیماری، عدم تعادل هورمونها،مصرف بیش از حد غذا و الکل ، فشار کاری،بالا رفتن سن و در نتیجه کاهش انرژی از عوامل کاهنده میل جنسی در زنان است.
آندروسترون هورمون جنسی مردانه است که تصور می شود باعث جلب توجه خانمها می شود.مطالعات نشان داده است اگر مردان کرفس مصرف کنند، بعد از هضم آن آندروسترون در تعریق آنان ترشح شده که بدون اینکه زنان متوجه بوی آن بشوند،به طرف آنان جذب می شوند.
به طور خلاصه می توان گفت:
-غذاهای آبکی،ترش ، تلخ ، غذاهای خام که نیاز به پختن زیاد ندارند مثل کاهو و میوجات ، بعضی از انواع ماهی ها و نوشیدنی های الکلی باعث کاهش میل جنسی می شوند.
-غذاهایی که آبکی نبوده ،نیاز به پخته شدن دارند و غذاهای شیرین و تنداثر مثبت بر میل جنسی دارند.پیاز،پیاز کوهی،تره فرنگی،سیر،موسیر،سیب زمینی،کدوتنبل،کدومسما ، زنجبیل،هل،رازیانه، بادیان،دارچین،فلفل، زردچوبه،زعفران،وانیل،،مغزجات ،گردو،کنجد، میوه های استوایی مانند آووکادو،انبه و پاپایاو میوه هایی مانند موز ،هلو،شلیل، آلو، سیب،گلابی ، حبوباتی مانندعدس و لوبیا ، و منابع حیوانی مانند تخم مرغ ،گوشت قرمز، مرغ و ماهی آبهای سرد مانندماهی هالیبوت،سالمون،ساردین و صدف خوراکی افزاینده میل جنسی می باشند.
[ سه شنبه ششم تیر 1391 ] [ 22:0 ] [ محمد ]
غذاهای مقوی که دیده نمی شوند!!
بسیاری از سبزیجات و میوه ها و حتی غذاها هستند که برای سلامت ما بسیار مفیدند حال آنکه در رژیم غذایی ما اصلا جایی ندارند.

ما برای درمان برخی بیماری هایمان یا برای کاهش وزن به سراغ روش های غیر معمول یا دارو ها پناه می بریم حال آنکه درمان را می توان در بسیاری از سبزیجات و میوه ها جست .

از میان این مواد غذایی مفید می توان به این مواد اشاره کرد:جلبک دریایی در حالی که این خزه دریایی جزء جمعیت غذاهای سالم در ژاپن است اما به ندرت وارد غذای ما شده است در حالی که بسیار سالم و مغذی است.در واقع 4 گروه جلبک دریایی وجود دارد، جلبک سبز، قهوه ای، قرمز و لجنی، و همه اینها سرشار از مواد مغذی سالم هستند.

جلبک ها گیاهان سرشار از کلسیم هستند. آنها همچنین دارای مقادیر زیادی پتاسیم بوده که برای حفظ سلامت بدن و فشارخون در حد طبیعی ضروری است دریافت رژیم غذایی با پتاسیم پایین و سدیم بالا سبب افزایش فشار خون می شود. بسیاری از افراد می دانند که باید نمک یا همان سدیم دریافتی خود را محدود کنند اما راه دیگر برای مبارزه با این مشکل یعنی افزایش فشارخون دریافت بیشتر پتاسیم است.

اما چگونه باید جلبک دریایی را مصرف کرد؟در انواع سوپر ها، شما می توانید ورقه های خشک جلبک دریایی را بخرید مخصوصا در مغازه هایی که مواد غذایی سالم می فروشند.

شاهدانه برخلاف دانه های حشیش این دانه ها مخصوص دود کردن و سیگار کشیدن نیستند. شاهدانه ها مزایای زیادی برای سلامت ما دارند. داستان های زیادی از شاهدانه در مورد مزایای آن برای مردان وجود دارد. شاهدانه جزء 120 بهترین مواد غذایی است که در بسیاری از مغازه ها یافت می شود و جزء 18 اسید چرب است که برای سلامت ما مفید است. شاهدانه می تواند جزء 22 میان وعده مفید بعد از ورزش باشد اما چرا شاهدانه ها مفیدند. شاهدانه ها سرشار از اسیدهای چرب امگا 3 هستند. این دانه ها می توانند خطر بروز حملات قلبی و سکته را کاهش دهند. 430 گرم شاهدانه در یک وعده 11 گرم پروتئین بدن را فراهم می کند. شاهدانه ها آمینواسیدهای ضروری هستند یعنی پروتئین هایی که قابل مقایسه با پروتئین هایی است که در گوشت، تخم مرغ و لبنیات یافت می شود. می توانید روی املت یا هنگام پخت غذا 2 قاشق شاهدانه به آنها اضافه کنید. شاهدانه برای ساخت پروتئین های سازنده عضلات بسیار مفید هستند پس بعد از ورزش حتما شاهدانه بخورید.گوشت تیره رنگ ؟ بله، گوشت تیره رنگ دارای چربی بیشتری نسبت به گوشت سفید است اما آیا توجه کرده اید که تفاوت واقعی این دو در چیست؟ چربی زیاد در گوشت تیره یا گوشت جوجه ها موجب افزایش سطح کوله سیستوکینین شما می شود.

هورمونی که باعث می شود طولانی تر احساس سیری کنید، اما مزیت این چیست؟ با خوردن گوشت های تیره کبابی احتمال کمی وجود دارد تا ساعت ها بعد از وعده غذایی خود بیش از حد غذا بخوریم.

اما در مورد کلسترول؟تنها یک سوم چربی در ران مرغ کبابی شده دارای نوع اشباع شده چربی است دو سوم دیگر چربی غیر اشباع است که برای سلامت قلب مفید است.86 درصد از اسیدهای چرب اشباع هیچ تاثیری روی کلسترول ندارند. یا به عبارتی کلسترول خوب را بیشتر از کلسترول بد بالا می برند و این به معنی کاهش خطر بیماری های قلبی در شماست 430گرم گوشت تیره رنگ کبابی شده تنها 8 کالری بیشتر از 430 گرم گوشت سفید کبابی دارد.

اما چقدر بخوریم؟تنها به اندازه یک شصت، مصرف کباب ترکی را به 430 گرم محدود کنید، این مقدار 423 کالری دارد. همراه با آن مقدار زیادی سبزیجات بخورید که یک وعده غذایی خوشمزه و فاقد چربی زیاد خورده باشید.عدس جای تعجب نیست که این حبوبات دوستدار قلب شما هستند.

اما آخرین باری که حبوبات خوردید کی بود؟و چرا این مواد این قدر مفید هستند. عدس پخته شده در حدود 16 گرم فیبر دارد که به راحتی معده ما را پر می کند و در ما احساس سیری ایجاد می کند. عدس پخته در هر فنجان دارای 27 درصد فولات است. یعنی چیزی بیشتر از فولاتی که در اسفناج وجود دارد. اگر عدس رنگی بخورید، یعنی نوع سیاه، قرمز یا نارنجی میزان قابل توجهی آنتی اکسیدان های دشمن بیماری را وارد بدن کرده اید. عدس برای سلامت مردان بسیار مفید است و جزء 125 غذای طلایی محسوب می شود. میان وعده خوبی بعد از انجام ورزش است. عدس را همراه با مرغ،ماهی یا گوشت مصرف کنید. عدس جایگزین خوبی برای مرغ و ماکارونی است. 4 فنجان گوشت مرغ تکه تکه شده کوچک را در یک قابلمه بریزید یک فنجان عدس قهوه ای و نصف فنجان پیاز خرد شده و هویج حلقه شده به آن اضافه کنید. یک قاشق چایخوری به آن سیر رنده شده اضافه کنید به آن کمی آب اضافه کنید و اجازه دهید با بخار خوب بپزند و آب اضافی بخار شود و کمی غذا لعاب دار باشد. این غذای خوشمزه در عین اینکه کالری زیادی به بدن تان وارد نمی کند احساس سیری در شما ایجاد کرده و دارای مواد مغذی فراوانی است.

[ سه شنبه ششم تیر 1391 ] [ 22:0 ] [ محمد ]

 

غذای مخصوص آقایان,سلامتی مردان

 

گوجه

گوجه دارای لیکوپن است و این ماده غذایی و مقوی حاوی ویتامین های بسیار زیادی است  این ماده می تواند میزان کلسترول خون را کاهش دهد و همچنین بیماری های قلبی که از عوامل اصلی مرگ آقایان است را نیز کاهش می دهد. همچنین تحقیقات نشان می دهد که آقایانی که از لیکوپن استفاده می کنند کمتر دچار سرطان پروستات می شوند.

 

زغال اخته

زغال اخته به خاطر داشتن پروآنتوسیانیدین یکی دیگر از موادی است که از سرطان پروستات جلوگیری می کند. زاغل اخته همچنین در مردان باعث می شود تا کمتر به بیماری هایی مانند دیابت نوع دوم و یا انواع بیماری های قلبی مبتلا شوند. همچنین مغز را در مقابل فراموشی های دوره کهنسالی که در آقایان بسیار شایع است مقاوم می کند.

 

بروکلی

در کنار دیگر سبزیجات مانند کلم و کاهو، بروکلی از خاصیت بیشتری برخوردار است و همین امر باعث می شود تا به عنوان یک سبزی ضد سرطان شناخته بشود. سولفورافان ماده ای است که تحقیقات نشان می دهد در مردان میزان ابتلا به سرطان مثانه را کاهش می دهد. همچنین باید یه این لیست سرطان پروستات را نیز اضافه کنیم.

 

غلات سبوس دار

با توجه به مقدار زیاد ویتامین و فیبر و مواد معدنی که در غلات وجود دارد این مواد به منابع عالی برای تامین سلامت انسان تبدیل شده اند.بیشتر این غلات شامل مقدار زیادی از ویتامین بی هستند که برای سلامتی  مخصوصا رفع افسردگی بسیار مفید هستند. همچنین ویتامین هایی مانند بی هفت به کاهش ریزش مو کمک می کند.

 

تخم مرغ

برای مردانی که از ریزش مو و همچنین کم پشت بودن موهای خود رنج می برند تخم مرغ می تواند معجزه کند. تخم مرغ دارای مقدار زیدی پروتئین است که در کنار ویتامین بی هفت یکی دیگر از موادی است که می تواند موهای زیبای را باری شما به ارمغان آورد.

 

انار

انار یکی از منابع سرشار از آنتی اکسیدان ها، ویتامین ها و مواد معدنی مفید است. تحقیقات نشان می دهد که آب انار می تواند مقدار کلسترول خون را کاهش دهد که این امر در بین جوانان دوره 20 سالگی بسیار تاثیر گذارتر است. مطالعات بیشتر حاکی از آن است که مقدار کمی آب انار در روز میتواند زمان ابتلا به سرطان های مختلف را کاهش دهد.

 

سیر

برای همه ما سیر به عنوان یک معجزه گر برای سلامتی و البته با یک بوی نه چندان مناسب شناخته می شود. این ماده غذایی ارزشمند می تواند سطح کلسترول آقایان را اگر به طور مداوم مصرف کنند کاهش دهد همچنین ابتلا به سرطان پروستات را نیز در مردان کم می کند.

[ سه شنبه ششم تیر 1391 ] [ 21:59 ] [ محمد ]

مناطق لذتبخش قسمتهایی از بدن است که تحریک آنها نقش مهمی در تحریک و لذت بیشتر دارد. در بیشتر مردها و زنها توجه شریک جنسی به قسمتهای دیگری از بدن غیر از اندام های جنسی موجب بوجود آمدن شهوت و میل جنسی میشود. تحریک خوب و مناسب این نقاط میتواند لذت سكس را چند برابر کند. باید توجه داشت که مناطق لذت بخش بدن در افراد متفاوت است و شما باید بتدریج مناطق حساس بدن خود و شریک جنسیتان را کشف کنید.نقاط حساس بدن مرد افرادی که فکر می کنند تنها نقطه شهوانی بدن مرد اندام جنسی اوست هرگز زحمت جستجو برای یافتن مناطق حساس دیگر را به خود نداده اند. اگر شما به بدن مرد بیشتر توجه کنید قسمتهایی را کشف خواهید نمود که به کمک آنها خیلی سریع و راحت میتوانید مرد را تحریک کنید.

  1 . سر: بیشتر مردها از نوازش سر و موهایشان بخصوص عبور انگشت از بین موها لذت میبرند؛ علتش هم اینه که وقتی خانوما موهای سر آقایون رو مورد نوازش قرار میدن، این کار باعث آزاد شدن و ترشح یه سری هورمونها توی خون میشه که مرد رو مورد تحریک قرار میده.

2. لاله گوش: بوسیدن، زبان زدن، مکیدن و خوردن لاله گوش برای مرد لذت بخش است. 

3. لبها: فقط به بوسیدن لبها اکتفا نکنید، بلکه آنها را مکیده و بخورید! خیس کنین و اجازه بدین که گرمی لبتون توسط لبای آقایون حس بشه. تمام قسمتهای لب رو در معرض این کار قرار بدین. حتی میتونین با مکیدن زبون طرف مقابلتون احساس خوبی رو در اون ایجاد کنین.

4. گردن: ناحیه زیر فک تا پایین گردن را در دو طرف با دست نوازش بدین، ببوسید و بلیسین. 

5. پشت: شانه پشت و کمر او را ماساژ دهید. بعد مهره های کمر او را از بالا تا پایین ببوسید. 

6. سینه ها: خیلی از مردها بوسیله نوازش، نیشگون گرفتن، زبان زدن یا آهسته گاز گرفتن سینه شان تحریک میشوند. از این ناحیه از بدن مردها غافل نشین. این کار میتونه عقل رو از سر آقایون بپرونه.

7. اندام جنسی: بیضه، بیخ آلت در بالای بیضه، سر ک ی ر از مناطق بسیار حساس اندام جنسی هستند که تحریک آنها با دست زبان و بوسیدنشان خیلی موثر است. قابل از لیسیدن این قسمت و همچنین در حین انجام سایر مراحل رابطه جنسی از نوازش این قسمت از بدن مردها غافل نشی.

[ سه شنبه ششم تیر 1391 ] [ 21:58 ] [ محمد ]

در این مطلب راهکارهایی برای مشکل درد پارگی پرده بکارت ذکر می کنیم که در روش اول درد آن میتواند کم باشد ولی در روش دوم بدلیل بیحسی دردی احساس نخواهد شد.

قبل از انجام روشهای زیر اول می بایست خانم توسط پزشک معاینه شود تا از نظر اختلال آناتومیک چکاپ شود. در صورتی که مشکلی نبود و فقط درد دارید میتوانید از روشهای زیر استفاده کنید.

نکته مهم اینکه اولین رابطه جنسی را به شب بعد از شب عروسی موکول کنید!!!

اگر همسرتان ترس و استرس دارد در شبهای اول بیشتر به معاشقه بپردازید تا هم شما و هم ایشان آمادگی لازم را بدست آورید.

پرده بکارت، بخش خارجی اندام جنسی است و دقیقا در ورودی دهانه واژن قرار دارد.

روش اول با درد کمتر

برای از بین رفتن پرده باید بر آن فشار و ضربه آلت مرد وارد شود و پوزیشن معمول زن زیر- مرد رو، میتواند این را عملی سازد.

این روش تحریک زیادی را ایجاد میکند که زن را به ارگاسم نزدیک میکند.

در این روش بعد از معاشقه و زمانی که قصد دخول دارید مرد باید همزمان با مالش سینه های زن با یک دست و تحریک کلیتوریس زن با دست دیگر، همسرش را به مرحله ارگاسم و ارضا نزدیک کند ولی قبل از اینکه به ارگاسم برسد دخول را انجام دهد. یعنی زمانی که زن لذت زیادی احساس میکند تحریک کلیتوریس و سینه ها توسط مرد متوقف شود!!! و مرد دخول را انجام دهد. برای تحریک و مالش کلیتوریس از ژل سیمپلکس استفاده نمایید و آرام آرام تحریک را شروع کنید و این ناحیه را خشن ماساژ ندهید.

البته در همین حین که مرد مشغول دخول است زن با یک دست به مالش سینه های خود و با دست دیگر به تحریک کلیتوریس بپردازد. به این شکل به احتمال زیاد درد کاهش خواهد یافت و حتی شاید احساسش نکند. از ژل سیمپلکس هم برای لیز کردن واژن و راحتی دخول میتوانید استفاده کنید .

روش دوم با بی حسی و بدون درد

در این روش زن لذتی از طریق دخول احساس نخواهد کرد!

در این روش بعد از معاشقه و عشق بازی، مرد باید از اسپری یا ژل بیحسی سیمپلکس ۲ درصد برای بیحس کردن ورودی دهانه واژن همسرش استفاده کند. و بعد دخول را انجام دهد که بدلیل بیحسی دردی احساس نخواهد کرد. همچنین مرد از کاندوم استفاده کند. در چند شب بعد از پارگی بکارت هم، از ژل سیمپلکس برای لیز کردن واژن و راحتی دخول استفاده کنید. تاثیر اسپری بعد از دو تا چهار دقیقه ظاهر میشود پس باید چند دقیقه قبل دخول اینکار انجام شود و روی ورودی دهانه واژن باید زده شود

[ سه شنبه ششم تیر 1391 ] [ 21:56 ] [ محمد ]
فکر می‌کنم یکی از مسائل خیلی مهمی که همیشه در اطلاعاتی که به زبان فارسی در دسترس هستند مسکوت مانده، مساله اورگاسم شدن خانم‌هاست.
تصور همگان در مورد اورگاسم شدن خانم‌ها چیست؟ خود خانم‌ها چقدر در مورد نحوه واقعی اورگاسم شدن اطلاع دارند؟ منظورم نه آن توصیفات تخیلی از جی اسپات و همزمان بودن اورگاسم زن و مرد است.
چرا همان اورگاسمی که در خود ارضایی‌ها به سرعت و آرامش به آن می‌رسیم را به سختی می‌توانیم در س.ک.س و با پارتنرمان تجربه کنیم؟
سعی می‌کنم یک سری از موانع ذهنی را لیست کنم.
۱- به صورت نرمال اورگاسم شدن خانم‌ها زمان خیلی بیشتری به نسبت اورگاسم شدن مردها می‌برد. آیا این باعث می‌شود از روی خجالت یا برای خسته نشدن پارتنرمان به دروغ وانمود کنیم که اورگاسم شده‌ایم؟
۲- من هنوز نمی‌دانم کدام مرد شیر پاک نخورده‌ای این کلمه و ناحیه جی اسپات را از خودش در آورده است. من دکتر نیستم، آمار درستی هم در دسترس ندارم اما با تجربیاتی که در اطرافیانم داشته‌ام به طور قطع می‌توانم بگویم مگر در موارد استثنایی، معمولا هیچ (تاکید می‌کنم) هیچ زنی با اینترکورس به اورگاسم نمی‌رسد. درست است که اینترکورس لذت خودش را دارد اما به اورگاسم ختم نمی‌شود! آقایان محترم این یادتان بماند. حتی تحریک همزمان کلیتوریس در هنگام اینترکورس باعث به هم خوردن تمرکز زن می‌شود و حتی ممکن است باعث اذیتش شود. فکر نکنید اگر همزمان کلیتوریس را هم تحریک کردید دیگر آخر مرام هستید!
۳- خانم‌ها. حق خودتان را در س.ک.س همیشه بخواهید اما بعضی مواقع که واقعا حس اورگاسم شدن را ندارید خیلی راحت آن را بازگو کنید. همه خیلی خوب می‌دانیم آخر سکس‌هایی که به اورگاسم ختم نمی‌شوند چقدر حال‌گیری هستند اما من شخصا بعضی وقت‌ها حس و حال تمرکز برای اورگاسم شدن را ندارم. به جای دروغ گفتن و ادای اورگاسم شدن را در آوردن بهتر نیست خیلی راحت بگویم این بار نمی‌خواهم اورگاسم شوم؟ باور کنید با این حرف بار سنگین ذهنی اورگاسم نشدن و تلاشی که برای اورگاسم شدن می‌کنیم (که مثل یک کابوس همیشه همراه‌مان است) برداشته می‌شود.
۴- س.ک.س را دو قسمت کنید. یک قسمت کامل آن را اختصاص بدهید به خودتان و فقط به اورگاسم شدن خودتان فکر کنید. معمولا او.رال س.ک.س دوای این مشکل است. به پارتنرتان یاد بدهید که چکار کند و کجا را تحریک کند. باور کنید به همان آسانی که با خودارضایی اورگاسم می‌شویم آن‌ها هم می‌توانند ما را اورگاسم کنند. فقط دو چیز مهم است. یکی اینکه آرامش داشته باشید و بدانید این حق شما است و خجالت نکشید، حتی اگر خیلی طول بکشد. مدام به خودتان نگویید زود باش زود باش! اثر عکس می‌گذارد. نکته دیگر این است که لزوما نباید در ذهن‌تان همان موقعیتی سکسی که در آن قرار دارید را مجسم کنید و با همان تحریک شوید! فانتزی‌های خودتان را داشته باشید! چشم‌هایتان را ببنید و به صحنه‌ها یا چیزهایی که بیشتر تحریکتان می‌کند فکر کنید! گور بابای پارتنرتان! این اصلا خیانت نیست!
۵- متاسفانه الگو و مبنای آموزش اکثر آقایان در ایران فیلم‌های پورنویی هستند که سراسر اغراق و گزافه‌گویی هستند. پس یادتان باشد اکثر زنها تنها با اینترکورس و جی اسپات اورگاسم نمی‌شوند یا اگر ادعا می‌کنند که می‌شوند دقیقا نمی‌دانند اورگاسم شدن چیست یا دروغ می‌گوید و ادایش را در می آورند! هر مردی هم که از شما چنین توقعی را داشت اول دست کنید یکی از چشم‌های‌ش را از کاسه در آورید بعد یکی بزنید پشت‌ش تا برود چند تا مقاله آکادمیک بخواند تا بفهمید یک من شیر چقدر کره می‌دهد!
۶- از خود ارضایی نترسید. یک سکس خوب را اگر آخرش به اورگاسم ختم نشد را با بداخلاقی خراب نکنید! همیشه راهی برای اورگاسم شدن وجود دارد و همه خوب می‌دانیم که س.ک.س فقط و فقط اورگاسم شدن نیست :)
۷- مطمئنا اگر هم آقایان و هم خانم‌ها نحوه صحیح اورگاسم شدن یک زن را بپذیرند و باور کنند، خیلی از این موانع ذهنی برداشته خواهد شد. مسلما وقتی من در حین اورال سکس بدانم که پارتنرم می‌فهمد و اعتقاد دارد که تنها راه اورگاسم من این است و لاغیر، پس دیگر این حس مزخرف که خجالت بکشم یا هی به خودم بگویم زود باش زود باش یا فکر کنم که حالا خیلی دارد برایم مایه می‌گذارد را نخواهم داشت!
پس اگر شما هم با اینترکورس ارضا نمی‌شوید بدانید که تنها نیستید. همه همینطور هستیم :) بروید دنبال آموزش خودتان و پارتنرهای‌تان تا موانع ذهنی را از جلوی اورگاسم شدن‌تان بردارید
[ سه شنبه ششم تیر 1391 ] [ 21:56 ] [ محمد ]

رنگ و نوع لباس طبیعتا در تنوع س.ک.س موثرند که بهتر است برهنه در تخت دراز نکشید و با لباس زیر باشید. حتی همان در آوردن لباس توسط همسر هم قسمتی از معاشقه است.

پخش موسیقی رمانتیک و استفاده از عطر و بوی خوش هم بر زیبایی این عشق ورزی می افزاید.

قبل از عشق بازی حتما تمیز باشید یا حمام رفته باشید. بدن خود را در حمام با صابونهای نرم کننده و خوشبو مانند صابون میتوانید شستشو کنید تا از نظر موهای زائد و بوی عرق و … پاک باشید و در معاشقه هم لذت بیشتری ببرید.

برای قبل و بعد از عشق ورزی، خوراکیهایی تهیه کنید که به شما انرژی داده و نیروی لازم را بعد از معاشقه دوباره بدست آرید.

در اول معاشقه نگاهتان عاشقانه باشد و در زمانی که لازم است تحریک کننده.

مراحل یک عشق ورزی بطور کلی شامل اینهاست: جوک و شوخی،، کلمات عاشقانه گفتن و از زیبایی چهره همسر خود تعریف کردن،بوسه و لب گرفتن، مکیدن و بازی با سینه ها و نوازش مو، مکیدن گوش،لیسیدن گردن،بوسیدن و لیسیدن کمر،ماساژ پا،دخول آلت در واژن زن همراه با نوازش بدن مثل مالش سینه ها (که دخول بصورت تلمبه زدن یعنی ورود و خروج آلت از واژن زن است)

غیرقابل پیش بینی بودن در هر بار (پوزیشن، زمان و ترتیب هر عمل در هر بار تغییر کند)

خواسته ها و کارهایی که دوست دارید برایتان طرف مقابل در عشق بازی انجام دهد را اگر خجالت میکشید روی کاغذ بنویسید و بهم بدهید

طوری عشق ورزی را پیش ببرید که اول زن اضا شود و بعد مرد.

در سک-+س با همسرتان پر رو باشید و با همسرتان بی پروا شوخی کنید و سر به سرش بگذارید. نه اینکه همش ازش اجازه بگیرید که این عمل را برایت انجام دهم یا نه ؟ ناراحت که نمیشی و…..

بعد از عشق بازی هم تخلیه مثانه و غسل باشد که موجب تخلیه تنشها و خستگی ها و… میشود.

نکته دیگر اینکه مکان سـ.کـ.س خود را تغییر دهید و یا فضای اتاق را متنوع سازید و از عطر و صابونهای خوشبو کننده بدن و… استفاده کنید.

جوک و شوخی هم بکنید! که خیلی خیلی مهم است مثلا در در آوردن لباسها شیطنت کنید.

همچنین شما میتوانید از پوزیشن دیگری استفاده کنید و تنوع در پوزیشن هم ایجاد کنید که در لینک زیر پوزیشنهای مختلف بصورت تصویری ارائه شده است.

پوزیشنهای آمیزش جنسی

ماساژ بدن با روغن گیاهی هم که آموزش آن در لینک زیر موجود است میتواند احساس آرامشی را در شما ایجاد کند که از نوازش و تماس با بدن همسرتان ناشی میشود. البته شما هم میتوانید ایشان را با روغن ماساژ دهید!

[ سه شنبه ششم تیر 1391 ] [ 21:55 ] [ محمد ]
۱-متداولترين نوع انجام عمل جنسي كه حدود ۸۰٪ نزديكيها به اين روش انجام ميشود به اين ترتيب است كه زن به پشت ميخوابد و رانهايش را از هم بازو زانوهايش را كمي خم ميكندو مرد ميان دو پاي او قرار گرفته و پس از فرو كردن آلت تناسليش روي زن ميخوابددر حاليكه نقطه اتكا پايين تنه او روي زانوهايش است.در اين نوع عمل جنسي دخول تقريبآ كامل است ولي دهانه زهدان و كليتوريس (برجستگي نوك بالاي آلت تناسلي زنان كه حساسترين نقطه زن براي تحريك شدن هستند) كم تحريك مي شود.اين روش براي شب زفاف مناسب است ولي براي زنان حامله مخصوصآ از نيمه دوم حاملگي بعلت اينكه وزن بدن مردبر شكم زن وارد مي شود مناسب نيست.
۲-در اين روش زن به پشت ميخوابد و پاها را روي شكم و سينه اش خم كرده و يا بر شانه هاي مرد مي گذارد يا دور كمر او حلقه ميزند. در اين حالت آلت تناسلي زن (مهبل)۳ الي ۴ سانتيمتر كوتاه تر ميشودو در نتيجه عمل دخول آلت مرددرفرج زن بطور كامل انجام ميشود.همچنين كليتوريس در مسير آلت تناسلي مردقرار گرفته و با تماس آلت تحريك مي شود.در اين روش بعلت دخول كامل زن و مرد هر دو ارضا مي شوندو از طرفي براي حامله كردن زن امكان بيشتري وجود دارد.مرداني كه مايع لذتبخششان سريع ميريزد مي توانند هنگام انجام عمل جنسی با زن با اين روش در هر رفت و برگشت آلت تناسلي خود را كاملآ از آلت تناسلي زن خارج كرده و دوباره فرو كنندو با كم كردن حركات مايع لذتبخششان را ديرتر درون فرج زن بريزندتابیشترین لذت جنسی را در وجودشان احساس کنند.
۳-زن روي لبه تختخواب نشسته و پاهايش را از هم باز و آويزان نموده و روي آرنجهاي خود تكيه مي كند.مرد بين پاهاي او مي ايستد و آلت تناسليش را درون آلت تناسلي زن فرو مي كند.براي انجام اين نوع عمل جنسي بايد چند بالش زير باسن زن گذاشت تا آلت تناسلي مرد وزن در يك سطح و رو بروي هم قرار گيرد. در اين نوع عمل جنسی كليتوريس (برجستگی نوک بالای آلت تناسلی دختران) بخوبي تحريك مي شود.همچنين اين روش مناسبترين روش براي شب زفاف و پاره كردن پرده دختران است و براي مردان چاق هم نزديكي را آسان مي كند.
۴-زن به پشت خوابیده و پاها را از هم باز میکندو بعد از فرو کردن آلت مرد در آلت تناسلی خودش به آرامی پاهایش را باز کرده و رانها را بهم نزدیک میکند بطوریکه مرد کاملآ بین پاهای زن قرار میگیرد.در این حالت فشار رانها باعث تحریک لب های بزرگ آلت زن و کلیتوریس میشود.این نوع عمل جنسی برای ماههای اول حاملگی مناسب است ولی برای مردانیکه آلت تناسلی دراز دارند مناسب نیست.
۵-مرد به پشت میخوابد و پاها را به هم چسبانیده و دراز میکند.زن پاهایش را در طرفین پاهای مرد قرار میدهدو روی او مینشیندویا زانو زده و کمی به جلو خم میشودو بدستهای خود تکیه میدهدو آلت تناسلی مرد را در فرج خود فرو میکند.در اینحالت فعالیت و حرکات رفت و آمد با زن است و با تکانهای پی در پی که بخود میدهد موجب ریخته شدن مایع لذتبخش مرد و ترشح شدن مایع لذتبخش خود میشود.در این روش دخول بطور کامل انجام میشود و چون فعالیت با زن است اوج لذت جنسی زن زودتر فرا میرسد.این روش برای جلوگیری از حاملگی مناسب است .چون بیشتر مایع لذتبخش مرد بعد از ریخته شدن به پایین برمیگردد.همچنین برای مردان خسته و یا کسانی که آلت تناسلیشان کاملآ راست نمیشود روش خوبی است.
۶-مرد به پشت میخوابد و زن روی او می نشیندو یا زانو زده و به جلو خم میشوداما این بار پشت زن بطرف مرد است.در این حالت زن آلت تناسلی مرد را بدرون مهبل خود فرو میکندو مانند حالت قبل خود را حرکت میدهدتا اوج لذت جنسی فرا برسد.این روش برای مردان چاق و زنان حامله مناسب است.
۷-مرد روی صندلی مینشیندو زن را از پشت در آغوش میکشدو آلتش را درون فرج زن فرو میکند.در اینحالت کلیتوریس تحریک نمیشود و طرفین زود خسته میشوند.
۸-مرد مقابل زن مینشیندو آلت تناسلیش را درون فرج زن فرو میکند.در اینحالت دستها برای نوازش نقاط حساس آزاد است.
۹-زن زانو زده و به جلو خم میشودو یا سر خود را روی بالش میگذاردو مرد از عقب آلت تناسلی خود را به جلو فرو میکند.در این حالت نقطه حساس برای تحریک زن درون آلتش بعلت برخورد پی در پی با نوک آلت تناسلی مرد بشدت تحریک شده و زن در اینحالت بیشترین لذت جنسی را درون وجودش احساس میکند.
10-زن و مرد مقابل هم می ایستندو عمل جنسی را انجام میدهند.دراین حالت دخول کامل انجام نمیشودولی کلیتوریس تحریک میشودو دستها برای نوازش پستانها و باسن زن آزاد است.
۱۱-مرد می ایستد و زن آلت تناسلی او را به داخل فرج خود فرو میکند و سپس دستها را به گردن او حلقه کرده و پاها را به کمر او میزند و درواقع به مرد آویزان میشود.در این حالت وحدت کامل جنسی حاصل میشود و دخول کامل صورت میگیرد.
۱۲-زن دستها و سر را روی دسته صندلی میگذاردو به جلو خم میشودو مرد مانند وقتی که میخواهند از عقب زن (معقد)با او طرف شوند آلت تناسلی خود را از عقب به جلو می راند. در اینحالت دستها برای نوازش پستانها و سایر قسمتها آزاد است.
۱۳-مرد وزن روبروی یکدیگر به پهلو دراز میکشند و زن یک پای خود را بروی پای مرد میاندازد و مرد به وسط پای او میرود و آلت تناسلیش را درون فرج زن فرو میکند.
۱۴-زن به پهلو و پشت به مرد میخوابد و مرد آلت تناسلی خود را از عقب به جلو میراند. این حالت نیز برای دوران حاملگی مناسب است.
۱۵-زن به پشت میخوابدومرد یک پهلو طوری قرار میگیردکه نسبت به بدن زن عمود بوده و زیر رانهای بلند شده زن قرار گیرد بطوریکه رانهای زن روی باسن مرد باشد.یکی از مزایای این روش این است که انجام آن ساده بوده و در ضمن هیچکدام سنگینی دیگری را تحمل نمیکند.در اینحالت مرد میتواند ناحیه فرج و کلیتوریس زن(برجستگی نوک بالای آلت تناسلی زن) را با دست تحریک کند.

[ سه شنبه ششم تیر 1391 ] [ 21:54 ] [ محمد ]
<< مطالب جدیدتر    ........   

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ
آرشيو مطالب
امکانات سایت

   آی پی رایانه شما :

ایران دوست
قالب وبلاگ
گالری عکس
دریافت همین آهنگ